КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Нові можливості програми «Кредитна спілка Professional v 2.11.0»

1.1 Концепція розвитку.

Розвиток програми "Кредитна спілка Professional" здійснювався в наступних напрямках:

Виконання вимог Постанови Правління Національного банку України № 252 від 29.04.2009 року.

Виконання вимог Постанови Правління Національного банку України № 296 від 15.05.2009 року.

Вдосконалення бухгалтерського блоку.

В програмі розроблені функції, що дозволяють бухгалтеру полегшити аналітичний облік та контроль господарської діяльності спілки.

Вдосконалення методик роботи по оформленню кредитів та роботи з боржниками.

Турбуючись про поліпшення ефективності діяльності Кредитних спілок в умовах кризи, було прийнято рішення про розширення можливостей програми при роботі з позичальниками.

Виправлення помилок, та оптимізація існуючого програмного коду.

Цей процес є постійним. Завдяки зворотному зв'язку, який існує з кредитними спілками, ми намагаємось вчасно реагувати на Ваші зауваження та пропозиції.

1.2 Нова версія сервера "BRAVO".

Була виконана оптимізація роботи деяких алгоритмів сервера "BRAVO".

Зокрема, модифіковано механізм авторизації. Реалізована можливість настройки програми на роботу з декількома моделями.

Вибір поточної моделі відбувається під час авторизації (малюнок 1).

Вибір моделі.

Малюнок 1. Вибір моделі.

1.3 Нові бланки касових документів.

Постановою Правління Національного банку України № 252 від 29.04.2009 року введені в дію зміни до "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні". Згідно цих змін, вводяться в дію нові бланки касових документів:

 • Типова форма N КО-1 "Прибутковий касовий ордер";
 • Типова форма N КО-2 "Видатковий касовий ордер";
 • Типова форма N КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів";
 • Типова форма N КО-3а "Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів";
 • Типова форма N КО-4 "Касова книга".

Примітка

Бланки касових ордерів зроблені за технологією "Універсальний шаблон". Детальніше про роботу з "Універсальним шаблоном" для касових ордерів читайте в файлі "Опис змiн v2_10_2.doc" Керівництва користувача, п.1.2.

 

1.4 Новий бланк платіжного доручення.

Постановою Правління Національного банку України № 296 від 15.05.2009 року введені в дію зміни до "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті". Згідно цих змін, вводиться в дію нова типова форма платіжного доручення.

1.5 Зміни в діалозі "Належить до групи".

1.5.1 Прийом в члени КС.

Під час переносу фізичної особи з інших груп до групи "Член КС" автоматично встановлюється номер особистого рахунок Члена КС та збільшується лічильник. Раніше номер особистого рахунку в такому випадку не контролювався, що призводило до необхідності ручного контролю.

Дані зміни також надають можливість автоматичного оформлення Члена КС для випадку, коли фізична особа, яка претендує на вступ до членів КС, спочатку оформлюється як "Кандидат". В групу "Член КС" кандидат переноситься лише після фактичної оплати членського внеску.

1.5.2 Перенос до групи "Чорний список".

В умовах економічної кризи в країні, в більшості фінансових установ на перший план виходить питання роботи з боржниками. Продовжуючи тенденцію вдосконалення даної сфери діяльності спілок, був вдосконалений діалог "Належить до групи".

Під час переносу фізичної особи до групи "Чорний список" автоматично надається можливість встановити причину занесення до чорного списку (малюнок 2). При цьому, найбільш поширені причини можна занести в окремий довідник. Також, якщо встановлена причина занесення до чорного списку, надається можливість автоматично сформувати відповідне нагадування.

Перенесення до «Чорного списку»

Малюнок 2. Перенесення до "Чорного списку".

1.6 Розширення функцій "Журналу проводок".

1.6.1 Виділення групи проводок.

В журналі проводок реалізований механізм виділення групи проводок для виконання над ними групових операцій.

