КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v1.01»

1 Концепція розвитку.

Розвиток програми «Кредитна спілка Professional» здійснювався в наступних напрямках:

Підтримка «історичності» операцій у програмі.

Під «історичністю» операцій ми розуміємо:

 • можливість виконання операцій за будь-який період (як поточний, так і попередній) з отриманням однакового результату. Наприклад, потрібно перевірити нарахування відсотків по кредитам за попередній період. У цьому випадку, результат повторного виконання відповідної операції не повинен відрізнятись від попереднього, незалежно від того, скільки погашень було виконано після попереднього розрахунку, скільки було закрито договорів, та створено нових. Тобто, здатність системи відобразити у повному обсязі стан на будь яку дату, а у разі потреби, виконати перерахунок за попередній період.
 • можливість наглядного відображення історії змін, які відбуваються під час надання кредитними спілками фінансових послуг.

У версії 1,01 реалізовано перший етап підтримки «історичності» операцій – «історичність» відображення відсотків по договорам кредиту. До опису кредитних, та депозитних договорів додана закладка «історія процентів», яка дозволяє наглядно відобразити зміну відсотків по договору. Наприклад: зміну відсотків по договору для «кредитної лінії»; «пролонгація» договору; «додаткові відсотки» на час порушення умов договору та інші.

Вдосконалення механізму самостійного формування «Схем розрахунку».

Механізм самостійного формування «Схем розрахунку» вже добре зарекомендував себе у попередніх версіях. Ми усвідомлюємо важливість оперативного та самостійного створення кредитними спілками своїх схем розрахунку. Це надає можливість оперативно створити новий кредитний продукт та запропонувати своїм членам. Тому ми постійно приділяємо увагу розвитку цього механізму.

У версії 1,01 ми забезпечили можливість одночасно застосовувати декілька варіантів розрахунку відсотків по кредиту для однієї «схеми розрахунку».

Наприклад, можливо створити схему розрахунку коли сума відсотків складається з декількох частин:

 • 2% відсотки від суми кредиту (або фіксована сума) авансом за оформлення кредиту;
 • 30%(річних) щомісячно на залишок кредиту (погашення кредиту рівними частинами);
 • 1% щомісячно від суми кредиту (або фіксована сума), за обслуговування кредиту (незалежно від кількості днів).

Кожен варіант застосування відсотків описується користувачем окремо.

Запроваджена технологія «Майстра» для окремих операцій.

Комплексна інформаційна система надання кредитними спілками фінансових послуг не може бути зовсім простою, оскільки повинна мати велику кількість операцій та функцій які б забезпечували процес надання фінансових послуг. Враховуючи, що рівень спеціалістів у кредитних спілках дуже різний, у версії 1,01 запроваджена технологія «Майстра» для полегшення виконання окремих операцій.

За попередньою оцінкою кредитних спілок, які беруть участь у процесі випробувальної експлуатації, застосування такої технології робить виконання операції більш зручною. Після надходження Ваших відгуків про цю версію, ми допрацюємо цей механізм та будемо постійно його застосовувати.

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

2 Зміни у Моделі

2.1 Зміна Ієрархії «Фізична особа».

До ієрархії «Фізична особа» додана нова група – «співробітник (звільнений)».

2.2 Схема розрахунку

Картки типу «Схема розрахунку» призначені для збереження інформації про схему розрахунку за договором кредиту, договором депозитного або пайового внеску. У версії 1.01 програми “Кредитна спілка Professional” внесені наступні зміни до опису картки «Схема розрахунку»:

Малюнок 1. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Малюнок 1. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Розширено опис предикату «нарахування відсотків».

Добавлені нові параметри (Малюнок 1):

 • index – забезпечує зв'язок з відповідним предикатом в описі договору, закладка «історія процентів»;
 • процент за договором – дозволяє встановлювати окремий процент для кожного варіанту «нарахування відсотків»;
 • сума - дозволяє встановлювати фіксовану суму процентів для кожного варіанту «нарахування відсотків»;
 • метод визначення днів – задає за якою методикою буде виконуватись розрахунок кількості днів для «нарахування відсотків». Можливі наступні значення для цього параметру (Малюнок 2):
  • факт/365 – проценти нараховуються за фактичну кількість днів, рік = 365 днів.
  • 1/12 – проценти нараховуються за повний місяць (незалежно від кількості днів у місяці), рік = 12 місяців.
  • разово - проценти нараховуються разово.

Малюнок 2. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Малюнок 2. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Добавлено предикат «остаточний розрахунок відсотків».

Значенням цього параметру є кількість місяців, за які будуть нараховані відсотки у випадку дострокового погашення кредиту.

