КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.11.1»

1.1 Концепція розвитку.

Розвиток програми "Кредитна спілка Professional" здійснювався в наступних напрямках:

Вдосконалення механізму передачі інформації в бюро кредитних історій.

Оптимізовано механізм передачі даних до Міжнародного бюро кредитних історій (МБКІ). Розпочата співпраця з Українським бюро кредитних історій (УБКІ): в новій версії програми реалізовано відповідний механізм обміну з УБКІ.

Використання даного механізму дозволяє кредитній спілці полегшити оцінку позичальника, що позитивно вплине на якість кредитного портфелю.

Розробка модулю "Зарплата"

В версії 2.11.1 програми "Кредитна спілка Professional" реалізовано модуль "Заробітна плата" з базовою функціональністю, який дозволяє кредитній спілці проводити нарахування зарплати та автоматично формувати відповідні утримання із зарплати. Модуль буде доповнюватися та розширюватися, в наступних версіях програми планується реалізувати розрахунок заробітної плати будь-якої складності (лікарняні, відпускні, з урахуванням всіх пільг, тощо ) та формування звітності в електронному вигляді по всім фондам.

Автоматизація кадрового діловодства

Автоматизація роботи з кадрами являється одним з приоритетних напрямків розвитку програми "Кредитна спілка Professional". У новій версії програми, для повноцінного ведення кадрового діловодства розширено опис об'єкту "фізична особа".

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

1.2 Зміни у Моделі.

1.2.1 Зміна у Ієрархії об'єктів.

  • До ієрархії "бухгалтерський документ" додана нова група - "Розрахунок ЗП".
  • До ієрархії "установки" додана нова група - "Настройки ЗП".
  • До ієрархії "настройки ЗП" внесено групи - "Коеф. ЗП" та "Нарахування/утримання".

1.2.2 Об'єкт "Розрахунок ЗП".

Картки типу "Розрахунок ЗП" призначені для збереження інформації про нарахування зарплати за один період. Стандартний звітний період для розрахунку зарплати - місяць. Картка за кожний звітний період може бути тільки одна. У випадку перерахунку заробітної плати за минулий період, усі зміни розрахунку відображаються у вже сформованій картці (без формування нової).

Приклад картки "Розрахунок ЗП" наведено на малюнках 1 та 2.

Приклад картки «Розрахунок ЗП», закладка «Опис розрахунку ЗП».

Малюнок 1. Приклад картки "Розрахунок ЗП", закладка "Опис розрахунку ЗП".

Приклад картки «Розрахунок ЗП», закладка «Розрахунок ЗП».

Малюнок 2. Приклад картки "Розрахунок ЗП", закладка "Розрахунок ЗП".

1.2.3 Об'єкт "Нарахування/утримання".

Картки типу "Нарахування/утримання" призначені для настройки нарахувань/утримань із заробітної плати. Картка описує всю послідовність розрахунку, відповідно до якого формуються проводки та створюються картки "Розрахунок ЗП".

Приклад картки "Нарахування/утримання" наведено на малюнку 3.

Приклад картки «Нарахування/утримання».

Малюнок 3. Приклад картки "Нарахування/утримання".

1.2.4 Об'єкт "коеф. ЗП".

Картки типу "Коеф. ЗП" призначені для збереження інформації про історичність значень коефіцієнтів, які використовуються для розрахунку заробітної плати. Одна картка описує один коефіцієнт.

Приклад картки "Коеф. ЗП" наведено на малюнках 4 та 5.

Приклад картки «Коеф. ЗП», закладка «опис коеф. ЗП».

Малюнок 4. Приклад картки "Коеф. ЗП", закладка "опис коеф. ЗП".

Приклад картки «Коеф. ЗП», закладка «значення коеф. ЗП».

Малюнок 5. Приклад картки "Коеф. ЗП", закладка "значення коеф. ЗП".

1.2.5 Розширено опис об'єкту "Фізична особа".

У версії 2.11.1 програми "Кредитна спілка Professional" до картки фізичної особи внесено наступні зміни:

  • додано закладку "відпустки", в яку вноситься інформація про надані співробітнику відпустки;
  • додано закладку "відрядження", в якій знаходиться інформація про відрядження співробітника;
  • додано закладку "л/л", в яку знаходиться інформація про лікарняні листки співробітника;
  • додано закладку "для ЗП", в якій знаходиться базова інформація для розрахунку заробітної плати по співробітнику ( оклад співробітника, пільги, тощо);
  • розширено параметр "місце роботи" в закладці "особисті дані".

