КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.10.2»

Друк касових ордерів на бланках суворої звітності.

У відповідності до Постанови КМУ від 6 червня 2007 р. N 809 реалізовано друк касових ордерів на бланках суворої звітності.

Вдосконалено технологію прийняття рішення про надання кредиту (Фронт-офіс).

Одним з основних чинників, які впливають на ефективність споживчого кредитування, є величина витрат, які несе кредитна спілка. Тому, перш ніж приступати до розгортання масштабних програм споживчого кредитування, будь-яка кредитна спілка повинна спочатку побудувати власний механізм оптимізації операційних витрат, який би зводив до мінімуму вплив людського фактору на кінцеві результати роботи.

Технологія прийняття рішення про надання кредиту з використанням скорингової оцінки позичальника перетворює споживчий кредит у звичайний операційний продукт, який вимагає мінімуму персоналу та забезпечує можливість видавати велику кількість кредитів за короткий проміжок часу. Сам співробітник жодним чином не може вплинути на ухвалення рішення про кредитування й фактично виконує лише технічні функції. Вся логіка ухвалення рішення в рамках «скорингової карти» схвалюється та затверджується Кредитним комітетом.

У новій версії програми вдосконалено технологію оформлення заявки на кредит та проходження заявки по всіх етапах, у відповідності до технологічного процесу прийняття рішення про надання кредиту. Оформлення заявки може здійснюватись безпосередньо позичальником через мережу Інтернет, або кредитним менеджером в офісі спілки. Результатом проходження всіх етапів технологічного процесу є прийняття кандидата у члени КС та реєстрація всіх необхідних операцій у системі.

Схема розрахунку.

Внесено зміни до описів карток "схема розрахунку". Додано нове значення для параметру "схема розрахунку" - "план/12". Цей варіант дозволяє встановлювати окремий процент за плановий період згідно графіку платежів (без урахування кількості днів у плановому періоді).

Розрахунок пені.

Реалізовано прогресивний розрахунок пені з наростаючим процентом по періодах прострочки. (Наприклад, можливо встановити за перші 3 дні [або іншу кількість днів] прострочки береться 0,1%[або інший %] за наступні 3 дні - 0,2%, і так далі ...)

Універсальний шаблон.

Починаючи з версії 1,10 розширено можливості для створення шаблонів первинних документів - поряд із спеціальним символом "Ъ" тепер можливо розташовувати індекс, що дозволяє зняти обмеження на наявність та порядок розташування у шаблоні спеціальних символів. Цей механізм постійно вдосконалюється, на його основі створено нові механізми:

Нова версія серверу "BRAVO".

Була виконана оптимізація роботи деяких алгоритмів сервера "BRAVO".

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

© 2007 Bravosoft