КС Pro Персонал Лабораторія НД Завантажити Прайс Підтримка Контакти  
 
     
Кредитна Спілка Professional

Це професійна програма, яка забезпечує побудову єдиного інформаційного простору для вирішення всього спектру задач кредитної спілки.
"Єдиний інформаційний простір" - зручне комунікаційне середовище для організації збереження та обробки інформації, донесення її до користувача, яка охоплює всі аспекти діяльності кредитної спілки та забезпечує найбільш повне задоволення інформаційних потреб кредитного менеджера, касира, бухгалтера, юриста, спеціаліста відділу безпеки, голови правління, тощо.
Використання єдиного інформаційного простору дозволяє без обмежень нарощувати функціональність системи у всіх напрямках діяльності кредитної спілки.


  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на програму «Кредитна Спілка Professional»   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на програму «Сервер BRAVO»   Диплом Партнера «Українське Бюро Кредитних Історій»   Сертифікат Партнера «Міжнародне Бюро Кредитних Історій»
Кредитна Спілка Professional  

Історія версій

28.03.2006  KC Pro 1.0

08.06.2006  KC Pro 1.01

07.09.2006  KC Pro 1.10

18.12.2006  KC Pro 1.10.3

27.03.2007  KC Pro 1.11.0

30.06.2007  KC Pro 2.00.0

30.09.2007  KC Pro 2.10.0

31.12.2007  KC Pro 2.10.2

28.03.2008  KC Pro 2.10.4

11.07.2008  KC Pro 2.10.7

07.10.2008  KC Pro 2.10.8

12.01.2009  KC Pro 2.10.9

01.04.2009  KC Pro 2.10.10

25.06.2009  KC Pro 2.11.0

30.10.2009  KC Pro 2.11.01

28.12.2009  KC Pro 2.11.1

30.04.2010  KC Pro 2.11.2

30.07.2010  KC Pro 2.11.3

01.11.2010  KC Pro 2.11.4

01.03.2011  KC Pro 2.11.5

29.07.2011  KC Pro 2.11.7

31.01.2012  KC Pro 3.00.0

30.04.2012  KC Pro 3.01.1

30.04.2013  KC Pro 3.01.2

30.04.2013  KC Pro 3.01.3

01.09.2014  KC Pro 3.01.4
Переваги «КС Pro»

 1 
Використання сучасної технології Системи Управління Знаннями "br-a-vo" забезпечує якісно новий рівень збереження та обробки інформації по відношенню до існуючих систем, дозволяє якісно краще описати предметну область та зв'язки між об'єктами, та як наслідок забезпечує якісно кращий пошук та аналіз інформації.

 2 
Єдиний інформаційний простір - зручне комунікаційне середовище для вирішення всього спектру задач кредитної спілки, який забезпечує ефективний розвиток системи.


 3 
Повна відповідність - "Вимогам до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг".


 4 
Гарантований щоквартальний вихід нових версій програми, що дозволяє оперативно реалізовувати зміни законодавства та побажання наших користувачів. За темпами розвитку програми ми є першими на ринку програмного забезпечення для кредитних спілок.

 5 
Кредитний конструктор - дозволяє самостійно створювати власні схеми кредитування, що забезпечує конкурентну перевагу кредитної спілки на ринку фінансових послуг.


 6 
Робота з Відокремленими Підрозділами забезпечує отримання щоденної консолідованої звітності, фінансового результату роботи кожного ВП, а також інформацію по кожному документу, незалежно від місця його оформлення. Робота з Відокремленими Підрозділами забезпечує отримання щоденної консолідованої звітності з урахуванням інформації всіх Відокремлених Підрозділів, фінансового результату роботи кожного ВП, а також детальної інформації по кожному документу, незалежно від місця його оформлення.

 7 
скорингова оцінка позичальника - розрахунок математичної ймовірності того, що кандидат виявиться "гарним" або "поганим" позичальником.   Докладніше. Такий підхід дозволяє "відмовляти" в кредиті як можна меншому числу кредитоспроможних клієнтів і в той же час "відсіває" якнайбільше потенційних порушників.

