КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Загальні відомості про системуКолектив розробників програми дякує Вам за те, що Ви обрали програмний комплекс "Кредитна Спілка Professional". Ми впевнені у тому, що наша система задовольнить переважну більшість ваших потреб та висловлюємо надію на тривалі та плідні взаємовигідні відносини.1.1 Призначення системи.

Систему "Кредитна Спілка Professional " створено для вирішення наступних задач:

 • Автоматизація діяльності кредитних спілок;
 • Бухгалтерський та фінансовий облік в кредитних спілках;
 • Інформаційна підтримка кредитних організацій різного рівня: кредитні спілки, об'єднанні кредитні спілки, кредитні бюро.

Якісне вирішення наведених задач забезпечується використанням Системи Управління Знаннями "br-a-vo". Характерною особливістю Бази Знань "br-a-vo" є є можливість зберігання не тільки конкретних даних, але й узагальненої інформації про ці дані. Такий підхід дозволяє здійснювати якісно кращий пошук та аналіз інформації. База Знань забезпечує можливість індивідуального опису кожного об'єкту, нарощування та зміну цього опису на протязі всього часу експлуатації системи.

1.2 Функціональні можливості системи

Загальні можливості системи:
 • Робота з Відокремленими Підрозділами (ВП) у режимах „on-line” та „off-line”(за допомогою файлів обміну).
  Кредитна Спілка може отримувати щоденно консолідовану звітність з урахуванням інформації всіх ВП, детальну інформацію по кожному документу (договору, рішенню, бух. операції, тощо ), не залежно від місця його оформлення, а також фінансовий результат роботи кожного ВП.
 • Опис об'єктів будь-якої складності та з будь-яким ступенем деталізації. При цьому в межі, кожний об'єкт може мати унікальний, властивий тільки йому, опис. У системі реалізований простий механізм розширення описових можливостей.
 • Побудова складних запитів, які дозволяють виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів. Запит формулюється тільки в термінах задачі, з можливістю використання узагальнення і логічних операцій. Побудова запиту не вимагає спеціальних знань, і він може бути сформульований користувачем з будь-яким рівнем підготовки.
 • Якісно кращий та зручніший вибір об'єктів за рахунок використання системи "Журналів"
 • Ведення довідників системи з можливістю створення нових груп, створення значень, що належать водночас декільком групам, перенесення значень між групами, 2-х етапне вилучення значень, що забезпечує логічну цілісність бази.
 • Просте розширення або заміна прикладної логіки програми.
 • Широке використання шаблонів для реалізації типових дій.
 • Побудова звітних форм за допомогою існуючих текстового процесоу MS Word з використанням всіх наявних засобів редагування, а також експорт підсумкових результатів в електронну таблицю MS Excel.
 • Формування звітів на основі інформації, що міститься у документах, як в поточних, так і в архівних. Всі звіти формуються у вигляді таблиць, з можливістю їхнього наступного редагування та друку. Можливість експорту в Excel.
 • Можливість перегляду у режимі "як є" звітів будь-якої ширини та їх друк.
 • Зберігання документів по періодам.
 • Формування типових документів та документів довільного змісту, як з використанням засобів автоматизації, так і "ручного" редагування.
 • Пошук по змісту документа та атрибутам, пошук зв'язаних документів.
 • Створення архіву документів і зберігання документів в архіві необмежено довго.
 • Доступ до архівних документів.
 • Створення архівних копій системи.
 • Можливість обміну даними з іншими інформаційними системами, незалежно від формату даних, який використовується у них.
 • Шифрування всієї інформації, яка зберігається у системі.
 • Розмежування та обмеження доступу користувачів до різних об'єктів та функцій інформаційної системи.
 • Використання технології клієнт-сервер.
 • Наявність механізму "перевірки" та "реставрації" моделі, які забезпечують відновлення інформації після перебоїв у системі.
Кредитні функції системи:
 • Автоматизація процесу прийняття в члени кредитної спілки та виключення з членів кредитної спілки. Передбачений варіант виконання цих операцій через формування документу - Рішення Спостережної Ради;
 • Автоматизація процесу оформлення та видачі кредитів з роздрукуванням всіх необхідних документів (договорів, графіку платежів, касових документів, та інші);
 • Автоматизація процесу оформлення депозитних та додаткових пайових внесків;
 • Можливість самостійного створення своїх схем кредитування (наприклад, своєї методики розрахунку відсотків по договору, встановлення різної періодичності сплати процентів, та інше);
 • Одночасне відображення кредитних договорів як за типом (мікрокредит, споживчий, бізнес, соціальний, та інші), так і за часом (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий). Можливість створення власної ієрархії договорів;
