КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.00.0»

1.1 Концепція розвитку.

Розпорядженням Держфінпослуг № 7030 від 27.03.2007 затверджена "Тестова задача на предмет перевірки кредитними спілками відповідності спеціалізованого програмного забезпечення Вимогам до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 03.06.06 № 4122".

До інсталяційного пакету програми "Кредитна спілка Professional v2.00.0", в якості демонстраційного прикладу, включена модель, яка містить Тестову задачу. Кожна спілка може розпакувати цю Модель та самостійно переглянути (або перевірити) результати виконання Тестової задачі (станом на 30.06.2007 року).

Відповідно до Тестової задачі та надісланих заявок від користувачів програми Кредитна Спілка Professional у нову версію програми внесено наступні зміни.

1.2 Зміни у Моделі

1.2.1 Зміна у Ієрархії об'єктів.

 • До ієрархії "бухгалтерський документ" додана нова група - "позабалансовий рахунок".

1.2.2 Опис договорів.

У версії 2.00 програми "Кредитна спілка Professional" для договорів кредиту та депозитного внеску передбачена можливість автоматичного створення номеру договору за вказаним шаблоном. Для цього у картку "формувати за описом" додано новий параметр "структура номеру" (Малюнок 1). У випадку відсутності значення для цього параметру, програма формує номер тільки на підставі значень лічильника договорів.

Встановлення шаблону структури номеру договору

Малюнок 1. Встановлення шаблону структури номеру договору.

Автоматична нумерація договору кредиту за встановленим шаблоном.

Малюнок 2. Автоматична нумерація договору кредиту за встановленим шаблоном.

1.2.3 Схема розрахунку.

Внесено зміни до описів карток "схема розрахунку". Додано нове значення для параметру "схема розрахунку" - "тіло рівними частинами за період" (Малюнок 3). Встановлення цього значення, дозволяє формувати графік платежів з щомісячними рівними частинами без урахування кількості днів у місяці.

Встановлення значення параметру "тіло рівними частинами за період"

Малюнок 3. Встановлення значення параметру "тіло рівними частинами за період"

1.2.4 Позабалансові рахунки.

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

 • цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);
 • умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо);
 • бланків суворого обліку;
 • списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками).

Бухгалтерський облік указаних цінностей, умовних прав і зобов'язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Для обліку операцій на позабалансових рахунках створено відповідні картки об'єктів. Опис такої картки наведено на Малюнках 4-7.

Фрагмент опису "картки позабалансовий рахунок"

Малюнок 4. Фрагмент опису картки "позабалансовий рахунок".

Фрагмент опису "картки позабалансовий рахунок"

Малюнок 5. Фрагмент опису картки "позабалансовий рахунок"
Відображення закладки відповідно до HTML шаблону.

Картка "позабалансовий рахунок" має закладку "перегляд рахунку" (Малюнок 5), яка автоматично заповнюється у відповідності з інформацією із закладки "операції по рахунку" та HTML- шаблону "HtmlOffBalance.frh". Користувачу надається можливість самостійно змінювати відображення закладки шляхом редагування HTML- шаблону.

Фрагмент опису "картки позабалансовий рахунок"

Малюнок 6. Фрагмент опису картки "позабалансовий рахунок".
Відображення закладки у вигляді "таблиці"

Фрагмент опису "картки позабалансовий рахунок"

Малюнок 7. Фрагмент опису картки "позабалансовий рахунок"
Відображення закладки у вигляді "дерева".

Облік операцій на позабалансових рахунках здійснюється шляхом безпосереднього редагування картки відповідного рахунку. (Довідникова система розділ 4.2 "Редагування картки".).


Створення нової картки позабалансового рахунку відбувається за допомогою операції:

Сервіс -> Настройки -> Новий позабалансовий рахунок

1.3 Звіт ДФП та розрахунок нормативів.

Відповідно до отриманих побажань кредитних спілок, а також до роз'яснень Держфінпослуг до Тестової задачі стосовно формування звіту ДФП та розрахунку нормативів, були внесені зміни у файли "*.csv", в яких зберігаються формули розрахунку звіту та створено нові картки розрахунку нормативів. Існуючі картки розрахунку нормативів перенесено до групи "архів розрахунку нормативів". Реалізовані у новій версії зміни торкнулися принципу формування звітності "доходи за касовим методом". Реалізована можливість формування звіту ДФП без попереднього виконання закриття рахунків 7 та 8 класів.