 8 
Call-center забезпечує процес перевірки достовірності наданої інформації про позичальника.


 9 
Підтримка історичності операцій у системі дозволяє відобразити у повному обсязі стан на будь яку дату, а у разі потреби, виконати перерахунок за попередній період.


10
Автоматизований обмін інформацією з Міжнародним бюро кредитних історій (МБКІ) та Українським бюро кредитних історій (УБКІ). Результат співпраці оформлений "Дипломом партнера" та "Сертифікатом"

 

Загальні можливості системи:

 • Робота з Відокремленими Підрозділами (ВП) у режимах „on-line” та „off-line”(за допомогою файлів обміну).
  Кредитна Спілка може отримувати щоденно консолідовану звітність з урахуванням інформації всіх ВП, детальну інформацію по кожному документу (договору, рішенню, бух. операції, тощо ), не залежно від місця його оформлення, а також фінансовий результат роботи кожного ВП.
 • Опис об'єктів будь-якої складності та з будь-яким ступенем деталізації. При цьому в межі, кожний об'єкт може мати унікальний, властивий тільки йому, опис. У системі реалізований простий механізм розширення описових можливостей.
 • Побудова складних запитів, які дозволяють виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів. Запит формулюється тільки в термінах задачі, з можливістю використання узагальнення і логічних операцій. Побудова запиту не вимагає спеціальних знань, і він може бути сформульований користувачем з будь-яким рівнем підготовки.
 • Якісно кращий та зручніший вибір об'єктів за рахунок використання системи "Журналів"
 • Ведення довідників системи з можливістю створення нових груп, створення значень, що належать водночас декільком групам, перенесення значень між групами, 2-х етапне вилучення значень, що забезпечує логічну цілісність бази.
 • Просте розширення або заміна прикладної логіки програми.
 • Широке використання шаблонів для реалізації типових дій.
 • Побудова звітних форм за допомогою існуючих текстового процесоу MS Word з використанням всіх наявних засобів редагування, а також експорт підсумкових результатів в електронну таблицю MS Excel.
 • Формування звітів на основі інформації, що міститься у документах, як в поточних, так і в архівних. Всі звіти формуються у вигляді таблиць, з можливістю їхнього наступного редагування та друку. Можливість експорту в Excel.
 • Можливість перегляду у режимі "як є" звітів будь-якої ширини та їх друк.
 • Зберігання документів по періодам.
 • Формування типових документів та документів довільного змісту, як з використанням засобів автоматизації, так і "ручного" редагування.
 • Пошук по змісту документа та атрибутам, пошук зв'язаних документів.
 • Створення архіву документів і зберігання документів в архіві необмежено довго.
 • Доступ до архівних документів.
 • Створення архівних копій системи.
 • Можливість обміну даними з іншими інформаційними системами, незалежно від формату даних, який використовується у них.
 • Шифрування всієї інформації, яка зберігається у системі.
 • Розмежування та обмеження доступу користувачів до різних об'єктів та функцій інформаційної системи.
 • Використання технології клієнт-сервер.
 • Наявність механізму "перевірки" та "реставрації" моделі, які забезпечують відновлення інформації після перебоїв у системі.
Кредитні функції системи:

