КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Опис функцій, які використовуються для настройки формування звіту


Загальні принципи

Залежно від першої букви з назви функції вона повертає різну за типом інформацію.

 • "i" - функції які вставляють до звіту "текстову" інформацію. З ними неможливо виконувати арифметичні операції. Наприклад у файлі "dodatok1.csv" є рядок :
  П. I. Б. головного бухгалтера ;=iPIBb
  це означає, що у другу колонку звіту буде вставлена інформація про Прізвище, ім'я, по батькові Гол. Бухгалтера кредитної спілки.
 • "n" - функції які вставляють до звіту "ціле" число.
 • "m" - функції які вставляють до звіту "суму" - число з двома знаками після точки.

Над числовими функціями можна виконувати наступні операції: +, -, *, /.

Через те що використовується "польська" система запису рівнянь, добавлено ще один службовий знак ^ - він значить: "помістити число у стек".
Наприклад:

=mODt(684/3)^mODt(684/4)+mODt(684/5)+

це означає - обчислити суму Оборотів по Дебету рахунків 684/3, 684/4, 684/5; теж саме можна записати так:

=mODt(684/3)^mODt(684/4)^mODt(684/5)++

Також можливо змішувати функції "n" та "m" типу, тільки потрібно запам'ятати правило: тип результату буде залежати від типу функції що стоїть першою у рівнянні.
Наприклад:

=nConst(16)^mConst(0.02)- (результатом буде : 16)

=mConst(0.02)^-nConst(16)+ (результатом буде : 15.98)

У наступному переліку вказано функції які вставляють до звіту "текстову" інформацію, у цих функціях аргументи відсутні і ставити круглі скобки для них непотрібно :

 • "iNameKC" Повна назва КС
 • "iAdrIU" Місцезнаходження: поштовий індекс
 • "iAdrU" та юридична адреса
 • "iTelU" Телефон юридичний ( № телефону повинен бути з кодом міста )
 • "iTelF" факс
 • "iEmail" Е-mail
 • "iEDRPOU" Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
 • "iKVED" Види економічної діяльності за КВЕД
 • "iKvDR" Код реєстрації в Державному реєстрі
 • "iFilPr" Кількість філій та представництв КС
 • "iOKC" Назва об'єднаної кредитної спілки
 • "iAKC" Назва асоціації, членом якої є КС
 • "iPlSys" Платіжна система, членом якої є КС
 • "iPIBd" Прізвище, ім'я, по батькові - керівника КС
 • "iPIBb" Прізвище, ім'я, по батькові - Гол. Бухгалтера КС
 • "iPIBds" Прізвище та ініціали - керівника КС
 • "iPIBbs" Прізвище та ініціали - Гол. Бухгалтера КС
 • "iINNd" Податковий номер - керівника КС
 • "iINNb" Податковий номер - Гол. Бухгалтера КС
 • "iTELd" Номер службового телефону - керівника КС
 • "iTELb" Номер службового телефону - Гол. Бухгалтера КС

У наступному переліку вказано бухгалтерські функції, aргументами для цих функцій є номер рахунку ( номер об'єкту обліку)

Перший стовпчик - "Id", другий - "Arg", третій - Опис/приклад використання.

 • "mSDCS" - 1 - Сальдо по Дебету Згорнуте на початок ( якщо Кт>Дт то "0.0" )
 • "mSKCS" - 1 - Сальдо по Кредиту Згорнуте на початок ( якщо Дт>Кт то "0.0" )
 • "mSDKS" - 1 - Сальдо по Дебету Dt-Kt на початок ( якщо Кт>Дт то "-n.nn" )
 • "mSKDS" - 1 - Сальдо по Кредиту Kt-Dt на початок ( якщо Дт>Кт то "-n.nn" )
 • "mSDCE" - 1 - Сальдо по Дебету Згорнуте на Кінець ( якщо Кт>Дт то "0.0" )
 • "mSKCE" - 1 - Сальдо по Кредиту Згорнуте на Кінець ( якщо Дт>Кт то "0.0" )
 • "mSDKE" - 1 - Сальдо по Дебету Dt-Kt на Кінець ( якщо Кт>Дт то "-n.nn" )
 • "mSKDE" - 1 - Сальдо по Кредиту Kt-Dt на Кінець ( якщо Дт>Кт то "-n.nn" )
 • "mODt" - 1 - Оборот по Дебету рахунку / =mODt(311/1)
 • "mOKt" - 1 - Оборот по Кредиту рахунку
 • "mODK" - 2 - Оборот по Дебету рахунку в кореспонденції Кредиту рахунку
 • "mOKD" - 2 - Оборот по Кредиту в кореспонденції Дебету / =mOKD(311,37)

Для наступних функцій перший аргумент - номер рахунку, а другий - Код кредитного договору з наведеної нижче таблиці.

