КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

1. Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.11.4»

1.1 Концепція розвитку.

Розвиток програми "Кредитна спілка Professional" здійснювався в наступних напрямках:

Розробка модулю "Основні засоби"

В версії 2.11.4 програми "Кредитна спілка Professional" реалізовано модуль "Основні засоби" з базовою функціональністю, який дозволяє кредитній спілці вести облік Основних Засобів. Модуль буде доповнюватися та розширюватися в наступних версіях програми.

Функціональне розширення Діалогу "Виконати пакет документів"

В версії 2.11.4 програми "Кредитна спілка Professional" реалізовано використання формул для розрахунку сум підготовлених проводок.
Це дає можливість створити ряд пов'язаних між собою проводок, де для розрахунку сум наступних проводок потрібно врахувати розраховані суми попередніх проводок.

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

2. Зміни у Моделі

2.1 Зміна у Ієрархії об'єктів.

До ієрархії "бухгалтерський документ" добавлено нову групу - "Інвентарна картка".

2.2 Об'єкт "Інвентарна картка"

Картки типу "Інвентарна картка" призначені для збереження інформації про матеріальний актив.
Приклад картки "Інвентарна картка" наведено на малюнках 1-3.

Приклад картки «Інвентарна картка», закладка «реквізити інвентарної картки»

Малюнок 1. Приклад картки "Інвентарна картка", закладка "реквізити інвентарної картки".

Приклад картки «Інвентарна картка», закладка «історія по 'I

Малюнок 2. Приклад картки "Інвентарна картка", закладка "історія по 'IК'".

Приклад картки «Інвентарна картка», закладка «переміщення '

Малюнок 3. Приклад картки "Інвентарна картка", закладка "переміщення 'МА'".

Опис полів картки наведений у документації до програми.

3 Зміни у діалогах.

3.1 Облік Основних Засобів.

3.1.1 Журнал Основних Засобів.

Журнал призначений для виконання операцій та друк документів, пов'язаних з обліком основних засобів ( в подальшому ОЗ ).

Виклик діалогу "Журнал ОЗ" здійснюється по команді:

Операції -> Типові операції -> Бухоблік -> Журнал ОЗ

Або використовуючи панель інструментів програми КС (Малюнок 4).
При виборі операції "Журнал ОЗ" з'являється діалогове вікно (Малюнок 5).

Виклик «Журналу Основних Засобів»

Малюнок 4. Виклик «Журналу Основних Засобів».

«Журнал Основних Засобів» режим «Список»

Малюнок 5. «Журнал Основних Засобів» режим «Список».

«Журнал Основних Засобів» режим «редагування картки»

Малюнок 6. «Журнал Основних Засобів» режим «редагування картки».

Для редагування інвентарної картки потрібно обрати її в списку та натиснути кнопку "Редагувати" (малюнок 6).

У режимі "Список" журнал відображає картки, що діють на вказану дату. Для того, щоб переглянути весь перелік, потрібно відмітити пункт меню: "Вид" -> "Закриті картки" (малюнок 7)

«Журнал Основних Засобів» режим «Закриті картки»

Малюнок 7. «Журнал Основних Засобів» режим «Закриті картки».

3.1.2 Створення нової інвентарної картки.

Створення інвентарної картки виконується у два етапи.

Спершу за допомогою діалогу "Нова Інв.картка ОЗ" заповнюються усі обов'язкові поля.

На другому етапі, створена картка автоматично відкривається в режимі "Редагування" в журналі ОЗ, для занесення іншої (не обов'язкової) інформації про матеріальний актив.

Виклик діалогу здійснюється по команді (малюнок 8):

Операції -> Нова Інв.картка (діалог)

«Журнал Основних Засобів». Створення нової інвентарної картки

Малюнок 8. «Журнал Основних Засобів». Створення нової інвентарної картки.

Всі поля діалогу є обов'язковими для заповнення (малюнок 9).

Діалог «Нова інвентарна картка Основного Засобу»

Малюнок 9. Діалог «Нова інвентарна картка Основного Засобу».

Інвентарний номер картки формується автоматично з номеру рахунку обліку та номеру запису в інвентарній книзі, але якщо Вам необхідно ввести своє значення у поле інвентарний номер, то треба зняти галочку (п.1 малюнок 9) у полі "автонумерація".

Для створення проводки на суму первісної вартості потрібно обов'язково вказати кореспондуючі рахунки (п.4 малюнок 9).

 

 Увага! 

Якщо зняти галочку "створити проводки" (п.3 малюнок 9), то проводки не будуть створені!

 

Після натискання кнопки "Зберегти", разом з новою інвентарною карткою будуть створені необхідні проводки на первісну вартість та знос.