 • Автоматизація процесу прийняття в члени кредитної спілки та виключення з членів кредитної спілки. Передбачений варіант виконання цих операцій через формування документу - Рішення Спостережної Ради;
 • Автоматизація процесу оформлення та видачі кредитів з роздрукуванням всіх необхідних документів (договорів, графіку платежів, касових документів, та інші);
 • Автоматизація процесу оформлення депозитних та додаткових пайових внесків;
 • Можливість самостійного створення своїх схем кредитування (наприклад, своєї методики розрахунку відсотків по договору, встановлення різної періодичності сплати процентів, та інше);
 • Одночасне відображення кредитних договорів як за типом (мікрокредит, споживчий, бізнес, соціальний, та інші), так і за часом (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий). Можливість створення власної ієрархії договорів;
 • Нарахування процентів за договорами на день, передбачений договором, на день фактичних розрахунків із членами та на останній день місяця. Передбачена можливість нарахування процентів як за окремим договором (кредиту або депозиту), так і за всіма договорами.
 • Можливість використовувати наступні методи нарахування процентів на пайові внески членів кредитної спілки: "по пайоднях", "на внески, які знаходяться в КС на початок періоду", "на внески, які знаходяться в КС на кінець періоду".
 • Можливість як загального так і вибіркового контролю кредитних та депозитних договорів;
 • Можливість нарахування штрафних санкцій за достроковим розірванням кредитних та депозитних угод, а також за простроченими кредитами.
 • Можливість відстежувати інформацію про порушення планових платежів (або виплат) за договорами кредиту, розраховувати рівень прострочення за кредитами на підставі фактичної і планової заборгованості та резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.
 • Можливість автоматичного розрахунку критеріїв та фінансових нормативів діяльності кредитної спілки та автоматичного формування фінансових звітів та звітних даних, що передбачені нормативно-правовими актами Держфінпослуг. (з формуванням файлу відповідного формату);
 • Формування прогнозів про отримання та виплату коштів по кредитним та депозитним договорам;
 • Універсальний механізм автоматизації типових операцій користувача;
 • Одночасне відображення кредитних договорів як за типом (мікрокредит, споживчий, бізнес, соціальний, та інші), так і за часом (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий).
 • Формування звітів про кредитну діяльність у відповідності з вимогами Комісії по небанківським фінансовим установам;
 • Механізм "нагадування", який дозволяє "згадати" потрібну інформацію, що стосується окремого члена КС у той період часу, коли він особисто знаходиться в офісі кредитної спілки.
 • Облік заходів, щодо повернення кредиту;
 • Отримання загальної картини взаєморозрахунків з членом КС за допомогою "Розрахункового центру".
 • Підтримка "чорного" списку, та обмін цією інформацією з іншими системами;
Бухгалтерські функції системи:

 • Універсальний план рахунків;
 • Можливість створення необмеженої кількості рівнів аналітики;
 • Занесення для кожного рахунку списку дозволених проводок окремо по Дт та Кт, що забезпечує правильність проведення операцій у системі;
 • Перевірка на кінець періоду відповідності залишків по рахункам вимогам бухгалтерського обліку;
 • Автоматизація типових дій за допомогою пакетів документів. Користувачу надається можливість самостійно створювати необхідні пакети документів;
 • Єдине поле проводок;
 • Можливість проведення нетипових проводок;
 • Використання спеціалізованих діалогів, для проведення типових бухгалтерських операцій;
 • Формування бухгалтерської звітності: аналітичної, оборотної та балансової;
 • Можливість запуску системи з любого моменту діяльності спілки.
"Унікальні" функції, доступні тільки у цій системі:

 • Можливість побудови довільних описів для будь-якого об'єкту. Будь-який об'єкт (наприклад "Член КС") може містити тільки властивий йому опис.
 • Унікальний інтерфейс відображення - електронна картка з можливістю відображення довільних описів і редагування інформації по місцю. Довільне додання і вилучення закладок у картці.
 • Самодіагностика об'єктів. Об'єкти системи самі виконують свою діагностику, на відповідність вимогам, які задаються користувачем (наприклад "договір на контролі").
 • Віддалене розширення функціональності - можливість "замовляти" нові параметри, закладки, звіти, документи і т. і. Складність і структура елементів ,що додаються, не обмежена.
 • Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачу витягти будь-яку інформацію, наявну у системі. При цьому користувачу не важливо, як і де ця інформація зберігається у системі, усі запити він формулює тільки у термінах своєї задачі.
 • Можливість використання узагальнення, як при побудові запитів, так і при описі, що дозволяє оперувати класами суттєвості (не вимагається перерахування всіх елементів, вхідних у клас).
© 2013 Bravosoft