КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.10.4»

1. Переведення довгострокового вкладу з депозитного рахунку до складу поточних зобов'язань.

Відповідно до розпорядження ДФП № 171 від 18 грудня 2003 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою":

На субрахунку 551 "Довгострокові внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки" обліковується заборгованість кредитної спілки за довгостроковими внесками (вкладами) на депозитні рахунки.

Вклад члена кредитної спілки вважається довгостроковим, якщо строк погашення зобов'язання за цим вкладом більше одного року з дати балансу. Коли термін повернення довгострокового вкладу складає менше 12 місяців з дати балансу, він переводиться до складу поточних зобов'язань і обліковується на субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті".

Якщо за вкладом, переведеним до складу поточних зобов'язань, було прийнято рішення про пролонгацію договору на термін більше 12 місяців, сума цього зобов'язання повинна бути знову переведена до складу довгострокових.

 

Для реалізації цієї ситуації потрібно у картку "Опис договору", до закладки "бухгалтерська обробка" внести два предиката "облік договору". (мал.1.). Предикатів "облік договору" повинно бути не більше двох. Перенос залишку коштів може здійснюватись між рахунками коли завгодно і скільки завгодно разів, за умови, що тіло депозиту буде лежати одночасно тільки на одному із рахунків.

Під час оформлення кредиту пріоритет має рахунок 551. Проводка на перенос залишку тіла депозиту у разі потреби створюється вручну. (наприклад Дт 551- Кт 611).

Настройка можливості переносу тіла депозиту на інший рахунок

Малюнок 1. Настройка можливості переносу тіла депозиту на інший рахунок.

2. Кредитна лінія.

Внесені зміни в методику розрахунку відсотків для кредитної лінії.
Оформлення кредитної лінії відбувається в наступній послідовності:

  • Виконується оформлення кредиту на суму першої видачі кредитної лінії. На цю суму формується графік та касові проводки.
  • Перед тим, як зберегти кредит, потрібно перейти на закладку "Кредит" та змінити суму кредиту на повну суму кредитної лінії. Якщо цього не зробити, після оформлення кредиту потрібно вручну замінити суму договору в картці кредитного договору.
  • Після видачі кожної з частин кредитної лінії потрібно переформувати плановий графік платежів за допомогою діалогу "Редагування планового графіку". При цьому проценти перерахуються автоматично, а графік погашення тіла кредиту потрібно занести вручну.

Увага!

У зв'язку з тим, що повна сума кредиту не буде співпадати з сумою кредиту в плановому графіку, договір кредиту буде віднесено до групи "на контролі".

3. Прогресивний розрахунок пені для кредитних схем.

Реалізована можливість прогресивного розрахунку пені з наростаючим відсотком по періодам прострочки. Наприклад: 7 днів пеня не нараховується, з 7-го до 14-го дня нараховується 1%, з 15-го дня прострочки - 1,5%

Для реалізації цієї схеми у відповідну картку "схеми розрахунку" додаються два предиката "Пеня". В кожному із них прописується свій процент пені, а в параметр "днів відстрочки" вноситься строк заборгованості, з якого починає нараховуватися пеня (Малюнок 2).

В результаті після 7-го дня буде нараховуватися 1% пені, після 14-го дня прострочки - додатково ще 0,5%.

Прогресивний розрахунок пені з наростаючим відсотком

Малюнок 2. Прогресивний розрахунок пені з наростаючим відсотком.

4. Реальна процентна ставка

Зважаючи на загальну тенденцію* до створення єдиних вимог по наданню достовірної інформації про умови кредитування ми реалізували розрахунок "реальної процентної ставки".

Величина реальної процентної ставки розраховується, виходячи з припущення, що процент нараховується на залишок суми кредиту, по методу "факт/365".

Внесено відповідні зміни у діалоги "Оформлення кредиту" та "Фінансовий калькулятор". При побудові планового г рафіку по кредитам проводиться розрахунок "реальної процентної ставки".

Після збереження кредиту дані заносяться у відповідний предикат у картці договору кредиту як "планова ставка". (мал.3)

Реальна процентна ставка в картці договору кредиту

Малюнок 3. Реальна процентна ставка в картці договору кредиту.


*     Держфінпослуг підготував проект "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" в якому є пункт:
"У графі 5 відображається річна середньозважена процентна ставка за кредитами. Розрахунок середньозваженої процентної ставки здійснюється виходячи з річної ставки на залишок суми кредиту на момент укладення договору. Незалежно від порядку та методів розрахунку процентів за кредитами, що використовуються в кредитній спілці, для цілей заповнення графи 5 всі процентні ставки повинні бути приведені до методу нарахування на залишок суми кредиту."
*     Постанова Правління Національного банку України від 10.05.2007 №168 "Про затвердження Правил надання банками України інформації cпоживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту.