Додатково було реалізовано формування звіту ДФП за довільний період.

1.4 Архівація та вилучення неактуальних даних.

Кожен договір (особливо кредиту, або депозитного внеску) пов'язаний з певною кількістю бухгалтерських проводок. Для договорів кредиту та депозитного внеску інформація із проводок дублюється у відповідних закладках картки договору. Після проходження певного терміну, наприклад 3 роки після закриття договору, інформація про операції по цьому договору стає неактуальною, тому проводки по такому договору можливо вилучити без суттєвої втрати аналітичної інформації.
Для кредитних спілок, які бажають вилучити неактуальну інформацію по закритим договорам, створено спеціалізований діалог-майстер для архівації та вилучення неактуальних даних.


Виклик діалогу здійснюється по команді:

Сервіс -> Адміністрування -> Архівація та вилучення неактуальних даних


Під час роботи майстру буде створено архів даних доступний тільки для перегляду інформації. Відібрані закриті договора будуть перенесені до групи "Архівні". Редагування таких договорів заборонено навіть Адміністратору. По перенесеним договорам будуть вилучені всі проводки та автоматично скореговане сальдо по рахунках на кінець вказаного періоду.

1.5 Універсальний шаблон.

Починаючи з версії 1,10 розширено можливості для створення шаблонів первинних документів - поряд із спеціальним символом "Ъ" тепер можливо розташовувати індекс, що дозволяє зняти обмеження на наявність та порядок розташування у шаблоні спеціальних символів. Цей механізм постійно вдосконалюється, на його основі створено нові механізми:

1.5.1 Поштова розсилка.

Реалізовано механізм, який дозволяє автоматично формувати поштові розсилки по фізичним та юридичним особам, а саме:

 • формувати персоніфікований текст (наприклад: "лист повідомлення про загальні збори", "вітання зі святом", тощо) по кожній фізичній або юридичній особі;
 • друкувати етикетки з адресою на конверти;
 • здійснювати безпосередній друк на конверти.

1.5.2 Універсальна відомість по фізичним особам.

Реалізовано механізм, який дозволяє формувати відомості довільного змісту з використанням інформації по рахунках бухгалтерського обліку в розрізі фізичних осіб. Типовим прикладом такої відомості є "Відомість нарахування заробітної плати".

1.5.3 Універсальна картка договору кредиту.

Реалізовано формування картки договору кредиту з використанням універсального шаблону.

1.6 Нова версія сервера "BRAVO".

Була виконана оптимізація роботи деяких алгоритмів сервера "BRAVO".

1.7 Інші зміни

 • В діалозі "Розрахунковий центр" реалізовано відображення "нагадувань" по члену КС.
 • Оптимізовано код контролю закладок для обліку "пені". Рахунок процентів по договору повинен відрізнятись від рахунку обліку "пені".
 • До файлу конфігурації BIS.INI додано новий параметр настройки - "showAlwaysRemind=on", який забезпечує відображення діалогу "Нагадувань" ЗАВЖДИ у діалозі "оформлення кредиту". Якщо встановлено значення showAlwaysRemind=off - діалогу "Нагадувань" буде відображено тільки при наявності діючих нагадувань.
 • Користувачам, які належать до групи "Менеджери", заборонено змінювати проводки, які автоматично готуються відповідними діалогами.
 • У відповідності до Тестової задачі, користувачам, які належать до групи "Керівники", заборонено редагування об'єктів.
 • Внесено зміни до діалогу "Оформлення депозиту". Під час формування закладки "внесено по депозиту" відслідковується кореспонденція проводок по рахунку "каса" або "початкове сальдо" в кореспонденції із рахунком обліку депозитного договору.
 • В універсальному шаблоні реалізовано завантаження інформації про організацію, якщо вона виступає стороною договору.
 • До файлів обміну з "Бюро Кредитних Історій" додано нові поля: "інформація на дату" та "де отримав".
© 2007 Bravosoft