КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.10.7»

1 Концепція розвитку.

Розвиток програми «Кредитна спілка Professional» здійснювався в наступних напрямках:

Вдосконалення технології прийняття рішення про надання кредиту (Фронт-офіс).

Технологія прийняття рішення про надання кредиту з використанням скорингової оцінки позичальника перетворює споживчий кредит у звичайний операційний продукт, який вимагає мінімуму персоналу та забезпечує можливість видавати велику кількість кредитів за короткий проміжок часу. Сам співробітник жодним чином не може вплинути на ухвалення рішення про кредитування й фактично виконує лише технічні функції. Вся логіка ухвалення рішення в рамках "скорингової карти" схвалюється та затверджується Кредитним комітетом.

У новій версії програми вдосконалено технологію оформлення заявки на кредит та проходження заявки по всіх етапах, у відповідності до технологічного процесу прийняття рішення про надання кредиту. Оформлення заявки може здійснюватись безпосередньо позичальником через мережу Інтернет, або кредитним менеджером в офісі спілки. Результатом проходження всіх етапів технологічного процесу є прийняття кандидата у члени КС та реєстрація всіх необхідних операцій у системі.

Вдосконалення механізму «Кредитний конструктор».

Ми усвідомлюємо важливість оперативного та самостійного створення кредитними спілками власних схем розрахунку. Це надає можливість оперативно створити новий кредитний продукт та запропонувати його своїм членам. Тому ми постійно приділяємо увагу розвитку цього механізму.

У версії 2.10.7 розширено описи карток: "схема розрахунку" та "опис договору"

Універсальний конвертор.

Вдосконалено універсальний конвертор, який забезпечує перенос інформації з інших інформаційних систем до програми "Кредитна Спілка Professional". Конвертор успішно використовується для автоматичного переносу інформації із програми "CuProgram". Завершуються роботи по налаштуванню універсального конвертора для переносу інформації із програми "КС - Фінанси".

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

2 Зміни у Моделі

2.1 Змінено ієрархію типів цільового використання кредитів ( додаток 6, звіт ДФП )

На виконання "Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4818 від 27/03/2008 року змінено ієрархію типів цільового використання кредитів ( додаток 6, звіт ДФП )

  • До ієрархії "Споживчий кредит" додана нова група - "Придбання автотранспорту".
  • До ієрархії "Споживчий кредит" додана нова група - "Придбання побутової техніки".

Звіт ДФП за перший квартал 2009 року потрібно буде подати з урахуванням нової класифікації кредитів. Оскільки у звіті потрібно буде відобразити кредити, які надаються сьогодні, то вже сьогодні необхідно вказувати нову приналежність кредитів.

 

Увага!

Вам потрібно самостійно внести зміни до карток "опис кредитних договорів" (Малюнок 1) у відповідності з Вашими типами договорів за цільовим використанням по новій класифікації ДФП.

Незалежно від внесених змін, звіт до ДФП буде формуватися у 2008 році по старому, а вже починаючи з першого кварталу 2009 року буде діяти нова класифікація.

Внесення змін до карток "опис кредитних договорів"

Малюнок 1. Внесення змін до карток "опис кредитних договорів".

2.2 Зміни в розрахунку нормативів

У відповідності із розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, № 6882 від 01.03.2007, № 7547 від 27.06.2007, № 381 від 20.03.2008 внесено зміни до карток розрахунку нормативів. Детальний опис змін в картках нормативів наведений у файлі "Технiчний опис UpdateNormativ_2_10_7.doc".

2.3 Вдосконалення аналізу роботи "менеджерів".

У кредитної спілки досить часто виникає потреба проаналізувати ефективність роботи менеджерів по оформленню кредитів, або залученню нових членів КС для отримання кредиту. Питання ускладнюється, якщо залученням нових членів КС для отримання кредитів займається стороння особа, яка не є співробітником, або членом кредитної спілки. Для реалізації цієї ситуації, до ієрархії "фізична особа" додана нова група - "менеджер". Відповідно, реалізована можливість внесення у картку договору кредиту інформації про менеджера. (Малюнок 2).

Внесення інформація про менеджера у картці кредитного договору

Малюнок 2. Внесення інформація про менеджера у картці кредитного договору.

Як результат, за допомогою стандартного механізму запитів можливо отримати інформацію про кількість та суму оформлених кожним менеджером кредитів.

2.4 Розширено опис об'єкту "договір".

