КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v1.10»

Концепція розвитку.

Розвиток програми «Кредитна спілка Professional» здійснювався в наступних напрямках:

Підтримка «історичності» операцій у програмі.

Під «історичністю» операцій ми розуміємо:

 • можливість виконання операцій за будь-який період (як поточний, так і попередній) з отриманням однакового результату. Наприклад, потрібно перевірити нарахування відсотків по кредитам за попередній період. У цьому випадку, результат повторного виконання відповідної операції не повинен відрізнятись від попереднього, незалежно від того, скільки погашень було виконано після попереднього розрахунку, скільки було закрито договорів, та створено нових. Тобто, здатність системи відобразити у повному обсязі стан на будь яку дату, а у разі потреби, виконати перерахунок за попередній період.
 • можливість наглядного відображення історії змін, які відбуваються під час надання кредитними спілками фінансових послуг.

У версії 1,10 реалізовано другий (основний) етап підтримки «історичності» операцій – більшість операцій, які використовуються у системі вже підтримують «історичність».

Вдосконалення механізму самостійного формування «Схем розрахунку».

Механізм самостійного формування «Схем розрахунку» вже добре зарекомендував себе у попередніх версіях. Ми усвідомлюємо важливість оперативного та самостійного створення кредитними спілками своїх схем розрахунку. Це надає можливість оперативно створити новий кредитний продукт та запропонувати своїм членам. Тому ми постійно приділяємо увагу розвитку цього механізму.

У версії 1,10 розширено описи карток: «схема розрахунку» та «опис договору»

Створення універсального механізму розрахунку та формування звітності.

Облік деяких операцій у кожній Кредитній Спілці має свої особливості. Зрозуміло, що відображення у звітності таких операцій повинно відбуватись з урахуванням особливостей кожної КС. Нашою метою є створення зручного механізму, за допомогою якого надати користувачу можливість самому вносити зміни в алгоритми формування звітності.

У попередніх версіях цей підхід було реалізовано за допомогою “csv”- файлів, у яких описувались формули для розрахунку та формування звітності.

У версії 1,10 зроблено наступний крок у цьому напрямку – перенесення інформації із “csv”- файлів у Модель. Так, для розрахунку нормативів у Моделі створені окремі картки, які описують порядок розрахунку нормативу. У відповідності з концепцією підтримки «історичності» операцій, вже с самого початку закладена можливість розрахунку будь-якого нормативу за будь який період, з урахуванням змін нормативних значень та принципів розрахунку.

Розширено можливості для створення шаблонів первинних документів. Реалізовано „універсальний” шаблон для формування будь-якого договору.

Робота з Відокремленими Підрозділами.

Розроблена концепція обміну інформацію між Центральним Офісом (ЦО) та Відокремленим Підрозділом (ВП). На її підставі реалізовано „модуль” для роботи з Відокремленими Підрозділами у режимі „off-line” за допомогою файлів обміну. Цей „модуль” дозволяє Кредитній Спілці отримувати щоденно консолідовану звітність з урахуванням інформації всіх ВП, детальну інформацію по кожному документу (договору, рішенню, бух. операції, тощо ), не залежно від місця його оформлення, а також фінансовий результат роботи кожного ВП. Ведуться роботи по подальшому вдосконаленню створеного модуля, та розширенню переліку друкованих форм.

Конвертація даних з інших інформаційних систем.

На прохання кредитних спілок створено конвертор даних, який забезпечує перенос інформації з інших інформаційних систем до програми «Кредитна Спілка Professional».

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

Зміни у Моделі

Зміна у Ієрархії об'єктів.

 • До ієрархії «Фізична особа» додана нова група – «поручитель».
 • До ієрархії «Установки» додана нова група – «розрахунок нормативів».
 • До ієрархії «Документів» додана нова група – «фінансові нормативи».

Схема розрахунку

Картки типу «Схема розрахунку» призначені для збереження інформації про схему розрахунку за договором кредиту, договором депозитного або пайового внеску. У версії 1.10 програми “Кредитна спілка Professional” внесені наступні зміни до опису картки «Схема розрахунку»:

Фрагмент опису кредитної схеми

Малюнок 1. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Розширено опис предикату «нарахування відсотків».

Добавлено новий параметр (Малюнок 1):

 • «враховувати останній день» – дозволяє під час розрахунку процентів по кредитам або депозитам враховувати, або не враховувати останній день договору.

Розширено опис предикату «пеня».

Добавлено нове значення для параметру «схема нарахування пені» (Малюнок 2):

 • «на суму поточної заборгованості + проценти» – пеня буде нарахована на поточний плановий прострочений платіж ( тіло + відсоток ), за кожен прострочений день.