5. Закриття основного відсотку датою закінчення договору.

Реалізована можливість закриття основного відсотка по договору датою планового закінчення договору. Закриття відсотку відбувається безпосередньо під час оформлення кредиту. В закладку "Історія процентів" ставиться період дії відсотків з дати оформлення договора по дату закінчення договора.

Для настройки такої можливості у файлі "bis.ini" прописується параметр calcPercentRange. Значення параметру "on" - відсоток закривається. Значення параметру "off"- відсоток не закриваєтся:

 

; ---- Фрагмент файлу bis.ini - основний відсоток закривається ----

calcPercentRange=on

; ----

6. Діалог "Нова картка установок"

В діалог "Нова картка установок" додана можливість створення картки "розрахунок нормативу", а також створення копії будь-якої існуючої картки з групи "установки".

Для створення копії потрібно активувати перемикач "створити копію" та вибрати картку, копію якої потрібно створити (мал.4.)

Створення копії картки установок

Малюнок 4. Створення копії картки установок.

7. Перерахунок заборгованості по процентам

Для забезпечення контролю за правильністю розрахунку погашень договору кредиту створено відповідний діалог.

Діалог запускається для окремої картки кредиту або з контекстного меню в журналі договорів.(мал. 7) Діалог дозволяє проконтролювати коректність занесеної в картку "сплата за договором" інформації про заборгованість по процентах та виявити розбіжності у разі ручного втручання в картку договору або в проводки по договору. Розбіжності між реально занесеними в картку сумами заборгованості та розрахованими відображаються діалогом. (мал.5.)

У разі, якщо договір знаходиться на контролі, перед перерахунком виводиться відповідне попередження. (мал.6.)

Увага!

Перед застосуванням діалогу рекомендується виконати "перевірку закладки - сплата за договором"

Перерахунок заборгованості по процентам.

Малюнок 5. Перерахунок заборгованості по процентам.

Попередження про те, що договір кредиту знаходиться на контролі

Малюнок 6. Попередження про те, що договір кредиту знаходиться на контролі.

8. Контроль закладок з контекстного меню

В "Журналі договорів" в контекстному меню додано виклик функцій контролю закладок по кредитам та депозитам (мал.7.)

Виклик функцій контролю

Малюнок 7. Виклик функцій контролю.

9. Звіт по плановим надходженням по кредитам

Реалізований звіт по плановим надходженням по кредитам. Звіт видає аналіз майбутніх погашень по кредитам згідно планового графіку на весь строк дії кредиту. Формування звіту відбувається у меню:
Звіти -> Планові відомості -> Планові надходження по кредитам.

10. Універсальний шаблон

Починаючи з версії 1.10 розширено можливості для створення шаблонів первинних документів - поряд із спеціальним символом "Ъ" тепер можливо розташовувати індекс, що дозволяє зняти обмеження на наявність та порядок розташування у шаблоні спеціальних символів. Цей механізм постійно вдосконалюється, на його основі створюються нові механізми.

10.1. Універсальний шаблон з "вбудованим" графіком

Реалізована можливість створення бланку договору з "вбудованим" графіком платежів на базі шаблону "Універсальний".

Назва бланку повинна починатися UniversalCreditGraf_ (замість Universal_, як в звичайному бланку). Бланк розділяється чотирма символами "$" на 3 блока. В першому та третьому блоці використовуються стандартні індекси шаблону "Універсальний"

Другий блок - це вбудований графік погашень. Під час друку аналізуються рядки закладки "графік платежів" і забезпечується формування документу згідно:

  Ъ[1]   Номер планового погашення по порядку
  Ъ[2]   Дата погашення (01.01.2008)
  Ъ[3] Ъ[4] Ъ[5]   Дата погашення (01 січня 2008)
  Ъ[3] Ъ[6] Ъ[5]   Дата погашення (01 01 2008)
  Ъ[7]   Сума погашення (тіло, 99 грн. 99 коп.)
  Ъ[8]   Сума погашення (відсотки, 99 грн. 99 коп.)
  Ъ[9]   Сума погашення (тіло+відсотки, 99 грн. 99 коп.)

 

Увага!

Вся інформація, яка внесена у цей блок, друкується стільки раз, скільки рядків в плановому графіку (у зв'язку з цим шапка графіку повинна залишатися у першому блоці)

10.2. Зміни шаблону Універсальний

Доповнено та розширено шаблон Універсальний. Дивись файл "Universal_2_10_4.doc"

© 2007 Bravosoft