КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v1.11.0»

1.1 Нова версія сервера "BRAVO".

1.1.1 Оптимізовано пошук (вибірка) проводок по даті.

Покращення алгоритму відбору проводок по даті дозволяє значно прискорити відбір проводок на великих об'ємах інформації. Відповідно внесені зміни до:

 • "Журналу проводок",
 • побудови "оборотно-сальдового балансу",
 • заповнення таблиці у діалозі "Банк та Каса",
 • побудови звіту за формою 1ДФ,
 • друкованих форм "КО-3", "КО-3а",
 • формування рішення про виключення членів КС,
 • формування рішення про прийняття нових членів КС.

1.1.2 "Журнал повідомлень".

Реалізований "Журнал повідомлень" для обміну повідомленнями між користувачами програми. (ЧАТ). (Малюнок 1).

Журнал повідомлень

Малюнок 1. "Журнал повідомлень".

Виклик "Журналу повідомлень" здійснюється за допомогою клавіші "F12"

1.1.3 Планування задач для сервера "BRAVO".

Розширено функціональні можливості планування задач для сервера "BRAVO". За розписом можливо виконувати наступні команди:

 • зупинка серверу,
 • запуск серверу,
 • виклик зовнішніх програм,
 • обслуговування Моделі.

1.2 Звіт ДФП.

У нову версію програми внесено зміни у відповідності до розпорядження № 5450 Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2.03.2006 року. (Малюнок 2).

Звіт ДФП

Малюнок 2. Звіт ДФП.

Розрахунок звіту ДФП відбувається на підставі формул, які зберігаються у відповідних текстових файлах. Для забезпечення оперативності редагування формул реалізований відповідний діалог (Малюнок 4), виклик якого виконується через контекстне меню. (Малюнок 3).

Контекстне меню для виклику діалогу редагування формул

Малюнок 3. Звіт ДФП. Контекстне меню для виклику діалогу редагування формул.

Діалог редагування формули

Малюнок 4. Звіт ДФП. Діалог редагування формули.

1.3 "Відокремлений підрозділ".

Реалізована наступна технологія вилучення об'єктів у Відокремлених Підрозділах:

 1. На першому етапі, у Центральному Офісі за допомогою "Майстра формування файлів на вилучення об'єктів" (Малюнки 5,6) формується файл на вилучення (Малюнок 7). Створений файл передається із Центрального Офісу до всіх Відокремлених Підрозділів.
 2. На наступному етапі, у Відокремлених Підрозділах, за допомогою "Менеджера файлів обміну" виконується прийом файлу на вилучення. При відсутності помилок, всі об'єкти у файлі на вилучення будуть вилучені із Моделі Відокремленого Підрозділу. В результаті обробки файлу на вилучення буде сформовано відповідний звіт, який надсилається до Центрального Офісу.
 3. У Центральному Офісі, після отримання звітів з Відокремлених Підрозділів виконується прийом цього ж файлу на вилучення.

Увага! у Центральному Офісі вилучення об'єктів повинно відбуватись у останню чергу

Майстер формування файлів на вилучення об'єктів

Малюнок 5. "Майстер формування файлів на вилучення об'єктів. Крок 1".

Майстер формування файлів на вилучення об'єктів

Малюнок 6. "Майстер формування файлів на вилучення об'єктів. Крок 2"

Результат роботи Майстра формування файлів на вилучення об'єктів

Малюнок 7. Результат роботи "Майстра формування файлів на вилучення об'єктів."

1.4 Універсальний шаблон.

Починаючи з версії 1,10 розширено можливості для створення шаблонів первинних документів - поряд із спеціальним символом "Ъ" тепер можливо розташовувати індекс, що дозволяє зняти обмеження на наявність та порядок розташування у шаблоні спеціальних символів.