Фрагмент опису кредитної схеми

Малюнок 2. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Опис договорів

Картки типу «Опис договорів» призначені для збереження інформації про „правила” за якими виконується облік договорів у Моделі. У версії 1.10 програми “Кредитна спілка Professional” до опису цих карток внесені наступні зміни (Малюнок 3):

Фрагмент опису картки „Опис договору”

Малюнок 3. Фрагмент опису картки „Опис договору”

Добавлено предикат «додаткові розрахунки по договору».

Цей предикат створено для підтримки методики роботи по договорам кредиту із „завдатком”. При наявності цього предикату у „описі договору”, під час оформлення кредиту буде запропоновано оформити завдаток. Сума завдатку буде віднесена на рахунок, який встановлено у цьому предикаті.

Добавлено предикат «облік відсотків сплачених авансом».

Облік процентів, які сплачені авансом, а термін їх нарахування припадає на наступні звітні періоди, буде виконано на рахунку, який вказано у предикаті «облік відсотків сплачених авансом».

Розрахунок нормативів

Картки типу «Розрахунок нормативів» призначені для збереження інформації про порядок обчислення фінансового нормативу. Опис такої картки наведено на Малюнках 4-6.

Фрагмент опису картки „Розрахунок нормативу”

Малюнок 4. Фрагмент опису картки „Розрахунок нормативу”

Фрагмент опису картки „Розрахунок нормативу”

Малюнок 5. Фрагмент опису картки „Розрахунок нормативу”

Фрагмент опису картки „Розрахунок нормативу”

Малюнок 6. Фрагмент опису картки „Розрахунок нормативу”

Розрахунок нормативів

Картки типу «Фінансові нормативи» призначені для збереження інформації про результат розрахунку нормативів. Опис такої картки наведено на Малюнках 7-8.

Фрагмент опису картки „фінансові нормативи”

Малюнок 7. Фрагмент опису картки „фінансові нормативи”

Фрагмент опису картки „фінансові нормативи”

Малюнок 8. Фрагмент опису картки „фінансові нормативи”

Фізична особа

Добавлено предикат «статус особи».

Перелік варіантів статусу особи задається користувачем у довіднику характеристик. Перелік може бути створений у вигляді ієрархії. За допомогою цього предикату система зможе виконувати відбір та аналіз карток фізичних осіб з відповідним статусом з урахуванням ієрархії.

Розширено опис предикату «місце роботи».

Добавлено новий параметр (Малюнок 9):

 • «посада (текст)» – дозволяє зберігати інформацію про посаду фізичної особи у вигляді тексту, без використання відповідного довідника.

Фрагмент опису картки „фізична особа”

Малюнок 9. Фрагмент опису картки „фізична особа”

Зміни у діалогах.

Діалог «Встановити приналежність до групи».

Розширення ієрархії «Фізична особа» новою групою – «поручитель», підтримується відповідними змінами у діалозі «Встановити приналежність до групи». (Малюнок 10).

“Встановити приналежність до групи”

Малюнок 10. Діалог “Встановити приналежність до групи”

Реалізовані методики.

Подвійний процент за період прострочення платежу.

Вдосконалена методика роботи з підвищеним процентом за період прострочення платежу. Облік подвійного проценту виконується так само як і звичайного проценту по договору (у тому числі і нарахування процентів по кредитам на кінець періоду).

Для нарахування подвійного проценту за період прострочення платежу потрібно виконати наступні кроки:

Крок 1.

Добавити у «Схему розрахунку» окремий предикат «Нарахування відсотків», у якому описати порядок нарахування процентів. Зміст цього предикату повинен бути такий самий, як у «базового» предикату нарахування процентів. Значення параметру «Index» для цього предикату повинно бути на 100 більше від базового.

Крок 2.

м-р Встановлення подвійного проценту

Малюнок 11. Діалог “м-р Встановлення подвійного проценту”

Створено новий діалог «м-р Встановлення подвійного проценту» (Малюнок 11)для перевірки договорів кредиту на прострочені платежі який дозволяє, у випадку наявності непогашеного платежу на планову дату, встановити додатковий відсоток з відповідної дати.

Діалог «м-р Встановлення подвійного проценту» потрібно запускати на початку наступного дня або у кінці робочого дня після закінчення прийому платежів за кредитами.

Обравши дату планового погашення для пошуку прострочених договорів та дату з якої починає діяти подвійний процент (вплив святкових днів враховує користувач), виконати майстер до кінця з оформленням звіту та його друком на принтері.

