КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

1. Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.11.5»

1.1 Концепція розвитку.

Розвиток програми "Кредитна спілка Professional" здійснювався в наступних напрямках:

Розробка модулю "ТМЦ"

В версії 2.11.5 програми "Кредитна спілка Professional" реалізовано діалог "Журнал накладних" з базовою функціональністю, яка дозволяє кредитній спілці вести облік Товарно-матеріальних цінностей. Модуль буде доповнюватися та розширюватися в наступних версіях програми.

Функціональне розширення модулю "Основні засоби"

В версії 2.11.5 програми "Кредитна спілка Professional" розширено опис карток основних засобів та реалізовано додаткові форми для друку.

Функціональне розширення Діалогу "Проводка"

В версії 2.11.5 програми "Кредитна спілка Professional" для реалізації обліку ТМЦ було розширено опис об'єкту проводка та доповнено функціональність діалогу проводка.

Нова звітність

В версії 2.11.5 програми "Кредитна спілка Professional" реалізовано формування DBF файлів для передачі даних по нарахованій зарплаті у програму "звіт Страхувальника" (Бест-звіт) для подачі щомісячного звіту з Єдиного внеску (персоніфікація). Змінено формат XML для подачі звіту 1-ДФ.

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

2. Зміни у Моделі

2.1 Зміна у Ієрархії об'єктів.

До ієрархії "бухгалтерський документ" добавлено нову групу - "картка ТМЦ" до якої включено групи: "Номенклатурна картка" та "Інвентарна картка".

До ієрархії "бухгалтерський документ" добавлено нову групу - "бухгалтерська накладна" до якої включено групи: "видаткова накладна", "прибуткова накладна" та "внутрішня накладна".

2.2 Додано нові картки об'єктів.

Об'єкт "номенклатурна картка"

Картки типу "номенклатурна картка" призначені для збереження інформації про групу матеріальних активів.

Приклад картки "номенклатурна картка" наведено на малюнку 1.

Приклад картки «номенклатурна картка»

Малюнок 1. Приклад картки "номенклатурна картка".

Об'єкт "прибуткова накладна"

Картки типу "прибуткова накладна" призначені для збереження інформації про відповідний документ бухгалтерського обліку. Детальний опис картки типу "прибуткова накладна" наведений у документації до програми.

Об'єкт "видаткова накладна"

Картки типу "видаткова накладна" призначені для збереження інформації про відповідний документ бухгалтерського обліку. Детальний опис картки типу "видаткова накладна" наведений у документації до програми.

Об'єкт "внутрішня накладна"

Картки типу "внутрішня накладна" призначені для збереження інформації про відповідний документ бухгалтерського обліку. Детальний опис картки типу "внутрішня накладна" наведений у документації до програми.

2.3 Розширено опис наступних об'єктів:

  • "проводка";
  • "iнвентарна картка";

3 Зміни у діалогах.

3.1 Діалог "Настройка об'єктів обліку"

До діалогу добавлено поле "Тип аналітичного обліку" (п.2 малюнок 2). Перш ніж починати роботу з розділом ТМЦ потрібно настроїти відповідні рахунки. Наприклад для рахунків 201, 202, 203 і т.п. потрібно встановити Тип аналітичного обліку: "Номенклатурний облік" (малюнок 2).

Настройка «об'єкту обліку»

Малюнок 2. Настройка «об'єкту обліку». Номенклатурний облік.

Для рахунків 103, 104, 105 і т.п., потрібно встановити Тип аналітичного обліку: "інвентарний облік" ( малюнок 3).

Настройка «об'єкту обліку»

Малюнок 3. Настройка «об'єкту обліку». Інвентарний облік.

3.2 Діалог "Номенклатурні групи"

Для створення та редагування номенклатурних груп використовується діалог "Номенклатурні групи" (малюнок 5).

Виклик діалогу з головного меню діалогу "Довідник номенклатур" (малюнок 4):

Виклик діалогу «номенклатурні групи»

Малюнок 4. Виклик діалогу «номенклатурні групи»

Перш ніж починати роботу з номенклатурними картками потрібно настроїти номенклатурні групи (малюнок 5).

Діалог «номенклатурні групи»

Малюнок 5. Діалог «номенклатурні групи»

3.3 Довідник номенклатур

Для заповнення та редагування номенклатурного переліку створено діалог "Довідник номенклатур" (малюнок 6).

Діалог «Довідник номенклатур»

Малюнок 6. Діалог «Довідник номенклатур»

Виклик діалогу здійснюється по команді (малюнок 7):

"Сервіс" -> "Настройки" -> "Довідник номенклатур"

Виклик діалогу «Довідник номенклатур»

Малюнок 7. Виклик діалогу «Довідник номенклатур»

Або з головного меню діалогу "Журнал накладних" (малюнок 8):

Виклик діалогу «Довідник номенклатур»

Малюнок 8. Виклик діалогу «Довідник номенклатур»

Для створення нової номенклатурної картки (або редагування) використовується діалог "Номенклатурна картка" (малюнок 9).