 1. У новій версії розширено перелік індексів які описують об'єкти. Повний перелік індексів, які доступні для формування шаблону наведений у файлі "Universal_1.frm".
 2. Одночасно з обраним договором до універсального шаблону завантажуються пов'язані документи.
 3. Реалізовано механізм "завантаження картки договора / члена КС / проводки до універсального шаблону". Користувачу надається можливість створити свій власний шаблон друкованої форми (з використанням можливостей універсального шаблону) та додати до меню "Звіти \..." відповідний пункт.
  Для цього потрібно скопіювати файл "testUniversal_1.r" до потрібної папки (Малюнок 8) та перейменувати його, наприклад, в "Доручення_2.r". Відповідно до папки FORM необхідно покласти файл шаблону "Universal_2.frm". (у файлі виклику та у файлі шаблону повинні співпадати суфікси файлів "_2").

Виклик універсального шаблону для відкритої картки об'єкту.

Малюнок 8. Виклик "універсального шаблону" для відкритої картки об'єкту."

1.5 Обмін інформацією з "Бюро Кредитних Історій".

Для зниження ризиків під час надання кредитів, реалізований механізм оперативного обміну інформацією з Бюро Кредитних Історій (БКІ). Обмін інформацією здійснюється за допомогою наступних файлів обміну:

 • щоденний файл обміну. (КС -> БКІ) Бажаний період формування - кожен день, але формування цього файлу може відбуватись раз на тиждень. Від періоду формування цього файлу, для кредитних спілок, які є учасниками Бюро Кредитних Історій, залежить актуальність поточної інформації у БКІ. Щоденний файл обміну містить інформацію про надані кредити з моменту формування попереднього файлу обміну по поточну дату, та інформацію про закриті договори кредиту за вказаний період. (Малюнок 11).
 • щомісячний файл обміну. (КС -> БКІ) Бажаний період формування - кожен місяць. Цей файл містить інформацію про стан діючих договорів кредиту. Основою для формування щомісячного файлу обміну є "Звіт про простроченість". Критерій №1 відповідає значенню рівня простроченості із Звіту.
 • файл-запит. (КС -> БКІ) Період формування - за потребою користувача. Цей файл містить інформацію про фізичну особу про яку потрібно отримати інформацію. Під час формування файлу-запиту обов'язковим є заповнення коду ІПН. (Малюнок 12).
 • файл-відповідь. (БКІ -> КС) Надходить до кредитної спілки на кожен файл-запит надісланий до БКІ.

Робота з файлами обміну виконується за допомогою відповідного Журналу файлів обміну, який виконує функції "Клієнта" для Бюро Кредитних Історій. (Малюнок 9). Виклик Журналу здійснюється за допомогою команди:

Сервiс -> БКI-Клiєнт

Для перегляду вмісту файлів обміну використовується закладка "Зміст файлу". (Малюнок 10).

Журнал роботи з файлами обміну

Малюнок 9. Журнал роботи з файлами обміну.

Вміст файлу-відповіді

Малюнок 10. Вміст "файлу-відповіді".

Формування щоденного файлу обміну

Малюнок 11. Формування щоденного файлу обміну.

Формування файлу-запиту

Малюнок 12. Формування "файлу-запиту".

1.6 Інші зміни

1.6.1 "Розподіл на пайові внески по Членам КС".

Внесено зміни у роботу діалогу "Розподіл на пайові внески по Членам КС". Передбачена можливість не враховувати членів КС, які вибули на кінець періоду. Для цього потрібно поставити "галочку" у відповідному полі діалогу (Малюнок 13).

Діалог Розподіл на пайові внески по Членам КС

Малюнок 13. Діалог "Розподіл на пайові внески по Членам КС "

1.6.2 Договора на контролі.

У діалогах, під час роботи з договорами, які знаходяться у групі "на контролі", користувачу видаються наступні попередження (Малюнок 14,15).

Попередження, яке виникає у діалогах роботи з окремим договором кредиту

Малюнок 14. Попередження, яке виникає у діалогах роботи з окремим договором кредиту.

Попередження, яке виникає у діалогах роботи з групою договорів кредиту

Малюнок 15. Попередження, яке виникає у діалогах роботи з групою договорів кредиту.

1.6.3 Контроль версій компонентів програми.

Під час запуску програми виконується контроль версій компонентів, які використовуються у системі, на їх сумісність. (Малюнок 16).

Повідомлення про невідповідність компонентів системи

Малюнок 16. Повідомлення про невідповідність компонентів системи."

© 2007 Bravosoft