У результаті роботи цього діалогу у відповідних договорах кредиту буде встановлено подвійний процент (Малюнок 11).

Відображення подвійного проценту у картці договору

Малюнок 12. Відображення подвійного проценту у картці договору.

Крок 3.

Діалог «Нарахування відсотків за кредитами (факт)", який повинен запускатись для нарахування відсотків на кінець місяця, виконує розрахунок суми процентів з урахуванням усіх діючих процентів по договору (у тому числі з індексом > 100 ).

Крок 4.

Внесені наступні зміни у роботу діалогу «Погашення кредиту»:

Після встановлення дати погашення для обраного договору кредиту виконується розрахунок стану договору (наявність пені та діючих предикатів «Нарахування відсотків» з параметром «index» більше 100 ). Тільки у випадку повного погашення заборгованості та суми поточного платежу – період дії предикатів «Нарахування відсотків» з параметром «index» більше 100, закривається датою погашення.


Увага! Для реалізації цієї методики потрібно внести відповідні зміни до змісту договору кредиту.Схема надання кредиту із урахуванням „завдатку”.

Робота з завдатком виконується у три етапи:

 1. Оформлення кредиту з розрахунком суми «Завдатку» та створенням відповідних документів.
 2. Визначення моменту остаточного розрахунку під час чергового погашення кредиту та видача повідомлення користувачу.
 3. Остаточний розрахунок за договором з проведенням всіх операцій та проводок.

Етап 1.

Для автоматичного розрахунку суми завдатку, під час оформлення договору кредиту, потрібно внести наступні зміни у „схему розрахунку” та „опис договору”:

 • Розмір «завдатку» залежить від обраної схеми кредиту та терміну кредитування, суми кредиту, включаючи нараховані планові проценти на суму кредиту. Кількість місяців для розрахунку «завдатку» заноситься до відповідної картки схеми розрахунку із групи «Опис кредитної схеми» в предикат «авансовий платіж» в параметр «сума» із знаком „мінус”.
 • Добавити до відповідної картки із групи «Опис кредитних договорів» окремий предикат «додаткові розрахунки по договору» у якому указати рахунок, на якому буде обліковуватись сума „завдатку”.

При оформленні кредиту буде виконано автоматичний розрахунок суми «завдатку» та підготовлена відповідна проводка.

Етап 2.

Чергове погашення кредиту виконується за допомогою створеного діалогу «м-р. Погашення кредиту із завдатком» (Малюнок 13). При виконанні кожного погашення кредиту перевіряється залишок кредиту для визначення моменту остаточного розрахунку за договором та списання суми завдатку.

м-р. Погашення кредиту із завдатком

Малюнок 13. Діалог «м-р. Погашення кредиту із завдатком».

Етап 3.

Остаточний розрахунок за договором також виконується за допомогою діалогу «м-р. Погашення кредиту із завдатком» (Малюнок 14).

м-р. Погашення кредиту із завдатком

Малюнок 14. Діалог «м-р. Погашення кредиту із завдатком».

Критерій для виконання остаточного розрахунку (відображення запиту або повідомлення):
Сума «наступних планових погашень» Менша або Дорівнює сумі «Завдатку»

Де   k – наступний плановий платіж після дати погашення

        n – останній плановий платіж

 


Увага! Для реалізації цієї методики потрібно внести відповідні зміни до змісту договору кредиту.Облік відсотків сплачених авансом.

В процесі діяльності кредитних спілок трапляються випадки, що з тих чи інших причин члени спілки виявляють бажання сплатити авансом проценти за користування кредитом.

Облік процентів, які сплачені авансом, а термін їх нарахування припадає на наступні звітні періоди та виконується на рахунку, який вказано у предикаті «облік відсотків сплачених авансом» у картці „опис договору”. Формування відповідної проводки виконується діалогом «м-р. Погашення кредиту із завдатком» автоматично під час рознесення чергового погашення по кредиту.

Відповідно до принципів бухгалтерського обліку (П(С)БО) та внутрішніх положень, у кредитній спілці нарахування процентів за кредит здійснюється на останній день кожного місяця. Після виконання цієї операції за допомогою діалогу „Нарахування відсотків за кредитами (факт)”, потрібно виконати ще операцію погашення процентів сплачених авансом. Для цього створено спеціальний діалог „м-р Погашення процентів (аванс)” (Малюнок 15).

м-р. Погашення процентів (аванс)

Малюнок 15. Діалог «м-р. Погашення процентів (аванс)».

Друковані форми.

