КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.10.9»

1.1 Концепція розвитку.

Розвиток програми "Кредитна спілка Professional" здійснювався в наступних напрямках:

Зміни до "Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України"

Розпорядженням № 418 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27/03/2008 року, внесені зміни до "Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України".

Формування фінансової звітності.

Досвід успішного формування звіту Держфінпослуг дозволив нам реалізувати методику складання фінансової звітності організації, використовуючи ті ж самі принципи, які використовуються при формуванні звіту Держфінпослуг. Нами наданий загальний варіант настройок формування фінансової звітності. Кожна спілка має можливість настроїти складання фінансової звітності, враховуючи специфіку своєї роботи.

Реалізація механізму передачі інформації в Міжнародне Бюро кредитних історій (МБКІ)

Розробка даного механізму дозволяє кредитній спілці автоматизувати передачу даних в Міжнародне Бюро кредитних історій. Досвід роботи з МБКІ надає можливість реалізувати обмін з будь-яким Кредитним бюро, що значно спростить оцінку позичальника та позитивно вплине на якість кредитного портфелю спілки.

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

1.2 Схеми розрахунку

Реалізовані додаткові схеми нарахування відсотків по кредитам: "факт/факт" та "факт/360".

Схема "факт/факт" враховує фактичну кількість днів у календарному році, враховуючи високосні роки.

Схема "факт/360" реалізована для спілок, які нараховують відсотки, враховуючи однакову кількість днів (30) у місяці, тобто 360 днів у календарному році.

1.3 Зміни у звіті Держфінпослуг

1.3.1 Змінено ієрархію типів цільового використання кредитів ( додаток 6, звіт ДФП )

На виконання "Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27/03/2008 року змінено ієрархію типів цільового використання кредитів ( додаток 6, звіт ДФП )

  • По ієрархії "Споживчий кредит" з цього часу є не окремим типом цільового використання кредитів, а групою, що об'єднує декілька типів. Використання групи "Споживчий кредит" у якості типу цільового використання відтепер неможливе.
  • До ієрархії "Споживчий кредит" доданий новий тип - "Придбання автотранспорту".
  • До ієрархії "Споживчий кредит" доданий новий тип - "Придбання побутової техніки"
  • До ієрархії "Споживчий кредит" перенесено тип - "Інші потреби"

Звіт ДФП за перший квартал 2009 року потрібно буде подати з урахуванням нової класифікації кредитів.

1.3.2 Додаток 8 звіту ДФП.

На виконання "Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 418 від 27/03/2008 року, звітність доповнена Додатком 8, де надається інформація про діяльність Спілки в розрізі відокремлених підрозділів. Норма вступає в дію з 01/01/2009 року.

1.3.3 Додаток 2 та 3 звіту ДФП.

Внесено необхідні зміни згідно розпорядження № 418 від 27/03/2008 року.

1.4 Фінансова звітність.

Фінансова звітність включає в себе складання наступних форм:

  • Баланс (форма №1)
  • Звіт про фінансові результати (форма №2)
  • Звіт про рух грошових коштів (форма №3)
  • Звіт про власний капітал (форма №4)
  • Примітки до річної фінансової звітності (форма №5)
  • Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форма №1-М та форма №2-М)

1.4.1 Діалог "Фінансова звітність"

Виклик діалогу "Фінансова звітність" (малюнок 2) знаходиться в меню:

Звіти -> Бухгалтерські відомості -> Фінансова звітність

Діалог «Фінансова звітність»

Малюнок 1. Діалог "Фінансова звітність".

Під час запуску діалогу "Фінансова звітність" користувач вибирає період, за який складається звіт. (малюнок 3)

Діалог «Фінансова звітність». Вибір періоду.

Малюнок 2. Діалог "Фінансова звітність". Вибір періоду.

Звертаємо увагу, що при складанні фінансової звітності в деяких формах використовуються дані зі звіту попереднього року (за аналогічний період). Звіт за попередній рік повинен знаходитись у каталозі DBF. При цьому програма не робить автоматичного розрахунку звітності за попередній рік, оскільки спілки здають цю звітність, як правило, з рядом ручних змін та правок. У разі, якщо звітність попереднього року не знайдена, користувачу надається можливість вказати файл звіту, з якого будуть завантажені дані попереднього року. (малюнок 3).

Діалог «Фінансова звітність». Вибір файлу звіту за попередній рік.

Малюнок 3. Діалог "Фінансова звітність". Вибір файлу звіту за попередній рік.

Редагування, друк та збереження фінансової звітності відбувається аналогічно до звіту Держфінпослуг.

1.5 Зміни в «Універсальному шаблоні».

Доповнено перелік індексів для підготовки шаблонів договорів.

© 2007 Bravosoft