Закладка "для ЗП".

Закладка описує базову інформацію про оклад та пільги працівника. Дані використовуються під час розрахунку зарплати за місяць.

Приклад закладки "для ЗП" наведено на малюнку 6.

Приклад закладки «Для ЗП».

Малюнок 6. Приклад закладки "Для ЗП".

Зміни в закладці "особисті дані".

Додана можливість вказати код організації, де працювала фізична особа.

Закладка "відпустки".

Закладка вміщує дані про відпустки працівника. Приклад закладки наведено на малюнку 7.

Приклад закладки «відпустки».

Малюнок 7. Приклад закладки "відпустки".

Закладка "Відрядження".

Приклад закладки "відрядження" наведено на малюнку 8.

Приклад закладки «відрядження».

Малюнок 8. Приклад закладки "відрядження".

Закладка "л/л" (лікарняні листи).

Приклад закладки "л/л" наведено на малюнку 9.

Приклад закладки «лікарняні листи».

Малюнок 9. Приклад закладки "л/л" (лікарняні листи).

1.3 Розрахунок зарплати.

1.3.1 Виконання розрахунку зарплати.

 Увага! 

Перед початком використання розділу "Заробітна плата" потрібно ознайомитись з інструкцією "Технологія нарахування зарплати" (файл 06_Модуль_Зарплата.doc) та переглянути відео урок (файл Розрахунок_ЗП.avi). В поставку системи включені базові настройки, які враховують стандартні варіанти розрахунку ЗП. У разі необхідності їх можна змінити або доповнити. У зв'язку з тим, що для різних організацій процент нарахування на ЗП на страхування від нещасного випадку може бути різним, необхідно самостійно встановити значення у відповідну картку опису Коеф. ЗП.

 

Для розрахунку зарплати за вказаний період створено діалог "Журнал розрахунку зарплати".

Виклик діалогу "Журнал розрахунку зарплати" здійснюється по команді:

 

Операції -> Типові операції -> Бухоблік -> Розрахунок

 

Зовнішній вигляд "Журналу розрахунку зарплати" зображено на Малюнку 10. Режим "Список" дозволяє бухгалтеру візуально оцінити загальний стан розрахунку заробітної плати по кредитній спілці, обрати співробітника для розрахунку, або виконати розрахунок відразу по всім співробітникам.

Журнал розрахунку зарплати, режим «Список».

Малюнок 10. Журнал розрахунку зарплати, режим "Список".

Безпосередньо розрахунок проводиться за допомогою режиму "Розрахунок". При цьому, якщо "Журнал розрахунку зарплати" знаходиться у режимі "Список", то розрахунок буде виконано для усіх співробітників зі списку. Інакше розрахунок проводиться лише для обраного співробітника (малюнок 11). Перейти у режим розрахунку обраного співробітника можливо за допомогою контекстного та основного меню Журналу, або двічі клацнуть мишкою на полі "Табель" (Нараховано/Утримано/нар.на ФОП)).

Перед розрахунком співробітника вказуються усі нарахування/утримання, які будуть проведені у розрахунковому місяці.

Журнал розрахунку зарплати, режим «Розрахунок».

Малюнок 11. Журнал розрахунку зарплати, режим "Розрахунок".

Початкові дані для розрахунку зарплати беруться з картки "Розрахунок ЗП" за період, що передував розрахунковому. Якщо такої картки не знайдено, то початкові параметри розрахунку беруться з відповідного файлу шаблону. Отримані дані редагуються користувачем. Зокрема, на цьому етапі вноситься інформація про премії, відпустки та лікарняні.

Важливо не забувати вказувати значення всіх параметрів з обов'язковим заповненням. Наприклад, потрібно обов'язково вказати фактичну кількість робочих днів для зарплати.

Для перегляду параметрів, які будуть використано для розрахунку потрібно перейти в режим "Параметри". (малюнок 12)

Журнал розрахунку зарплати, режим «Параметри».

Малюнок 12. Журнал розрахунку зарплати, режим "Параметри".

Після виконання розрахунку створюється картка "Розрахунок ЗП" та пов'язані з нею картки "Проводка".

© 2009 Bravosoft