КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Додаток 1. Питання та відповіді


Питання Як можна ввести нову посаду (різновид договору, статус організації), якщо в списку посад немає необхідної?
Відповідь У системі існує "єдине дерево" довідників усіх якісних характеристик (характеристик, що задаються за допомогою списків). Для додання нової характеристики необхідно внести зміни в перелік значень відповідної категорії у Довідник характеристик. Доступ до нього відбувається через меню: "Сервіс->Довідники". В дереві довідників можливе введення нових значень для будь-якої характеристики, зміна назви, зміна надкласу, а також можливість завдання "пересічних" значень (тобто коли конкретне значення може бути використане в різних списках). В Довіднику характеристик перейдіть до потрібної категорії; у поле "Назва" внесіть назву нового значення та натисніть "Створити". За додатковою інформацією звертайтесь до розділу "Довідник характеристик" Керівництва користувача програмою.

Питання Як настроїти форму звіту (договору, первинного документа) під вимоги свого підприємства?
Відповідь Існуючі в системі звіти зберігаються в папці "Звіти", де можуть бути згруповані як зручно користувачеві. Для кожного звіту існує шаблон, що представляє собою RTF-файлі має розширення "*.frm". Цей файл має звичайну структуру і містить спеціальні символи для інтеграції даних ("Ъ","$"). Весь зміст файлу можна відредагувати в Microsoft Word. (спец. символи, щоб уникнути різних проблем, торкати не рекомендується).

Питання Чи можна настроїти програму під методику роботи нашої Кредитної Спілки?
Відповідь На сьогоднішній день існує безліч методик роботи Кредитних Спілки. Система "Кредитна Спілка Professional " має спеціальний механізм розширення і заміни прикладної логіки програми з можливістю віддаленого розширення функціональності. Побажання з приводу розширення функціональності або з приводу модифікації програми розглядаються та реалізуються у порядку їх пріоритетності. Заявки на модифікацію та розширення функціональності системи розглядаються окремо. Нам би хотілося врахувати в програмі усі Ваші побажання, зробити її більш універсальною, значно розширити її функціональність. Заявки направляти за адресою: ks@bravosoft.org.

Питання Чим відрізняється База Знань від Бази Даних?
Відповідь База Знань відрізняється від Бази Даних за принципом зберігання та роботи з інформацією. Більш детально див. на сайті підтримки Баз Знань
www.br-a-vo.ru

Питання З чого почати роботу з програмою?
Відповідь Перед початком роботи з системою, необхідно занести інформацію про реквізити кредитної спілки, про користувачів системи, настроїти план бухгалтерських рахунків, описи договорів та шаблони документів. Якщо потрібно, занести залишки по рахункам за минулий період. За додатковою інформацією звертайтесь до розділу "Початок роботи" Презентації та Керівництва користувача програмою.

Питання Як створити нового Користувача програмою?
Відповідь Створення нового Користувача програмою відбувається в 2 етапи:
  • Спочатку для нового Користувача повинна бути створена картка фізичної особи. Для цього використовується діалог "Журнал фізичних осіб".
  • Після створення картки фізичної особи, необхідно занести інформацію про Користувача у перелік осіб, яким дозволено вхід у систему. Для цього використовується діалог "Користувачі". За додатковою інформацією звертайтесь до розділу "Занесення інформації про користувачів системи" Керівництва користувача програмою та розділу "Діалог "Користувачі"" Презентації.

Питання Чому неможливо створити нового Члена КС?
Відповідь Можливо, в Журналі фізичних осіб під час створення не обрано значення у полі "Оберіть групу". Якщо з'являється повідомлення "У системі вже існує такий ідентифікатор", перевірте, можливо фізична особа з таким ПІБ вже існує у системі.

Питання Як настроїти Панель Користувача?
Відповідь Настройка Панелі Користувача виконується у файлі "bis.ini" у розділі [toolbar]. Кожний рядок у цьому розділі містить опис кнопки на панелі Користувача. Задається номер кнопки (напр. "button1"), її зовнішній вигляд (число від 0 до 191) та вказується операція, яку кнопка виконує (напр. "Типові операцii\Проводка.o").

Питання Як настроїти Панель Об'єктів?
Відповідь Для настройки панелі об'єктів програми використовується діалог "Настройка панелі об'єктів". За додатковою інформацією звертайтесь до розділу "Настройка панелі об'єктів" Презентації та Керівництва користувача програмою.

Питання Як створити власний тип договору кредиту?
Відповідь Для цього необхідно створити нову картку опису договору за допомогою діалогу "Нова картка установок", де вказати параметр "Формувати за описом" та належність нового типу договору до однієї із груп. Створену таким чином картку необхідно відредагувати - внести у неї опис типу договору.
Картка опису типу договору також повинна містить у собі назву шаблону договору, який буде використовуватись для друку. Цей шаблон повинен знаходитись у папці "Form" програми в форматі "RTF".

