КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

1. Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.11.7»

1.1 Концепція розвитку.

Розвиток програми "Кредитна спілка Professional" здійснювався в наступних напрямках:

Функціональне розширення модулю "Основні засоби"

В версії 2.11.7 програми "Кредитна спілка Professional" розширено опис карток основних засобів та реалізовано додаткові форми для друку, а також реалізовано нову методику роботи з ТМЦ для прибуткових накладних.

Функціональне розширення Діалогу "Проводка"

В версії 2.11.7 програми "Кредитна спілка Professional" було розширено опис об'єкту проводка та доповнено функціональність діалогу проводка.

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

2. Зміни у Моделі

2.1 Розширено опис наступних об'єктів:

  • "проводка" (Додано параметр "Код економічної класифiкацiї видаткiв".);
  • "iнвентарна картка" (Додано параметр "од. вимiру".);

3 Зміни у діалогах.

3.1 Діалог "Проводка"

До діалогу добавлено поле "КЕКВ" (Код економічної класифікації видатків) (п.1 малюнок 1). Перш ніж починати роботу з кодами економічної класифікації видатків потрібно настроїти відповідний довідник характеристик.

Діалог «Проводка»

Малюнок 1. Діалог «Проводка»

3.2 Діалог "Номенклатурна картка"

До діалогу добавлено поле "група" (п.1 малюнок 2), що дає можливість при необхідності перемістити картку номенклатури до іншої групи.

Діалог «Номенклатурна картка»

Малюнок 2. Діалог «Номенклатурна картка»

3.3 Діалог "Прибуткова накладна"

До діалогу добавлено поле "КЕКВ" (Код економічної класифікації видатків) (п.1 малюнок 3), та змінено поле "за номером" (п.2 малюнок 3) для авто нумерації документів.

Діалог «Прибуткова накладна»

Малюнок 3. Діалог «Прибуткова накладна»

Натиснувши кнопку (п.1 малюнок 4), у поле "за номером" буде підставлено значення з відповідного лічильника.

Встановлення наступного значення лічильника для картки «Прибуткова накладна»

Малюнок 4. Встановлення наступного значення лічильника для картки «Прибуткова накладна»

Якщо лічильник налаштовано не вірно, це можна виправити на місці змінивши значення номеру документу та натиснувши кнопку (п.1 малюнок 5) для збереження.

Встановлення нового значення для лічильника карток «Прибуткова накладна»

Малюнок 5. Встановлення нового значення для лічильника карток «Прибуткова накладна»

Внесено зміни до таблиці проводок накладної, тепер для створення нових карток ТМЦ потрібно натиснути відповідну кнопку (п.1 малюнок 6) та обрати тип ТМЦ.

Таблиця проводок.

Малюнок 6. Таблиця проводок.

Кнопка (п.2 малюнок 6) використовується для пошуку раніше створених карток ТМЦ.

 

 Увага! 

Коли обрано поле проводки "найменування ТМЦ" замість кнопки (п.1 малюнок 6) можна використати функціональну кнопку "F3" на клавіатурі!

Використовуйте кнопку "F2" на клавіатурі для пошуку раніше створених карток ТМЦ.

 

3.4 Діалог "Нова картка ОЗ"

Діалог перероблено у майстер, на першому етапі якого заповнюються поля для інвентарної картки, а на другому створюються потрібні проводки для бухгалтерського обліку ( малюнок 7 та 8 ).

Поле "найменування" дає можливість знайти існуючу інвентарну картку та використати її для заповнення усіх полів нової картки як шаблон, що значно прискорює роботу, якщо потрібно створити кілька інвентарних карток для однакових основних засобів (наприклад придбали кілька кондиціонерів).

Поле "інвентарний номер" (п.2 малюнок 7) формується автоматично відповідно до обраного рахунку обліку (п.3 малюнок 7) та номеру запису в інвентарній книзі (п.4 малюнок 7).

 

 Увага! 

Є можливість відредагувати поле "інвентарний номер", якщо зняти галочку у полі "автонумерація"!

 

Діалог «Нова картка ОЗ». Перший крок

Малюнок 7. Діалог «Нова картка ОЗ». Перший крок.

Натиснувши кнопку "Далі", ви перейдете до другого етапу, на якому використовуючи відповідні кнопки та функціональність таблиці проводок можна підготувати всі проводки для обліку ОЗ

Діалог «Нова картка ОЗ». Другий крок

Малюнок 8. Діалог «Нова картка ОЗ». Другий крок

 

 Увага! 

Якщо діалог було відкрито з діалогу "Прибуткова накладна" то проводку на первісну вартість створювати непотрібно!

 

3.5 Діалог "Журнал ОЗ"

У журналі реалізовано режим перегляду списку ОЗ з відображенням вартості та зносу розрахованих з проводок (малюнок 9),

Діалог «Журнал ОЗ». Відображення додаткових колонок.

Малюнок 9. Діалог «Журнал ОЗ». Відображення додаткових колонок.

Також у журналі ОЗ реалізовано друк звітів використовуючи механізм універсального шаблону. Виклик звіту приведено на малюнку 10.

Діалог «Журнал ОЗ». Виклик звіту.

Малюнок 10. Діалог «Журнал ОЗ». Виклик звіту.

 

 Увага! 

До звіту будуть включені всі інвентарні картки відображені в журналі. Тому спершу потрібно відібрати необхідні картки за допомогою фільтру!

 

3.6 Друк "рішення Правління"

Реалізовано з використанням механізму універсального шаблону.

Для налаштування цього режиму потрібно внести відповідні зміни до файлу конфігурації BIS.INI у розділ [config] та створити свій шаблон на базі шаблонів для прикладу "DocVerdictP_1" або "DocVerdictP_p"


До файлу конфігурації BIS.INI у розділ [config] внести параметр настройки:

               frmVerdictP = DocVerdictP_1           <або назва Вашого файлу шаблону>

© 2011 Bravosoft