Наприклад, якщо у цього параметру встановлене значення 3 місяці, то у випадку дострокового погашення кредиту (у перший місяць користування кредитом), все одно будуть нараховані проценти по договору за три перших місяця користування кредитом.

Розширено опис предикату «розрахунки по кредиту».

Добавлено новий параметр «округлювати до (грн.)», який надає можливість під час створення «графіку платежів» округлювати за вказаним правилом суму до сплати по кредиту.

Малюнок 3. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Малюнок 3. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Для параметру «схема розрахунків» добавлені нові значення (Малюнок 3):

 • за планом з перерахунком у кінці (р. ч.). Це значення використовується тільки для схеми «погашення кредиту рівними частинами». У цьому випадку, під час погашення кредиту (діалог «Погашення кредиту»), для поточного погашення беруться тільки проценти за плановим графіком. Різницю, яка може виникнути за рахунок несвоєчасного платежу, буде враховано при остаточному розрахунку за кредит;
 • погашення кредиту пропорційно (р. ч.) - Це значення використовується тільки для схеми «погашення кредиту рівними частинами». У цьому випадку, під час погашення кредиту (діалог «Погашення кредиту»), для поточного погашення проценти та тіло кредиту беруться пропорційно загальній сумі кредиту та плановій сумі відсотків.

Розширено опис предикату «пеня».

Добавлені нові параметри (Малюнок 4):

 • назва в документі – забезпечує під час формування проводок пені (діалог «Погашення кредиту») заповнення поля «Опис операції» з урахуванням значення цього параметру;
 • облік пені (Кт) – забезпечує під час формування проводок пені (діалог «Погашення кредиту») заповнення поля «Кредит» з урахуванням значення цього параметру.

Малюнок 4. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Малюнок 4. “Фрагмент опису кредитної схеми”

Вилучено предикат «авансовий платіж (проценти)».

Ця функціональність реалізується через внесення додаткового предикату «нарахування відсотків», з встановленим параметром «метод визначення днів» - «разово».

2.3 Картки договорів

Кожний договір у системі має свою електронну картку. У версії 1.01 дещо змінені картки кредитного та депозитного договору.

Малюнок 5. “Фрагмент опису кредитного договору”

Малюнок 5. “Фрагмент опису кредитного договору”Добавлено нову закладку “Історія процентів”.

До опису кредитних, та депозитних договорів додана закладка «історія процентів», яка дозволяє наглядно відобразити зміну відсотків по договору. (Малюнок 5).

Розширено опис предикату «сплачено за кредитом».

Із закладки «Статистика» вилучено предикат «розрахунок поточної заборгованості». Параметри цього предикату перенесені до закладки «сплата за договором» у предикат «сплачено за кредитом» (Малюнок 6):

 • заборг. пені – зберігається значення заборгованості по пені на дату погашення кредиту;
 • заборг. процентів - зберігається значення заборгованості по процентам на дату погашення кредиту.

Такий підхід дозволяє зберігати необхідну інформацію для забезпечення «історичності» операцій у програмі.

Малюнок 6. “Фрагмент опису кредитного договору”

Малюнок 6. “Фрагмент опису кредитного договору”

3 Зміни у діалогах.

3. 1 Діалог «Оформлення кредиту».

Малюнок 7. Діалог “Оформлення кредиту”

Малюнок 7. Діалог “Оформлення кредиту”

У відповідності до внесених змін, щодо нарахування відсотків по договору кредиту, у діалозі створена таблиця «Процент за договором» (Малюнок 7).

Суттєво перероблений механізм формування застави по договору кредиту. (Малюнок 8). Користувачу надається можливість одночасно оформити декілька різних варіантів застави.

Малюнок 8. Діалог “Оформлення кредиту”, закладка «Застава»

Малюнок 8. Діалог “Оформлення кредиту”, закладка «Застава»

3.2 Діалог «Встановити приналежність до групи».

Розширення ієрархії «Фізична особа» новою групою – «співробітник (звільнений)», підтримується відповідними змінами у діалозі «Встановити приналежність до групи». (Малюнок 9).

Малюнок 9. Діалог “Встановити приналежність до групи”

Малюнок 9. Діалог “Встановити приналежність до групи”

3.3 м-р Прийом нових Членів КС

На підставі проводок вступного внеску формується Рішення (Спостережної Ради або Правління) про прийом нових членів КС.

3.4 м-р Виключення із Членів КС

На підставі проводок повернення обов'язкового пайового внеску формується Рішення (Спостережної Ради або Правління) про виключення із членів КС.

3.5 м-р Формування Рішення КК

Альтернатива діалогу «Рішення КК від зворотнього».

© 2007 Bravosoft