Виділити групу проводок можна в двох режимах - вказуючи інтервал з журналу та вказуючи окремі проводки. Щоб виділити інтервал зі списку проводок, потрібно вибрати першу проводку та останню, тримаючи натиснутою клавішу "Shift". Окрему проводку можна виділити, вибравши її з натиснутою клавішою "Ctrl".

На даний час реалізовані наступні операції над групами проводок: встановлення стану проводки та списання. Детальніше про ці операції дивіться в п.1.6.2 та 1.6.3. Перелік групових операцій над проводками в подальшому буде розширюватись.

1.6.2 Стан проводки.

В картку проводки доданий параметр "стан проводки".

Можливі стани проводки:

 • "не перевірено",
 • "на контролі",
 • "перевірено бухгалтером",
 • "перевірено адміністратором",
 • "перевірено керівником".

Для фільтрування проводок за станом в "Журналі проводок" доданий відповідний стовпчик (малюнок 3). Зміна стану проводки проводиться через контекстне меню Журналу - "Стан проводки".

Стан проводки.

Малюнок 3. Стан проводки

Є можливість змінити стан групи виділених проводок.

Даний механізм дозволяє контролювати виконання операцій для окремих видів господарської діяльності.

Деякі приклади використання:

 1. Звірка касових або банківських операцій з первинними документами - бухгалтер звіряє з первинними документами проводки в програмі та відмічає їх як "перевірені".
 2. Контроль за діяльністю касира (менеджера).
 3. Контроль операцій по розрахункам з контрагентами - бухгалтер ставить статус "на контролі" на проводки, які з часом потрібно списати, наприклад, по розрахункам з контрагентами. Після списання операції статус міняється на "перевірено". За статусом в будь-який момент можна відібрати операції, що знаходяться на контролі.

1.6.3 Списання групи проводок.

Розширено можливості використання діалогу "Списати проводку". Відтепер є можливість списати суму групи проводок. Перед списанням групи проводок в "Журналі проводок" потрібно сформувати перелік проводок, обов'язково вказавши конкретний рахунок, по якому будуть списуватись проводки. Це може бути загальний перелік, або з фільтром "по суб'єкту/по документу". Після цього виділяємо проводки згідно методики, описаної в п.1.4.1 даного опису змін. Проводка на списання формується за наступними правилами:

 • Дата проводки на списання встановлюється з першої відміченої проводки.
 • Призначення проводки береться з першої відміченої проводки.
 • Якщо в першій проводці з відмічених рахунок, з якого іде списання, стоїть в дебеті, то в проводці на списання він попадає у кредит.
 • Якщо в першій проводці з відмічених рахунок, з якого іде списання, стоїть в кредиті, то в проводці на списання він попадає у дебет.
 • Списується різниця оборотів по виділеним проводкам.
 • Реквізити сформованої проводки можна відредагувати перед збереженням.

  1.6.4 Виклик діалогу "Пакет документів".

  В журналі проводок реалізований виклик діалогу "Пакет документів". Для цього потрібно вибрати проводку та в контекстному меню вибрати пункт "Пакет документів" (малюнок 4). У результаті, у діалозі "Пакет документів" будуть автоматично заповнені поля інформацією із проводки:

 • "Дата формування документів" - підставляється значення поля "Дата" з проводки.
 • "Сума для розрахунку" - підставляється значення поля "Сума" з проводки.
 • "Заповнення поля договір" - підставляється значення поля "Договір" з проводки.
 • "Заповнення поля суб'єкт" - підставляється значення поля "Суб'єкт" з проводки.
 • Значення можна змінити вручну.

  Виклик діалогу «Пакет документів».

  Малюнок 4. Виклик діалогу "Пакет документів"

  1.7 Акт звірки.

  Реалізовано друк акту звірки розрахунків з юридичними особами.

  Друк акту викликається з журналу проводок (малюнок 5). Для цього в журналі проводок потрібно вибрати кореспондуючий рахунок, по якому потрібно зробити звірку. Потім, стоячи на рядку з проводкою контрагента, викликати діалог "Друк" - "Акт звірки".