До закладки "Реквізити договору кредиту" внесено наступні зміни:

  Найменування   До заповнення   Тип даних
Закладка
"Реквізити договору кредиту"
  Закладка містить інформацію про реквізити організації.
Рахунок договору  Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Відображає рахунок, на якому буде обліковуватись договір (наприклад, банківський рахунок, куди потрібно перерахувати кошти, або банківський рахунок, куди потрібно проводити погашення).
Згідно заявки  Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Відображає інформацію про заявку, згідно якої був оформлений кредит.
Оформлено менеджером  Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - вибір з довідника. Доступна лише група "менеджер". Відображає інформацію про менеджера, який оформив кредит.

Фрагмент картки договору. Закладка  "реквізити договору"

Малюнок 3. Фрагмент картки договору. Закладка "реквізити договору".

Розширено опис предикату "розрахунок чергового внеску" (Малюнок 4) для забезпечення можливості отримання додаткової інформації при побудові запитів.

  Найменування   До заповнення   Тип даних
Закладка "Статистика"   Закладка містить інформацію про поточний стан договору.
Розрахунок чергового внеску   Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.
 . . .   . . .   . . . 
Проценти на дату погашення  Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число. Відображає розрахункову суму несплачених відсотків на поточну дату.
заборгованість пені  Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число. Відображає суму непогашеної пені на дату останнього фактичного погашення.
Заборгованість процентів  Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число. Відображає суму несплачених відсотків на дату останнього фактичного погашення.

Опис предикату "розрахунок чергового внеску"

Малюнок 4. Опис предикату "розрахунок чергового внеску".

2.5 Розширено опис об'єкту "схема розрахунку".

Змінено значення параметру "враховувати останній день" .

Раніше, значення цього параметру вказувало на те, нараховувати чи ні проценти за останній день користування кредитом. У новій версії програми змінено логіку використання цього параметру.

Можливі значення такі:

  Так за перший день користування кредитом відсотки не нараховуються, за останній день - нараховуються
  Ні за перший день користування кредитом відсотки нараховуються, за останній день - не нараховуються

Фрагмент картки "кредитна схема"

Малюнок 5. Фрагмент картки "кредитна схема".

Обмеження терміну договору.

Розширено можливості контролю за оформленням договорів кредиту та депозитного внеску. У випадку встановлення у схемі розрахунку обмеження по терміну дії договору (Малюнок 6), під час оформлення договору буде виконана перевірка на відповідність встановленому терміну.

Фрагмент картки "схема розрахунку"

Малюнок 6. Фрагмент картки "схема розрахунку".

Нові правила розрахунку днів прострочки.

 

Увага!

У зв'язку із реалізацією прогресивного розрахунку пені, був змінений механізм розрахунку днів прострочки. Відтепер, для розрахунку днів прострочки обов'язкова наявність в картці схеми розрахунку предикату "Пеня". У випадку відсутності предикату "Пеня", розрахунок днів прострочки не виконується, оскільки невідомі "правила обчислення днів прострочки". Як наслідок, діалог "м-р Встановлення подвійного відсотка" не зможе встановити подвійний процент по простроченим договорам!

3 Нарахування відсотків за кредитами на планову дату.

Для забезпечення коректності* розрахунку щоденних нормативів, Держфінпослуг було рекомендовано виконувати нарахування відсотків по кредитам не лише на кінець місяця, але й на кожну планову дату.


*     Некоректність розрахунку нормативів була виявлена у деяких програмних комплексах під час проведення попередньої перевірки програмного забезпечення на тестовій задачі (Розпорядження № 7030 від 27.03.2007 "Про затвердження Тестової задачі на предмет перевірки кредитними спілками відповідності спеціалізованого програмного забезпечення Вимогам до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 03.06.06 № 4122" ).

Нова методика вимагає запускати діалог "\Нарахування відсотків \ за кредитами (факт)" кожного робочого дня.

У зв'язку з цим в діалозі "Нарахування відсотків за кредитами (факт)" тепер виконується перевірка, чи припадає обрана дата на кінець місяця. У разі якщо не припадає, нарахування буде виконане лише для тих кредитів, у яких на цю дату є запис у плановому графіку.

Це дозволяє виконувати нарахування відсотків по кредитам не лише на кінець місяця, а і на дати планових нарахувань.

Увага!

Починаючи з версії програми KC Pro 1.10 розрахунок щоденних нормативів виконується коректно, незалежно від виконання нарахувань на планову дату договору.