У версії 1.10 реалізовано друк наступних документів:

 • Звіт „Відомість нарахування відсотків”;
 • Звіт Про встановлення додаткового проценту.

Універсальний шаблон.

Усі шаблони документів знаходяться у папці „KSModel#Form”. Для їх відкриття та редагування використовується програма MS Word.

Шаблони містять спеціальні символи:

 «Ъ» - спеціальний символ для інтеграції даних. Замість нього будуть підставлені реальні дані, у яких шрифт, розмір, написання будуть такі ж самі, як і у символі, який буде замінено. Для системи важливий порядок розташування цих символів.

«$» - спеціальний символ початку розділу.

Фрагмент існуючого шаблону договору наведено нижче:

 

$

ДОГОВІР Ъ  № Ъ

 

Ъ

 Ъ

 

КРЕДИТОР: Ъ (далі по тексту – Спілка) в особі в.о. Ъ Ъ, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ПОЗИЧАЛЬНИК: Ъ , що діє на підставі членства в Спілці, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 У попередній версії існувало обмеження на наявність та порядок розташування у шаблоні спеціальних символів.

У версії 1,10 розширено можливості для створення шаблонів первинних документів – поряд із спеціальним символом «Ъ» тепер можливо розташовувати індекс, що дозволяє зняти обмеження на наявність та порядок розташування у шаблоні спеціальних символів. Приклад заповнення шаблону договору з використанням спеціальних символів з індексами наведено нижче:$

ДОГОВІР Ъ[601]  № Ъ[1000]

 

Ъ[21]

 Ъ[1001]

 

КРЕДИТОР: Ъ[1] (далі по тексту – Спілка) в особі в.о. Ъ[49] Ъ[43], що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ПОЗИЧАЛЬНИК: Ъ[100] , що діє на підставі членства в Спілці, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

 

Перелік індексів, які доступні для формування шаблону наведений у файлі „Universal_1.frm”.


Увага! Нова версія програми підтримує друк всіх існуючих шаблонів, не залежно від використання спеціальних символів з індексами.


Інші зміни

Звіт „Оборотно-сальдовий+Аналiтiка”

Розширено можливості по відображенню звіту „Оборотно-сальдовий+Аналiтiка” (Малюнок 16):

Звіт „Оборотно-сальдовий+Аналiтiка”

Малюнок 16. Звіт „Оборотно-сальдовий+Аналiтiка”.

Додати пустий рядок перед підсумками

Підбивати підсумки по рівнях аналітики

Згорнуте сальдо у рядках підсумків

Вилучити пусті рядки підсумків

Контроль закладки „сплата за договором”

Перероблено алгоритм контролю закладки „сплата за договором” з урахуванням наступних параметрів:

 • „днів прострочки”;
 • „заборг. пені”;
 • „заборг. процентів”.

Системний діалог „Пошук об'єкту за ID”

Деякі повідомлення системи (як правило системні повідомлення) містять інформацію про числовий ідентифікатор (ID) об'єкту. Для пошуку об'єкту за ID створено системний діалог „Пошук об'єкту за ID”.

Посилено контроль за заповненням коду ЕДРПОУ для організацій

Передбачена обов'язковість заповнення коду ЕДРПОУ для організацій. У деяких випадках, (під час створення картки невідомий код ЕДРПОУ, або передбачається створення декількох карток для однієї організації з однаковим кодом ЕДРПОУ [наприклад: філії або фонди]) дозволяється використовувати у коді ЕДРПОУ наступні символи: "." "/" "\". При використанні цих символів, системою не контролюється кількість знаків у коді ЕДРПОУ, та передбачена можливість подальшого редагування такого коду ЕДРПОУ звичайному користувачу (не адміністратору).

Посилено контроль за заповненням коду ІПН для фізичних осіб

Передбачена обов'язковість заповнення коду ІПН для фізичних осіб. У деяких випадках, (під час створення картки невідомий код ІПН, або фізична особа не має цього коду відповідно до законодавства) потрібно занести свій код (наприклад: номер особистого рахунку + номер підрозділу) з використанням наступних символів: "." "/" "\". При використанні цих символів, системою не контролюється кількість знаків у коді ІПН, та передбачена можливість подальшого редагування такого коду ІПН звичайному користувачу (не адміністратору). Для переходу на версію 1,10 потрібно заповнити відсутні коди ІПН по всім фізичним особам. Для полегшення цієї операції створено спеціалізований діалог „Заповнення ІПН”.

Діалог „Календар”

Розширено функціональність діалогу „Календар”. Подвійним натисканням лівої кнопки мишки на обраній даті можна задати святкові дні.

© 2007 Bravosoft