3.1.3 Переміщення Матеріального Активу (ОЗ-1)

Виклик діалогу здійснюється по команді (малюнок 10):

Операції -> Переміщення МА (ОЗ-1)

Виклик діалогу «Переміщення МА (ОЗ-1)»

Малюнок 10. Виклик діалогу «Переміщення МА (ОЗ-1)».

Якщо матеріальний актив передається до іншого підрозділу, потрібно у діалозі "Переміщення МА (ОЗ-1)" добавити в історію переміщень відповідний запис (малюнок 11).

Діалог «Переміщення МА (ОЗ-1)»

Малюнок 11. Діалог «Переміщення МА (ОЗ-1)».

Друк документу за типовою формою № ОЗ-1 виконується для обраного рядка за допомогою кнопки "Друк" ( див. малюнок 11. позначка "друк ОЗ-1" )

3.1.4 Закриття інвентарної картки.

Виклик діалогу здійснюється по команді (малюнок 12):

Операції -> Закриття картки (ОЗ-3)

Виклик діалогу «Закриття картки»

Малюнок 12. Виклик діалогу «Закриття картки».

Діалог "Закриття картки" (малюнок 13) призначений для закриття інвентарної картки з занесенням в інвентарну картку наступної інформації:

  • причина закриття;
  • дата закриття;
  • номер та дата Акту на списання основного засобу.

Діалог «Закриття інвентарної картки»

Малюнок 13. Діалог «Закриття картки».

Друк документу за типовою формою № ОЗ-3 виконується після натискання кнопки "Зберегти".

3.1.5 Розрахунок зносу.

Виклик діалогу здійснюється по команді (малюнок 14):

Операції -> Розрахунок зносу

Виклик діалогу «Розрахунок зносу»

Малюнок 14. Виклик діалогу «Розрахунок зносу».

В діалозі потрібно обрати період та натиснути кнопку "Підготувати проводки" (малюнок 15).

Діалог «Розрахунок зносу Основного Засобу»

Малюнок 15. Діалог «Розрахунок зносу ОЗ».

Буде сформовано "Відомість нарахування зносу" та підготовлені проводки будуть занесені до закладки діалогу "Проводки".

 

 Увага! 

Перед збереженням інформації обов'язково потрібно переглянути зміст закладки "Перевірка", яка може містити зауваження та помилки для виконаного розрахунку.

 

Результат розрахунку (підготовлені проводки) буде збережено тільки після натискання кнопки "Зберегти".

3.1.6 Інвентарний список (ОЗ-9).

Виклик діалогу здійснюється по команді (малюнок 16):

Операції -> Інвентарний список

Виклик діалогу «Інвентарний список (ОЗ-9)»

Малюнок 16. Виклик діалогу «Інвентарний список (ОЗ-9)».

Для формування документу потрібно вказати дату та підрозділ (малюнок 17).

Діалог «Інвентарний список (ОЗ-9)»

Малюнок 17. Діалог «Інвентарний список (ОЗ-9)».

Друк документу за типовою формою № ОЗ-9 виконується після натискання кнопки "Друк".

3.1.7 Робота з проводками по ОЗ.

Пункт меню "Проводки" у журналі ОЗ призначений для виконання операцій з проводками для інвентарних карток (малюнок 18).

Пункт меню «Проводки»

Малюнок 18. Пункт меню «Проводки».

Журнал проводок.

Виклик діалогу здійснюється по команді (п.1 малюнок 18):

Проводки -> Журнал проводок

Відкриється журнал проводок з проводками для обраної інвентарної картки.

Нова проводка.

Виклик діалогу здійснюється по команді (п.2 малюнок 18):

Проводки -> Нова проводка

Відкриється діалог створення проводки для обраної інвентарної картки.

Пакети документів (проводок).

Для виконання типових операцій з основними засобами передбачено використання механізму "Пакети документів". Для прикладу, в поставку включени два пакети. (Опис пакетів документів наведений у документації до програми):

3.2 Діалог "Виконати пакет документів"

В діалог добавлено два нових поля (малюнок 19):

  • "Розрахунок сальдо по Документу";
  • "Розрахунок сальдо по Суб'єкту";

Якщо відмітити одне з цих полів то функції розрахунку сальдо для проводок будуть виконані для обраного документу або суб'єкту.

Діалог «Пакет документів»

Малюнок 19. Діалог «Пакет документів».

Картка «Пакет документів»

Малюнок 20. Картка «Пакет документів».

Порядок розрахунку формул та перелік функцій, які використовуються у пакеті документів наведений у документації до програми.

© 2010 Bravosoft