КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

Робота з програмою3.1 Діалог "Розрахунковий центр"

В діалозі "Розрахунковий центр" (Малюнок 1) об'єднано інформацію про всі договора, заключені між кредитною спілкою та фізичною особою.Функції діалогу "Розрахунковий центр":

 • Відображення повної інформації по договорам, які має член кредитної спілки;
 • Підбиття підсумків окремо по договорам кредиту, договорам депозиту, та по пайовим внескам;
 • Розрахунок загальної суми заборгованості між кредитною спілкою та членом КС;
 • Можливість виконати розрахунок на будь-яку дату;
 • Оперативний виклик інших діалогів програми не виходячи із "Розрахункового центру";
 • Редагування карток договорів;
 • Механізм "нагадування";
 • Друк "Відомості по договорам";
 • Друк відомості "Контроль".

Пропонується наступна схема роботи:

 • Робота кредитного менеджера із членом КС розпочинатися саме з виклику діалогу "Розрахунковий центр".
 • Кредитний менеджер отримує загальну картину взаєморозрахунків з Членом КС;
 • В залежності від ситуації, викликає потрібний йому діалог.

Для виклику діалогу "Розрахунковий центр" використовується команда:

Операції -->Типові операції--> Розрахунковий центр

Погашення договору
Малюнок 1. Діалог "Розрахунковий центр"

Робота з діалогом:

Робота з діалогом "Розрахунковий центр" проводиться наступним чином:

 • У полі "Дата" встановлюємо дату, на яку буде проводитися розрахунок;
 • За допомогою компоненту "Вибір Суб'єкту" обираємо члена КС по якому потрібно виконати розрахунок;
 • Натискаємо кнопку "Пошук".

В результаті розрахунку заповниться таблиця діалогу. В ній окремо згруповано договора кредиту, депозиту та договора пайових внесків (Малюнок 2).


Малюнок 2. Групи договорів

Для того, щоб переглянути кожен договір більш детально, необхідно розкрити групу договорів. Для цього натискаємо "плюсик" з лівої сторони рядка (Малюнок 3).


Малюнок 3. Група договорів "Кредити"

Всі договора застави за певним договором кредиту також об'єднано в групи (Малюнок 4).


Малюнок 4. Група договорів залогу за певним договором кредиту

Діалог має встроєну функцію контролю правильності заповнення закладок у договорах. Якщо сума по проводкам та сума по картці договору відрізняються, то в таблицю буде внесена сума по проводкам, виділена червоним кольором та знаком запитання (Малюнок 5).

Примітка: Встроєна в діалог операція контролю відповідає операціям, які згруповані в меню "Контроль".


Малюнок 5. Невідповідність суми договору за проводками та суми за карткою договору.

Детальніше про виявлені розбіжності можна дізнатися у "Рядку становища" (Малюнок 6) попередньо натиснувши лівою кнопкою миші на рядок договору, у якому виявлено помилку.


Малюнок 6. Рядок становища

Інформацію про всі договора на контролі (із виявленими розбіжностями сум за проводками та за карткою договора) можна отримати у вигляді друкованої відомості "Контроль" (Малюнок 7). Ця відомість також надає перелік проводок на 376, 551 та 686 рахунках, які не увійшли в аналіз по договорам.


Малюнок 7. Відомість "Контроль"

За необхідності, можна переглянути (редагувати) картку договору (Малюнок 8). Для цього неохідно натиснути кнопку "Картка" або обрати пункт "Відкрити картку договору" в контекстному меню.


Малюнок 8. Картка договору.

Передбачено оперативний виклик наступних діалогів:

 • "Оформлення кредиту",
 • "Погашення кредиту",
 • "Оформлення депозиту",
 • "Повернення депозиту",
 • "Редагування планового графіку".

Викликати потрібний діалог можна за допомогою контекстного меню або головного меню. Для цього потрібно вибрати рядок із потрібним договором (лівою кнопкою миші). Потім викликати контекстне меню (правою кнопкою миші) (Малюнок 9) або обрати пункт головного меню "Договора" (Малюнок 10).


Малюнок 9. Контекстне меню.


Малюнок 10. Головне меню.


3.2 Створення договорів кредиту та депозиту.

Для виконання процедури оформлення договорів кредиту та депозиту у системі існують спеціальні діалоги "Оформлення кредиту" та "Оформлення депозиту". Ці діалоги створюють у системі договір кредиту або депозиту та автоматично формують потрібні проводки по створеному договору. Отже, Користувачу необхідно лише внести потрібні дані у поля цих діалогів, та виконати збереження створених об'єктів.

Примітка: Треба зауважити, що оформлення нового договору можливо виконати, використовуючи для цього тільки можливості Журналів. Для цього у Журналі договорів необхідно створити новий договір, а потім, використовуючи операцію "Проводка", створити проводки, прив'язавши їх до нового договору.

Для створення договору кредиту та договору депозиту через ці діалоги, необхідно виконати однакову послідовність дій:

 1. Відкрийте потрібний діалог за допомогою команд
  Операції --> Типові операції --> Оформлення кредиту
  або
  Операції --> Типові операції --> Оформлення депозиту;
 2. Послідовно заповніть обов'язкові до заповнення поля "Член кредитної спілки", "Вид кредитного договору", "Номер кредитного договору", "Дата договору", "Схема розрахунку", "Сума договору" та "Мета договору". Кнопка, розташована поруч із полем "Номер кредитного" договору призначена для автоматичної підстановки значення лічильнику договорів. Якщо потрібно, заповніть також інші поля діалогу;
 3. При необхідності заповніть поля на закладках "Об'єкт кредитування" та "Застава";
 4. На закладці "Графік платежів" заповніть поле "Термін" та натисніть кнопку "Підготувати графік" для формування графіку платежів. Можливе внесення змін у графік;
 5. На закладці "Проводки" натисніть кнопку "Підготувати проводки" для автоматичного формування проводок за договором;
 6. Для збереження інформації, натисніть кнопку "Зберегти".