4 Тестовий приклад скорингової карти.

Для полегшення вивчення та введення в дію методики роботи кредитної спілки з використанням скорингових карт, в модель включений приклад скорингової картки. Це дозволить спілці ознайомитись з даним механізмом, не розробляючи свою скорингову картку

Приклад скорингової карти. Закладка "реквізити скорингової карти"

Малюнок 7.Приклад скорингової карти. Закладка "реквізити скорингової карти".

Приклад скорингової карти. Закладка "опис скорингової карти"

Малюнок 8.Приклад скорингової карти. Закладка "опис скорингової карти".

Приклад скорингової карти. Закладка "рекомендації"

Малюнок 9.Приклад скорингової карти. Закладка "рекомендації".

Для створення нової картки "скорингова карта" потрібно виконати операцію (Малюнок 10):

Сервіс -> Настройки -> Нова картка установок

Створення нової скорингової карти

Малюнок 10. Створення нової скорингової карти

Для редагування значення скорингової оцінки для конкретного параметру потрібно відкрити скорингову картку, вибрати потрібний параметр, та виконати операцію:

Сервіс -> Адміністрування -> Редагування скорингової оцінки.

 

Увага!

Ця операція доступна тільки користувачу Administrator!

5 Вдосконалено роботу "Журналу організацій".

фільтр по ЄДРПОУ

Для прискорення пошуку організацій у "Журналі організацій" реалізовано фільтр по ЄДРПОУ. Включення фільтру виконується через відповідний пункт головного меню (Фільтр/Фільтр за ЄДРПОУ), або за допомогою контекстного меню (Малюнок 11). Після включення фільтру, для пошуку організації достатньо вести декілька перших цифр та нажати клавішу .

Пошук організації з використанням фільтру по коду ЕДРПОУ

Малюнок 11. Пошук організації з використанням фільтру по коду ЕДРПОУ

копіювання картки організації.

Функція доступна із контекстного меню "Журналу організацій" (Малюнок 12). Створення копії картки організації доцільно у випадку наявності декількох філій однієї організації.

Після створення нової картки та переходу на закладку "Список" буде автоматично вибирається картка створеної організації.

Копіювання картки організації

Малюнок 12. Копіювання картки організації.

6 Відображення діалогу "Нагадування" під час входу у програму.

У новій версії програми розширено функції використання механізму "Нагадувань". Цей механізм можливо використовувати не тільки для "нагадувань" по членам КС, а й для організації роботи співробітників спілки. Наприклад Голова правління може записати завдання для співробітника, або можна самому собі ставити нагадування на майбутнє. Після авторизації користувача у програмі для нього буде відображено діалог із списком діючих нагадувань (Малюнок 13).

Відображення діалогу "Нагадування"  під час входу у програму.

Малюнок 13. Відображення діалогу "Нагадування" під час входу у програму.

7 Вдосконалено обмін інформацією з відокремленими підрозділами.

В рамках стратегії розвитку підрозділів реалізована можливість встановити дату початку роботи підрозділу (дату конвертації). Картки, зміни в яких були до встановленої дати, не будуть попадати в файли обміну і, як наслідок, не будуть передаватися до центрального офісу. Це потрібно для забезпечення коректної роботи відокремлених підрозділів після переносу інформації до програми "Кредитна Спілка Professional" із інших інформаційних систем.

Для встановлення дати конвертації, потрібно в файлі fileLoadManager.ini, який знаходиться в каталозі KS\INI, встановити відповідний параметр dateConvert.

 

---- приклад настройки дати конвертації (файл fileLoadManager.ini)

[start]

dateConvert=21.04.2008 //встановлена дата конвертації 21/04/2008

8 Інші зміни.

  • В "Універсальному" шаблоні реалізований зв'язок між карткою заявки та карткою кредиту. Це дозволяє під час друку картки договору кредиту використовувати інформацію із картки заявки та навпаки.
  • При відкритті діалогу "Редагування планового графіку" для договору кредиту, автоматично розраховується та заповнюється поле "Термін".
  • В зв'язку з реалізацією кредитної лінії в діалог погашення кредиту додана перевірка на заповнення закладок "видача кредиту" та "сплата за договором". Перевірка не виконує контроль по проводкам відповідних закладок, а лише перевіряє деякі логічні зв'язки між даними закладок.
© 2007 Bravosoft