 • Нарахування процентів за договорами на день, передбачений договором, на день фактичних розрахунків із членами та на останній день місяця. Передбачена можливість нарахування процентів як за окремим договором (кредиту або депозиту), так і за всіма договорами.
 • Можливість використовувати наступні методи нарахування процентів на пайові внески членів кредитної спілки: "по пайоднях", "на внески, які знаходяться в КС на початок періоду", "на внески, які знаходяться в КС на кінець періоду".
 • Можливість як загального так і вибіркового контролю кредитних та депозитних договорів;
 • Можливість нарахування штрафних санкцій за достроковим розірванням кредитних та депозитних угод, а також за простроченими кредитами.
 • Можливість відстежувати інформацію про порушення планових платежів (або виплат) за договорами кредиту, розраховувати рівень прострочення за кредитами на підставі фактичної і планової заборгованості та резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.
 • Можливість автоматичного розрахунку критеріїв та фінансових нормативів діяльності кредитної спілки та автоматичного формування фінансових звітів та звітних даних, що передбачені нормативно-правовими актами Держфінпослуг. (з формуванням файлу відповідного формату);
 • Формування прогнозів про отримання та виплату коштів по кредитним та депозитним договорам;
 • Універсальний механізм автоматизації типових операцій користувача;
 • Одночасне відображення кредитних договорів як за типом (мікрокредит, споживчий, бізнес, соціальний, та інші), так і за часом (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий).
 • Формування звітів про кредитну діяльність у відповідності з вимогами Комісії по небанківським фінансовим установам;
 • Механізм "нагадування", який дозволяє "згадати" потрібну інформацію, що стосується окремого члена КС у той період часу, коли він особисто знаходиться в офісі кредитної спілки.
 • Облік заходів, щодо повернення кредиту;
 • Отримання загальної картини взаєморозрахунків з членом КС за допомогою "Розрахункового центру".
 • Підтримка "чорного" списку, та обмін цією інформацією з іншими системами;
Бухгалтерські функції системи:
 • Універсальний план рахунків;
 • Можливість створення необмеженої кількості рівнів аналітики;
 • Занесення для кожного рахунку списку дозволених проводок окремо по Дт та Кт, що забезпечує правильність проведення операцій у системі;
 • Перевірка на кінець періоду відповідності залишків по рахункам вимогам бухгалтерського обліку;
 • Автоматизація типових дій за допомогою пакетів документів. Користувачу надається можливість самостійно створювати необхідні пакети документів;
 • Єдине поле проводок;
 • Можливість проведення нетипових проводок;
 • Використання спеціалізованих діалогів, для проведення типових бухгалтерських операцій;
 • Формування бухгалтерської звітності: аналітичної, оборотної та балансової;
 • Можливість запуску системи з любого моменту діяльності спілки.
"Унікальні" функції, доступні тільки у цій системі:
 • Можливість побудови довільних описів для будь-якого об'єкту. Будь-який об'єкт (наприклад "Член КС") може містити тільки властивий йому опис.
 • Унікальний інтерфейс відображення - електронна картка з можливістю відображення довільних описів і редагування інформації по місцю. Довільне додання і вилучення закладок у картці.
 • Самодіагностика об'єктів. Об'єкти системи самі виконують свою діагностику, на відповідність вимогам, які задаються користувачем (наприклад "договір на контролі").
 • Віддалене розширення функціональності - можливість "замовляти" нові параметри, закладки, звіти, документи і т. і. Складність і структура елементів ,що додаються, не обмежена.
 • Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачу витягти будь-яку інформацію, наявну у системі. При цьому користувачу не важливо, як і де ця інформація зберігається у системі, усі запити він формулює тільки у термінах своєї задачі.
 • Можливість використання узагальнення, як при побудові запитів, так і при описі, що дозволяє оперувати класами суттєвості (не вимагається перерахування всіх елементів, вхідних у клас).

1.3 Інформація про розробника.

 • Бриль Сергій Миколайович - автор програми "Комп'ютерна програма 'Кредитна Спілка Professional'" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №16137 від 04.04.2006 р.)
  (e-mail: ks@br-a-vo.ru).
 • Панчук Микола Володимирович - керівник проекту
  (e-mail: ks@bravosoft.org, kspro@i.ua).
Оперативна підтримка програми "Кредитна Спілка Professional ":

Сервісною підтримкою програми "Кредитна Спілка Professional" займається ПП "Центр інформаційних технологій "БРАВО". Із усіма запитаннями та пропозиціями стосовно програми "Кредитна Спілка Professional" будь ласка звертайтесь за адресою:
02154, м. Київ, п/с 110

Сторінка в Інтернет: www.bravosoft.ru , www.bravosoft.org

© 2007 Bravosoft