  Формування акту звірки.

  Малюнок 5. Формування акту звірки.

  Під час виклику діалогу потрібно вказати період, за який формується акт звірки (малюнок 6).

  Вибір періоду акту звірки.

  Малюнок 6. Вибір періоду акту звірки.

  1.8 Діалог "Редагування/копіювання проводок"

  Реалізовано діалог "Редагування/копіювання проводок", що дозволяє відібрати проводки за певними умовами та встановити для них нові значення.

  Увага!

  Оскільки діалог вносить незворотні зміни в модель, і відновлення старих даних не завжди можливе, доступ до діалогу мають винятково користувачі з рівнем доступу "Адміністратор"

   

  Запуск діалогу відбувається в меню:

  "Сервіс" - "Настройки" - "Операції з проводками".

  Під час запуску діалог запропонує користувачу відмінити операцію (малюнок 7).

  Підтвердження запуску.

  Малюнок 7. Підтвердження запуску.

  Основне вікно діалогу «Редагування/копіювання проводок»

  Малюнок 8. Основне вікно діалогу "Редагування/копіювання проводок".

  Основне вікно діалогу (малюнок 8) розділяється на 3 частини:

  • вибір режиму роботи діалогу
  • умови відбору проводок
  • нові значення для проводок

  Режими роботи діалогу:

  Робота діалогу можлива в двох режимах - "Редагувати проводки" та "Копіювати проводки". У режимі редагування старі значення проводок не зберігаються. У режимі копіювання зміни значень відбуваються у копіях проводок, зі збереженням старих проводок.

  Умови відбору проводок:

  Можливі наступні умови, за якими будуть відбиратися проводки:

  • Дата проводки (поле "за період"). Заповнення поля обов'язкове.
  • Рахунок/кореспонденція. Є можливість встановити критерії:
   • по вказаному рахунку (будуть відібрані проводки, де вказаний рахунок стоїть або в кредиті)
   • по дебету рахунку (вказується рахунок, що стоїть в дебеті проводки)
   • по кредиту рахунку (вказується рахунок, що стоїть в кредиті проводки)
   • по вказаній кореспонденції (вказується точна кореспонденція проводок, що будуть відібрані)
  • Якщо встановити галочку "Включаючи підлеглі субрахунки", можна відібрати проводки не лише по вказаним рахункам, а і по його субрахункам.
  • Фільтр "суб'єкт" та "документ" дають можливість відібрати проводки лише з прив'язкою до відповідного суб'єкту або документу.

  Нові значення проводок:

  Є можливість змінити такі значення проводок:

  • Дата.
  • Сума. При цьому доступні такі зміни:
   • встановити нове значення суми.
   • процент від суми.
   • додати до суми.
  • Рахунок/кореспонденція.
  • Суб'єкт.
  • Документ.
  • Стан проводки. Якщо у відповідному полі встановлена галочка, проводка зберігається зі станом "на контролі".

  Після того як вказано параметри змін та натиснуто кнопку "Виконати", діалог вибирає за вказаними параметрами проводки та пропонує їх переглянути (малюнок 9).

  Підтвердження перегляду списку проводок.

  Малюнок 9. Підтвердження перегляду списку проводок

  Якщо підтвердити перегляд, відкривається вікно перегляду проводок (малюнок 10). Список відібраних проводок можна вивести в таблицю Excel.

  Перегляд списку проводок

  Малюнок 10. Перегляд списку проводок

  Після перегляду списку проводок користувач підтверджує продовження операції, або (якщо виявлені помилки) відмовляється від продовження (малюнок 11).

  Підтвердження операції

  Малюнок 11. Підтвердження операції

  Після підтвердження та виконання операції знову надається можливість переглянути список проводок (вже змінених), та вивести їх в таблицю Excel.

  © 2007 Bravosoft