КС Pro Персонал Лабораторія НД Завантажити Прайс Підтримка Контакти  
 
     
Система "Ветконтроль"

Система "Ветконтроль" створена на замовлення Південно-Західної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Основними завданнями регіональної служби є: запобігання занесенню на територію України небезпечних хвороб, спільних для тварин і людей; здійснення ветеринарного контролю за усіма видами тварин, продуктів, сировини тваринного походження, кормів, ветеринарних препаратів, а також предметів і матеріалів, які можуть бути носіями збудників інфекційних захворювань тварин, та інших вантажів, підконтрольних службі.
Для якісного та своєчасного виконання завдань, покладених діючими нормативними актами на службу, потрібно постійно обробляти велику кількість інформації, яка має тенденцію до зростання. Грамотно оброблена і систематизована, вчасно подана, вона є гарантом ефективного управління всіма підрозділами служби.

Система "Ветконтроль" забезпечує побудову єдиного інформаційного простору для вирішення всього спектру задач ветеринарного контролю вантажів.
«Єдиний інформаційний простір» - зручне комунікаційне середовище для організації збереження та обробки інформації, донесення її до користувача, яка охоплює всі аспекти ветеринарного контролю вантажів та забезпечує якість та оперативність процесу оформлення ветеринарних вантажів.
Використання єдиного інформаційного простору дозволяє без обмежень нарощувати функціональність системи у всіх напрямках ветеринарного контролю вантажів на протязі всього часу експлуатації системи. Якісне вирішення наведених задач забезпечується використанням Системи Управління Знаннями "bravo".

Система "Ветконтроль" здійснює обмін інформаційними потоками з віддаленими робочими місцями та забезпечує інформаційну підтримку процесу оформлення ветеринарних вантажів. Система являє собою розподілену Базу Знань, яка складається із трьох рівнів. (кількість рівнів може бути необмежена).(Малюнок 1). Обмін інформацією здійснюється у режимах on-line та off-line. До складу системи "Ветконтроль", входять програми "Робоче місце ветлікаря" та "Офіс ветеринарної служби":

розподілена База Знань

Мал. 1

Центральний офіс.
 • Отримання інформації із РМ і ПП про рух всіх ветеринарних вантажів на підконтрольній території.
 • Формування зведеної звітності про проходження вантажів через Регіональну Службу.
 • Всебічний аналіз руху вантажів через Регіональну Службу.
 • Одержання інформації про будь-яку організацію у розрізі руху вантажів та коштів.
 • Формування "керуючої" інформації про заборони по імпорту та передача її на РМ.
 • Систематизація інформації про епізоотичну ситуацію по країнам світу:
    • інформація МЕБ;
    • перелік заборон;
    • список проінспектованих підприємств, продукція яких дозволена до ввезення в Україну;
    • погоджені форми ветеринарних сертифікатів.
  Частина цієї інформації доступна користувачам мережі Інтернет. отримати доступ

 
Прикордонний Пункт.
 • Отримання інформації із РМ про рух всіх ветеринарних вантажів, на території, яка конролюється ПП.
 • Формування зведеної звітності про проходження вантажів через ПП.
 • Передача в Офіс інформації про рух вантажів.
 • Отримання із Офісу "керуючої" інформації про заборони по імпорту та передача її на РМ.
 • Всебічний аналіз руху вантажів через ПП.

 
Робоче місце ветлікаря.
 • Первинне оформлення вантажу.
 • Повторна реєстрація вантажу.
 • Реєстрація оплати вантажу.
 • Оформлення та друк документу "Ветеринаре свідоцтво. Форма 1."
 • Оформлення та друк документу "Ветеринаре свідоцтво. Форма 2."
 • Оформлення та друк документу "Ветеринарний сертифікат на сировину тваринного походження, що експортують з України."
 • Оформлення та друк документу "Ветеринарний сертифікат на м'ясо, м'ясні та молочні продукти, рибу і рибо-продукти, що експортують з України."
 • Оформлення та друк документу "Ветеринарний сертифікат на корми (зерно фуражне, кормо-суміші) та інші рослинні продукти, що експортують з України."
 • Оформлення та друк документу "Ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварин."
 • Реєстрація документу "Акт відбору зразків"
 • Реєстрація документу "Експертний висновок".
 • Реєстрація документів на дезінфекцію транспортних засобів.
 • Друк документу "Картка вантажу".
 • Формування та друк документу "Оперативна інформація про роботу пункту держветконтролю".
 • Отримання "керуючої" інформації про заборони по імпорту.
 • Передача інформації про рух вантажів через РМ.
 • Всебічний аналіз руху вантажів через РМ.