Питання Як створити власний пакет документів?
Відповідь Для створення нового пакету документів необхідно створити нову картку пакету документів за допомогою діалогу "Нова картка установок". В діалозі вказати параметр "Пакет документів" та назву пакету. Створену картку необхідно відредагувати - внести у неї опис пакету, що створюється.

Питання Чи можливо вилучити помилково створеного Члена КС(організацію, договір та інше.)?
Відповідь Для вилучення помилково створеного Члена КС (організації або договору та інш.) із Бази Знань використовується механізм подвійного підтвердження вилучення. Спочатку відповідний об'єкт необхідно позначити на вилучення. Для цього використовується Довідник об'єктів, в якому потрібно вибрати об'єкт, що вилучається, та натиснути "Вилучити". Після цього для реального вилучення необхідно виконати операцію "Вилучити з моделі". Система не дозволяє вилучити об'єкт, якщо він пов'язаний з іншіми об'єктами Бази Знань. За додатковою інформацією звертайтесь до розділу "Довідник об'єктів" Керівництва користувача програмою.

Питання Що робити, якщо картка Члену КС (договору, організації) відкривається надто довго?
Відповідь Картки Фізичної особи, Підрозділу, Організації та Договору містять закладки-запити. Під час відкриття такої картки виконується операція пошуку, яка в залежності від кількості об'єктів в Базі Знань, триває деякий час. Щоб відключити механізм пошуку по закладкам, і, відповідно, прискорити роботу з програмою, у файлі "bis.ini" параметрам, що починаються із літер "tb" у розділі [config] необхідно присвоїти значення "off" (напр. "tbPersonContract=off").

Питання Як поновити роботу з програмою після виникнення аварійної ситуації?
Відповідь Після виникнення аварійної ситуації можлива невірна роботи програми. Для перевірки працездатності програми використовується команда "Перевірити". Якщо результат перевірки незадовільний і знайдено помилки, необхідно закритити Базу Знань командою "Закрити-Відкрити", виконати команду "Реставрувати", після чого знову відкрити Базу Знань.

Питання Для чого кожному Користувачу потрібно входити у програму під своїм власним ім'ям?
Відповідь По-перше, для захисту даних. У разі, коли для роботи кожен Користувач використовує свій обліковий запис (ім'я та пароль), доступ до Бази Знань сторонній особі неможливий.
Інша причина - дата та авторство останньої змни картки. Під час внесення змін до картки об'єкту система автоматично зберігає у картці інформацію про дату та автора останньої модифікації. Якщо кожен Користувач використовує свій обліковий запис, в подальшому можливий аналіз об'єктів за параметром "Автор".

Питання Неможливо виконати друк документів.
Відповідь Під час встановлення на комп'ютер програми "Кредитна Спілка Professional ", відбувається автоматичний пошук шляхів до програм MS Word та MS Excel. Для самостійного встановлення цих шляхів використовується команда "Установки системи". Якщо шляхи до програм MS Word та MS Excel не вказані, або вказані невірно, друк документів неможливий.

Питання Як створити власну закладку-запит у картці?
Відповідь Кожна картка об'єкту системи містить закладку-запит. На цій закладці можливе створення та збереження довільного запиту. Щоб занести такий запит у картку, необхідно побудувати або відкрити потрібний запит в окремому вікні, після чого скопіювати вміст створеного запиту у закладку-запит картки об'єкту.

Питання Кредитна Спілка змінила реквізити. Чи можливо поміняти їх у програмі?
Відповідь Усі реквізити кредитної спілки зберігаються в картці типу "Підрозділ". Ця картка має назву кредитної спілки. Для внесення змін до реквізитів КС, картку необхідно відредагувати. Із усіх реквізитів КС доступні для зміни тільки ті, які не використовуються для реєстрації програми (для реєстрації програми використовуються реквізити, які відмічено " * " у Реєстраційній картці Користувача системою). Для зміни реквізитів, що використовуються для реєстрації, потрібно перереєструвати модель.

Питання Чим платна версія відрізняється від безкоштовної?
Відповідь Платна версія програми "Кредитна спілка Professional " відрізняється від безкоштовної зареєстрованої версії тільки функціональністю. Наприклад, в безкоштовній зареєстрованій версії відсутні блоки погашення кредиту та автоматичного формування щоквартальної звітності. Незареєстрована безкоштовна версія має обмеження по кількості можливих об'єктів у Базі Знань.

Питання Коли виходить нова версія?
Відповідь Заплановано вихід нової версії програми "Кредитна спілка Professional " кожного кварталу.

Питання Після встановлення на комп'ютер програма не працює.
Відповідь Для роботи системи "Кредитна Спілка Professional " на комп'ютері Користувача обов'язково повинна бути встановлена програма "msjavx86.exe", яка звичайно постачається разом з файлами установки системи "Кредитна Спілка Professional ". Під час установки системи "Кредитна Спілка Professional " на комп'ютер, програма "msjavx86.exe" встановлюється автоматично. Програму "msjavx86.exe" можно знайти в Internet на таких ресурсах: www.br-a-vo.ru, www.bravosoft.org, www.microsoft.com.
© 2007 Bravosoft