 • "mKDO" - 2 - по Кредитам Дебет Оборот (видано за звітний період)
 • "mKKO" - 2 - по Кредитам Кредит Оборот (погашено за звітний період)
 • "mKDS" - 2 - по Кредитам Дебет на початок (видано на початок періоду)
 • "mKKS" - 2 - по Кредитам Кредит на початок (погашення на початок періоду)
 • "mKSS" - 2 - по Кредитам Сальдо на початок (залишок по Кредитам на початок)
 • "mKDE" - 2 - по Кредитам Дебет на Кінець (видано на Кінець періоду)
 • "mKKE" - 2 - по Кредитам Кредит на Кінець (погашення на Кінець періоду)
 • "mKSE" - 2 - по Кредитам Сальдо на Кінець (залишок по Кредитам на Кінець періоду)

Наступні формули для Додатку 6 (тільки для рядків з 011 по 016 та граф: 3, 5, 6, 7, 12, 13)

 • "mD6" - 2 - Для Додатку 6 ( 1-й Arg. це номер рядка, 2-й номер графи. / mD6(011,4)
 • "nD6" - 2 - Для Додатку 6 ( 1-й Arg. це номер рядка, 2-й номер графи. / mD6(011,3)
 • "mConst" - 1 - Константа / mConst(16.666)
 • "nConst" - 1 - Константа / nConst(16)

Таблиця "Код кредитного договору" (Код - Значення):

 • 100 - всі договори кредитів
 • 101 - всі договори кредитів "Комерційний кредит"
 • 102 - всі договори кредитів "На ведення селянських фермерських господарств"
 • 103 - всі договори кредитів "На ведення особистих селянських господарств"
 • 104 - всі договори кредитів "На придбання, будівництво, ремонт житла"
 • 105 - всі договори кредитів "Споживчий кредит"
 • 106 - всі договори кредитів "На iншi потреби"
 • 110 - дог. кредиту терміном до 3 місяців
 • 111 - дог. кредиту терміном до 3 місяців "Комерційний кредит"
 • 112 - дог. кредиту терміном до 3 міс. "На ведення селянських фермерських господарств"
 • 113 - дог. кредиту терміном до 3 місяців "На ведення особистих селянських господарств"
 • 114 - дог. кредиту терміном до 3 місяців "На придбання, будівництво, ремонт житла"
 • 115 - дог. кредиту терміном до 3 місяців "Споживчий кредит"
 • 116 - дог. кредиту терміном до 3 місяців "На iншi потреби"
 • 120 - дог. кредиту терміном від 3 до 12 місяців
 • 121 - дог. кредиту терміном від 3 до 12 місяців "Комерційний кредит"
 • 122 - дог. кредиту терм. від 3 до 12 міс. "На ведення селянських фермерських господарств"
 • 123 - дог. кредиту терміном від 3 до 12 міс. "На ведення особистих селянських господарств"
 • 124 - дог. кредиту терміном від 3 до 12 місяців "На придбання, будівництво, ремонт житла"
 • 125 - дог. кредиту терміном від 3 до 12 місяців "Споживчий кредит"
 • 126 - дог. кредиту терміном від 3 до 12 місяців "На iншi потреби"
 • 130 - дог. кредиту терміном понад 12 місяців
 • 131 - дог. кредиту терміном понад 12 місяців "Комерційний кредит"
 • 132 - дог. кредиту терм. понад 12 міс. "На ведення селянських фермерських господарств"
 • 133 - дог. кредиту терміном понад 12 міс. "На ведення особистих селянських господарств"
 • 134 - дог. кредиту терміном понад 12 місяців "На придбання, будівництво, ремонт житла"
 • 135 - дог. кредиту терміном понад 12 місяців "Споживчий кредит"
 • 136 - дог. кредиту терміном понад 12 місяців "На iншi потреби"
Примітка: Для невідомих функцій "Значенням" функції буде -9999999.01

Окремим розділом іде опис рівнянь для підрахунків підсумків у звіті.

Ці поля починають з двох знаків "=" , наприклад:
==(d1,r1,c1)^(d2,r2,c2)/
це означає - взяти число з ( додатка d1, рядка r1, графи с1), покласти в стек, взяти друге число з (...) і розділити на нього число із стека, де :

d1 и d2 номер "Додатку" від 2 до 6 включно,
r1 и r2 номер рядку в файлі шаблону *
с1 и с2 номер графи у звіті
^ знак операції - означає "число в стек"
/ знак операції - ділення, а також дозволено інші + - *
Якщо добавити букву 'n' ось так : ==n(... то результат буде округлено до цілого числа.

Примітка: r1 - номер рядку тут беруть згідно нумерації рядків у текстовому редакторі, коли ви правите файл "DODATOK?.CSV".
Не слід використовувати для редагування цих файлів "Microsoft Office". Можна скористатися стандартною програмою "Блокнот" з відключеною опцією "Перенос по словам".