 
Кількість робочих місць.
Найменування Кількість РМ. Кількість ПК.
  Центральний Офіс 1 15
  Прикордоний Пункт (ПП) 15 15
  Робоче місце ветлікаря (РМ) 49 49

 
Територія, що контролюється регіональною службою.
 • Київська
 • Вінницька
 • Житомирська
 • Сумська
 • Хмельницька
 • Чернігівська
 • Черкаська
Зона обслуживания Региональной Службы


Основні функціональні можливості системи:

 • Контроль щодо митного оформлення вантажів підконтрольних державній службі ветеринарної медицини в режимах:
    • Імпорт;
    • Експорт;
    • Транзит через територію України.
 • Контроль стану епізоотичного благополуччя країн з якими здійснюється митні експортно - імпортні операції, щодо недопущення занесенню на територію Україну інфекційних хвороб:
    • Інформаційна база МЄБ;
    • Список проінспектованих закордонних підприємств;
    • Заборони ввезення вантажів на митну територію України.
    • Інформаційна база погоджених форм ветеринарних сертифікатів на основі підписання двохсторонніх міждержавних угод.
 • Формування різного роду звітів:
    • Для подання оперативної інформації до ДКВМУ;
    • Для подання інформації до апарату управління ПЗРСДВСКН;
    • Для власних потреб при вирішенні робочих питань:
      — Щодо конкретного виду вантажу;
      — Щодо конкретного співробітника;
      — Щодо конкретного підприємства;
      — Щодо конкретного підрозділу;
      — Щодо конкретної країни;
      — Та інші.

Технічні можливості системи:

 • Робота з відокремленими РМ у режимах „on-line” та „off-line”(за допомогою файлів обміну).
 • Опис об'єктів будь-якої складності та з будь-яким ступенем деталізації. При цьому в межі, кожний об'єкт може мати унікальний, властивий тільки йому, опис. У системі реалізований простий механізм розширення описових можливостей.
 • Побудова складних запитів, які дозволяють виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів. Запит формулюється тільки в термінах задачі, з можливістю використання узагальнення і логічних операцій. Побудова запиту не вимагає спеціальних знань, і він може бути сформульований користувачем з будь-яким рівнем підготовки.
 • Якісно кращий та зручніший вибір об'єктів за рахунок використання системи "Журналів"
 • Ведення довідників системи з можливістю створення нових груп, створення значень, що належать водночас декільком групам, перенесення значень між групами, 2-х етапне вилучення значень, що забезпечує логічну цілісність бази.
 • Просте розширення або заміна прикладної логіки програми.
 • Широке використання шаблонів для реалізації типових дій.
 • Побудова звітних форм за допомогою існуючих текстового процесоу MS Word з використанням всіх наявних засобів редагування, а також експорт підсумкових результатів в електронну таблицю MS Excel.
 • Формування звітів на основі інформації, що міститься у документах, як в поточних, так і в архівних. Всі звіти формуються у вигляді таблиць, з можливістю їхнього наступного редагування та друку. Можливість експорту в Excel.
 • Можливість перегляду у режимі "як є" звітів будь-якої ширини та їх друк.
 • Зберігання документів по періодам.
 • Формування типових документів та документів довільного змісту, як з використанням засобів автоматизації, так і "ручного" редагування.
 • Пошук по змісту документа та атрибутам, пошук зв'язаних документів.
 • Створення архіву документів і зберігання документів в архіві необмежено довго.
 • Доступ до архівних документів.
 • Створення архівних копій системи.
 • Можливість обміну даними з іншими інформаційними системами, незалежно від формату даних, який вони використовують.
 • Шифрування всієї інформації, яка зберігається у системі.
 • Розмежування та обмеження доступу користувачів до різних об'єктів та функцій інформаційної системи.
 • Використання технології клієнт-сервер.
 • Наявність механізму "перевірки" та "реставрації" моделі, які забезпечують відновлення інформації після перебоїв у системі.
"Унікальні" функції, доступні тільки у цій системі:

