КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.10.8»

Технологія надання кредиту (Фронт-офіс).

1 Вступ.

Технологія надання кредиту з використанням заявок перетворює споживчий кредит у звичайний операційний продукт, який забезпечує можливість видавати велику кількість кредитів за короткий проміжок часу. Технологія заявок розбиває видачу кредиту на декілька етапів (статуси заявки). Етап оформлення кредиту являє собою чітко окреслену послідовність операцій, кожна з яких виконується співробітником, що відповідає за виконання саме цього етапу. При цьому неможливо перейти до виконання наступного етапу, доки заявка не передана з попереднього. Це дозволяє:

 • по-перше, в будь-який момент бачити повну картину видачі кредитів. Доступ до всієї інформації, починаючи з даних позичальника і кредиту, та закінчуючи даними про хід оформлення кредиту, сконцентрований в одному діалозі.
 • по-друге, завдяки доступності повної картини по заявці та чіткій розбивці заявки на декілька етапів (статуси заявки), значно покращується взаємодія між співробітниками, що задіяні на різних етапах розгляду та видачі кредиту. Це дозволяє знизити вплив людського фактору та уникнути багатьох помилок.
 • по-третє, технологія заявок надає можливість використовувати скорингові карти, що значно підвищує об'єктивність оцінки позичальника та прийняття рішення про видачу кредиту або відмову в кредитуванні. Використання скорингової оцінки дозволяє усунути співробітника від безпосередньої участі в ухваленні рішення про кредитування, в результаті чого співробітник виконує лише технічні функції. Вся логіка ухвалення рішення в рамках "скорингової карти" схвалюється та затверджується Кредитним комітетом.
 • вчетверте, є можливість структурувати процес оцінки позичальника (як найважливіший з етапів оформлення), щоб провести всебічний аналіз позичальника і знизити ймовірність неповернення кредиту

Всі ці фактори призводять до того, що процес видачі кредиту проходить за мінімальний час і з більш ефективним використанням людських ресурсів. В результаті ризик неповернення кредиту значно зменшується.

2 Технологія використання заявок.

В оформлені кредиту від початкового спілкування з потенційним позичальником до реальної видачі грошових коштів задіяний не один співробітник спілки - це консультанти, менеджери, кредитні інспектори, адміністратори, керівники тощо. Їх взаємодія на різних етапах оформлення забезпечується технологією оформлення кредиту з використанням заявок. При цьому повинне діяти обмеження, яке унеможливить виконання наступного етапу оформлення, доки повністю не виконаний попередній.

Технічно це реалізовано за допомогою "Статусів заявки". Заявка на кредит проводиться через статуси послідовно. Кожен статус умовно відображає роботу однієї ланки співробітників, яка після виконання своєї частини роботи передає заявку наступному співробітнику - тобто переводить заявку на наступний статус. Кожна зміна статусу фіксується в картці Заявки, тобто є можливість відтворити історичність роботи з заявкою.

В системі існує 7 статусів заявок:

 • до розгляду
 • перевірена менеджером
 • прийнято у кандидати
 • прийнято у члени КС
 • дозволено оформлення кредиту
 • архівна
 • відхилена

Слід зазначити, що статус "відхилена" може отримати заявка, що знаходиться на будь-якому етапі оформлення, крім "архівного". Тобто існує можливість в будь-який момент відмовити позичальнику в наданні кредиту.

На малюнку 1 надана загальна схема оформлення кредиту.

Загальна схема оформлення кредиту

Малюнок 1. Загальна схема оформлення кредиту.

2.1 Статуси заявки

Статус "До розгляду"

Статус "До розгляду" отримує щойно створена заявка, в яку внесли дані позичальника.

 

Примітка

Існує механізм автоматичного занесення заявок із інших інформаційних систем (наприклад з Інтернет сайту Спілки).

 

Заявка з цим статусом попадає на розгляд до менеджера, який проводить наступні операції:

 • Внесення та уточнення персональних даних позичальника.
 • Вибір позичальником кредитного продукту
 • Перевірка даних позичальника через Call-центр
 • Перевірка даних позичальника через Бюро Кредитних Історій (використання БКІ потребує спеціальної настройки)
 • Розрахунок скорингової оцінки позичальника.

