КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.10.0»

1.1 Концепція розвитку.

Розвиток програми «Кредитна спілка Professional» здійснювався в наступних напрямках:

Розрахунок скорингової оцінки позичальника.

Через підвищення конкуренції й росту стимулів для кращих результатів кредитні й інші фінансові установи змушені шукати більш ефективні шляхи контролю над видатками. Агресивні маркетингові проекти по залученню нових клієнтів і необхідність швидко на них реагувати привели до гострої потреби прискорення процесу прийняття рішення про надання кредитів. Іншими словами, виникає приваблива перспектива поставити видачу кредитів на потік, використовуючи деякий математичний формалізм і накопичені статистичні дані. Для ідеального обслуговування клієнтів потрібно, щоб це автоматизоване рішення відмовляло в кредиті як можна меншому числу кредитоспроможних клієнтів і в той же час відсівало якнайбільше потенційних порушників.

скорингова карта є методом оцінки рівня ризику, пов'язаного з кандидатами. Хоча вона й не виявляє серед заявок «гарні» і «погані», вона для кожного заданого рейтингу дає статистичні шанси, або ймовірність, того, що кандидат виявиться "гарним" або "поганим". Ці ймовірності або рейтинги, поряд з іншими комерційними факторами використовуються як база для прийняття рішень. У найпростішій формі, скорингова карта складається із групи характеристик, які згідно статистики є прогнозуючими при розподілі кандидатів на гарних та поганих.    Докладніше.

У новій версії програми реалізовано механізм самостійного створення власних «скорингових карт».

Технологія прийняття рішення про надання кредиту (Фронт-офіс).

Одним з основних чинників, які впливають на ефективність споживчого кредитування, є величина витрат, які несе кредитна спілка. Тому, перш ніж приступати до розгортання масштабних програм споживчого кредитування, будь-яка кредитна спілка повинна спочатку побудувати власний механізм оптимізації операційних витрат, який би зводив до мінімуму вплив людського фактору на кінцеві результати роботи.

Технологія прийняття рішення про надання кредиту з використанням скорингової оцінки позичальника перетворює споживчий кредит у звичайний операційний продукт, який вимагає мінімуму персоналу та забезпечує можливість видавати велику кількість кредитів за короткий проміжок часу. Сам співробітник жодним чином не може вплинути на ухвалення рішення про кредитування й фактично виконує лише технічні функції. Вся логіка ухвалення рішення в рамках «скорингової карти» схвалюється та затверджується Кредитним комітетом.

У новій версії програми реалізована технологія оформлення заявки на кредит та проходження заявки по всіх етапах, у відповідності до технологічного процесу прийняття рішення про надання кредиту. Оформлення заявки може здійснюватись безпосередньо позичальником через мережу Інтернет, або кредитним менеджером в офісі спілки. Результатом проходження всіх етапів технологічного процесу є прийняття кандидата у члени КС та реєстрація всіх необхідних операцій у системі.

Вдосконалено обмін інформацією з «Бюро Кредитних Історій».

Для зниження ризиків під час надання кредитів, реалізований механізм оперативного обміну інформацією з Бюро Кредитних Історій (БКІ). У попередніх версіях обмін інформацією з БКІ здійснювався за допомогою файлів обміну. У новій версії програми додатково реалізовано механізм оперативного (по локальній мережі) доступу до БКІ. Ця функціональність використовується для оперативної перевірки заявки на кредит.

Універсальний конвертор.

На прохання кредитних спілок створено конвертор даних, який забезпечує перенос інформації з інших інформаційних систем до програми «Кредитна Спілка Professional». Зокрема, універсальний конвертор вже було використано для автоматичного переносу інформації із програми «CuProgram»

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

© 2007 Bravosoft