 • Можливість побудови довільних описів для будь-якого об'єкту. Будь-який об'єкт (наприклад "картка вантажу") може містити тільки властивий йому опис.
 • Унікальний інтерфейс відображення - електронна картка з можливістю відображення довільних описів і редагування інформації по місцю. Довільне додання і вилучення закладок у картці.
 • Самодіагностика об'єктів. Об'єкти системи самі виконують свою діагностику, на відповідність вимогам, які задаються користувачем (наприклад "картка вантажу на контролі").
 • Віддалене розширення функціональності - можливість "замовляти" нові параметри, закладки, звіти, документи і т. і. Складність і структура елементів ,що додаються, не обмежена.
 • Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачу витягти будь-яку інформацію, наявну у системі. При цьому користувачу не важливо, як і де ця інформація зберігається у системі, усі запити він формулює тільки у термінах своєї задачі.
 • Можливість використання узагальнення, як при побудові запитів, так і при описі, що дозволяє оперувати класами суттєвості (не вимагається перерахування всіх елементів, вхідних у клас).

Досвід впровадження інформаційної системи:

У Південно-Західній регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті система працює з 2004 року. Інформаційна система постійно розвивається, оновлюється - що дає можливість оперативно вести звітність, згідно різного роду запитів. При впровадження такого роду системи процес автоматизації завжди має дві складові (технічну та організаційну), тому багато уваги приділяли технічному оснащенню робочих місць комп'ютерною технікою й відповідному навчанню лікарів ветеринарної медицини. Цей процес є постійним: обладнуються комп'ютерною технікою нові робочі місця, проводяться навчання та практичні заняття. Розроблено навіть відповідну систему тестів, яка дозволяє перевірити практичні навики ветеринарних інспекторів, тому інспектори регіональної служби проходять обов'язкову атестацію знань не тільки у сфері ветеринарної медицини, а також оцінюються знання в галузі комп'ютерних технологій, зокрема системи "Ветконтроль". Треба розуміти, що створення будь якої складної інформаційної системи та її впровадження - це тривалий і складний процес.

Підкреслимо головні фактори, що забезпечують успішне досягнення поставленої мети:

 • правильний вибір інформаційних засобів (інформаційної платформи) для розробки системи;
 • грамотний та в повному обсязі опис предметної області;
 • постійний контакт з розробником для формування єдиного бачення проекту. Активна участь в розробці системи на всіх її етапах;
 • створення кваліфікованої групи впровадження. (Своїми силами або залученням фахівців сторонніх організацій.);
 • постійна та послідовна підтримка процесу з боку керівництва.

Враховуючи ці фактори, при розробці системи був зроблений акцент на використання новітніх інформаційних технологій, зокрема на Системі Управління Знаннями "bravo". Характерною особливістю Бази Знань є зберігання не тільки конкретних даних, а й узагальненої інформації про дані які використовуються. Це дозволяє здійснювати якісно кращий пошук та аналіз інформації. База Знань забезпечує також можливість індивідуалізованого опису, властивого тільки певному об'єкту, при цьому принципово можна нарощувати та змінювати описи протягом усього часу експлуатації системи, що зменшує вартість супроводження системи та збільшує життєвий цикл.

Впровадження інформаційної системи забезпечило досягнення наступних цілей:

 • оперативність отримання інформації керівництвом про рух усіх ветеринарних вантажів по території, що контролюється службою;
 • якісно новий рівень отриманої інформації, та її аналіз;
 • типовість проведення усіх операцій різними співробітниками служби;
 • своєчасність проведення цих операцій;
 • посилення контролю з боку керівництва за роботою лікаря ветмедицини, та як наслідок, - підвищення відповідальності за виконану роботу;
 • поліпшення фінансової дисципліни;
 • поліпшення якості рішень, які приймаються під час пропуску вантажів за рахунок систематизованого відображення інформації МЕБ , заборон по імпорту, проінспектованих підприємств, погоджених форм ветеринарних сертифікатів.

Потрібно зазначити, що тільки наполегливі й послідовні дії керівництва, відповідний професійний рівень фахівців служби і старанність усіх співробітників дозволять впровадити та успішно використовувати нові інформаційні технології.

Журнал «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ» номер 2/2006. Стаття «Досвід впровадження інформаційних технологій у Південно-Західній регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.»

© 2022 Bravosoft