Тобто, на даному етапі оформлення кредиту проводиться повна оцінка та перевірка позичальника. У разі невідповідності наданої інформації, позичальник отримує відмову в наданні кредиту. Якщо дані позичальника відповідають вимогам Спілки, менеджер передає заявку кредитному інспектору і змінює статус заявки на "Перевірена менеджером".

Статус "Перевірена менеджером"

Перевірена менеджером заявка потрапляє до кредитного інспектора (тобто до особи, що надає дозвіл на видачу кредиту). Кредитний інспектор ознайомлюється з наданою йому інформацією про позичальника і виносить офіційне рішення - відмовити у наданні кредиту або видати кредит. Слід зазначити, що на даному етапі можливе подальше уточнення інформації та внесення змін у заявку. У разі відмови заявка переводиться у статус "Відхилена", у разі дозволу видачі - у статус "Прийнято у кандидати".

В момент передачі заявки створюється картка фізичної особи. Позичальник при цьому попадає в групу "Кандидат"

 

Примітка

У разі, якщо позичальник вже являється членом КС, Статус "Прийнято у кандидати пропускається, і заявка автоматично переводиться у статус "Прийнято у члени КС".

 

Статус "Прийнято у кандидати"

Заявки із статусом "Прийнято у кандидати" обробляються касиром для оформлення членських та обов'язкових пайових внесків. Операція виконується стандартним діалогом "Майстер вступного та обов'язкового пайового внеску". Після оформлення внесків заявка набуває статусу "Прийнято у члени КС".

Статус "Прийнято у члени КС"

Після того, як позичальник був прийнятий у члени КС, проводиться остаточне погодження умов кредитування. Наприклад, у випадку надання товарів у кредит магазин може змінити перелік товарів, що є в наявності, або ціни на товари. У такому випадку розгляд заявки потрібно проводити за новими умовами.

Якщо видача кредиту погоджена, заявка переводиться у статус "Дозволити оформлення кредиту".

Статус "Дозволити оформлення кредиту"

Для таких заявок кредитний менеджер викликає стандартний діалог "Оформлення кредиту", за допомогою якого створюється картки договору кредиту, договорів забезпечення за кредитом, а також касові ордери або інші платіжні документи. Після друку та підписання цих документів заявка переводиться до статусу "Архівна".

2.2 Складові частини.

Технологія роботи з заявками забезпечується використанням "Журналу заявок" та Діалогу "Заявка".

"Журнал заявок".

"Журнал заявок"призначений для автоматизації роботи з заявками на кредит та виконує наступні функції:

 • відображення переліку заявок;
 • візуальний контроль статусів заявок;
 • перегляд інформації щодо співробітника, який у даний час обробляє заявку;
 • візуальний контроль за часом обробки заявки;
 • сортування, фільтр та пошук конкретної заявки на кредит;
 • зміна статусу заявки на кредит;
 • виклик діалогу "Заявка" в режимі створення (редагування) заявки на кредит;
 • друк документів.

Робота із "Журналом заявок"

Малюнок 2. Робота із "Журналом заявок".

Діалог "Заявка".

Діалог "Заявка" призначений для внесення інформації про фізичну особу та умови кредитування. Діалог дозволяє зручно організувати процес оцінки позичальника, розгляду та видачі кредиту. Виклик Діалогу "Заявка" можливий на будь-якому етапі оформлення кредиту.

Діалог "Заявка" виконує наступні функції:

 • створення заявки на кредит;
 • внесення та редагування даних позичальника;
 • введення та редагування даних по кредиту;
 • розрахунок скорингової оцінки позичальника;
 • перевірка відомостей про позичальника (Call-center).

Діалог "Заявка". Перевірка відомостей про позичальника.

Малюнок 3. Діалог "Заявка". Перевірка відомостей про позичальника.

© 2007 Bravosoft