Виклик діалогу здійснюється з головного меню діалогу "номенклатурний довідник" по команді (малюнок 10):

"Номенклатура" -> "Створити нову картку"

Діалог «номенклатурна картка»

Малюнок 9. Діалог «номенклатурна картка»

Виклик діалогу «номенклатурна картка»

Малюнок 10. Виклик діалогу «номенклатурна картка»

3.4 Журнал накладних

3.4.1 Журнал накладних

Журнал призначений для виконання операцій з прибутковими, видатковими та внутрішніми накладними.

Виклик діалогу "Журнал ОЗ" здійснюється по команді:

Операції -> Типові операції -> Бухоблік -> Журнал накладних

Або за допомогою панелі інструментів програми КС (Малюнок 11).

При виборі операції "Журнал накладних" з'являється діалогове вікно (Малюнок 12).

Виклик діалогу «Журнал накладних»

Малюнок 11. Виклик діалогу «Журнал накладних»

Діалог «Журнал накладних»

Малюнок 12. "Журнал накладних".

3.4.2 Створення нової накладної

Для початку потрібно обрати її тип (наприклад "прибуткова накладна" (п.1 малюнок 13).).

А потім за допомогою діалогу "Прибуткова накладна" заповнюються усі обов'язкові поля.

Виклик діалогу здійснюється по команді (малюнок 13):

"Документ" -> "Створити новий…"

«Створити нову накладну»

Малюнок 13. Створити нову накладну.

Всі поля діалогу є обов'язковими для заповнення (малюнок 14).

Діалог «Прибуткова накладна»

Малюнок 14. Діалог "Прибуткова накладна".

Для створення рядка накладної потрібно натиснути кнопку "+"

 

 Увага! 

Операція "додати рядок" буде доступна тільки після заповнення поля "Списати в Кредит рахунку" (п.1 малюнок 14)!

 

Після натискання кнопки "Зберегти", разом з новою карткою "Прибуткова накладна" будуть створені необхідні проводки на кожний рядок накладної.

Для інших типів накладних використовуються відповідні діалоги (малюнок 15,16).

Діалог «Видаткова накладна»

Малюнок 15. Діалог "Видаткова накладна".

Діалог «Внутрішня накладна»

Малюнок 16. Діалог "Внутрішня накладна".

3.5 Облік Основних Засобів

3.5.1 Закриття картки

Замінено діалог на "майстер списання ОЗ" (малюнок 17-20) призначений для закриття інвентарної картки з занесенням в інвентарну картку наступної інформації:

  • причина закриття;
  • дата закриття;
  • номер та дата Акту на списання основного засобу.;
  • Додаткові параметри для автотранспорту;

Діалог «Майстер списання»

Малюнок 17. Майстер списання ОЗ ( п.1 )

Діалог «Майстер списання»

Малюнок 18. Майстер списання ОЗ ( п.2 )

Діалог «Майстер списання»

Малюнок 19. Майстер списання ОЗ ( п.3 )

Діалог «Майстер списання»

Малюнок 20. Майстер списання ОЗ ( п.4 )

Діалог виконує проводки згідно обраного пакету проводок для операції списання чи продажу.

Друк документу за типовою формою № ОЗ-3 виконується після натискання кнопки "Зберегти".

3.5.2 Розрахунок зносу

Замінено діалог на "майстер розрахунку зносу ОЗ" (малюнок 21-24).

Діалог «Майстер розрахунку зносу ОЗ»

Малюнок 21. Майстер розрахунку зносу ОЗ.

Діалог «Майстер розрахунку зносу ОЗ»

Малюнок 22. Майстер розрахунку зносу ОЗ.

Діалог «Майстер розрахунку зносу ОЗ»

Малюнок 23. Майстер розрахунку зносу ОЗ.

Діалог «Майстер розрахунку зносу ОЗ»

Малюнок 24. Майстер розрахунку зносу ОЗ.

Буде сформовано "Відомість нарахування зносу" та підготовлені проводки будуть збережені тільки після натискання відповідних кнопок.

 

 Увага! 

Перед збереженням інформації обов'язково потрібно переглянути звіт

 

3.5.3 Інвентарний список (ОЗ-9).

Виклик діалогу здійснюється по команді:

"Операції" -> "Інвентарний список"

Друк документу «Інвентарний список»

Малюнок 25. Друк документу «Інвентарний список»

Для формування документу потрібно вказати дату та наприклад, підрозділ (малюнок 25).

Друк документу за типовою формою № ОЗ-9 виконується після натискання кнопки "Друк".

© 2010 Bravosoft