3.3 Виконання операцій фактичних розрахунків за договором.

3.3.1 Погашення кредиту.

Для оформлення чергового внеску (погашення) за договором кредиту у системі створено спеціальний діалог "Оформлення внеску".

Діалог "Оформлення внеску" забезпечує оформлення чергового внеску для наступних випадків:

 1. погашення кредиту у запланований за графіком термін;
 2. погашення кредиту раніш від дати, запланованої по графіку та відповідне перерахування відсотків на дату внеску;
 3. погашення з автоматичним нарахуванням пені у випадку прострочення внеску та можливість вибору - враховувати пеню чи ні;
 4. погашення кредиту із врахуванням заборгованості по сплаті тіла кредиту, відсотків та пені;
 5. погашення тільки частини чергового внеску із автоматичним розбиттям наявної суми внеску на погашення тіла кредиту, відсотків та пені у відповідності зі схемою розрахунку;
 6. погашення кредиту та виконання дострокового остаточного розрахунку за договором.

Для зручності Користувача під час оформлення внеску таблиця "Стан договору" діалогу "Оформлення внеску" відображає наступну інформацію:

 1. Статистичні дані про стан договору кредиту на момент погашення. Це дані, які містяться на закладці "Статистика" договору кредиту. Статистичні дані відображаються у лівій частині таблиці "Стан договору".
 2. Розрахунок суми чергового внеску. Автоматично розраховується сума, яку повинен внести член КС. Ця інформація відображається у правій частині таблиці.

Для оформлення внеску спочатку необхідно заповнити поля "Член кредитної спілки / Організація" і "Договір" (Малюнок 8). Ці поля пов'язані між собою, тому якщо значення одного із цих полів вибрано, інше поле заповнюється автоматично. Після вибору члена спілки, або договору кредиту, виконується автоматичний розрахунок суми чергового внеску. Користувачу надається можливість виправити розраховану суму внеску на фактичну, яку вносить позичальник.

Після цього потрібно сформувати проводки на закладці "Проводки" за допомогою кнопки "Підготувати проводки" та зберегти зміни кнопкою "Зберегти".

Для остаточного розрахунку за договором кредиту використовується галочка "Остаточний розрахунок". Остаточний розрахунок відбувається у двох випадках - під час сплати останнього платежу по запланованому графіку та під час дострокової сплати залишку тіла кредиту. В останньому випадку увесь залишок тіла кредиту включається до суми чергового внеску. Після збереження змін кнопкою "Зберегти" у картку договору додається параметр "Дата закриття", який містить дату закриття договору та вказує на те, що договір закрито.

Галочка "У тому числі пені" необхідна для врахування нарахованої пені у загальній сумі чергового внеску. Пеня може не враховуватись, наприклад, у випадку, коли дата погашення чергового платежу припадає на вихідні або не робочі дні, а погашення відбувається відповідно, пізніше.

Погашення кредиту здійснюється у наступному порядку: спочатку гаситься пеня, потім відсотки, тіло кредиту - в останню чергу. Якщо суми чергового внеску недостатньо для погашення пені - непогашена частина пені заноситься у поле "Заборгованість по сплаті пені" на закладці "Статистика" договору кредиту. Якщо суми чергового внеску недостатньо для погашення нарахованих відсотків - непогашена частина відсотків заноситься у поле "Заборгованість по сплаті процентів" на закладці "Статистика" договору кредиту. Непогашена частина пені та непогашена частина відсотків включаються до наступного платежу позичальника.

Якщо суми фактичного внеску недостатньо для погашення тіла чергового внеску, у розрахунку наступного платежу буде враховано несплачену частину тіла попереднього внеску, пеню, нараховану на несплачену частину тіла, відсоток за користування залишком тіла кредиту і тіло наступного платежу.

Блок "Враховувати наступний платіж" використовується для дострокового погашення наступного платежу у випадку, коли позичальник хоче внести кошти раніш від запланованого за графіком платежів терміну. В даному випадку "наступний платіж" - це платіж, який вказано у графіку платежів наступним після дати погашення.

Для дострокового погашення наступного платежу необхідно увімкнути галочку "Враховувати наступний платіж". При достроковому погашенні в суму внеску включаються: заборгованість по сплаті тіла кредиту, тіло наступного платежу та сума процентів, нарахованих на дату погашення кредиту. Таким чином авансом гаситься тільки тіло наступного платежу, відсотки в цьому випадку нараховуються по поточну дату.

Погашення договору
Малюнок 11. Погашення договору

3.3.2 Поповнення (повернення) депозиту.

Діалог "Поповнення (повернення) депозиту (Малюнок 12) призначений для оформлення чергового поповнення (повернення) за договором депозиту. Для виклику діалогу "Поповнення (повернення) депозиту" використовується команда:

Операції --> Типові операції --> Поповнення(повернення) депозиту

Діалог "Поповнення (повернення) депозиту"
Малюнок 12. Діалог "Поповнення (повернення) депозиту"

Діалог "Поповнення (повернення) депозиту" призначений для оформлення чергового поповнення (повернення) за договором депозитного внеску, для наступних випадків:

 • Часткове повернення депозитного внеску у запланований за графіком термін;
 • Часткове повернення депозитного внеску раніше від дати, запланованої по графіку та відповідне перерахування відсотків з дати повернення;
 • Поповнення депозитного внеску за плановим графіком;
 • Поповнення депозитного внеску датою, яка відрізняється від запланованої по графіку та відповідне перерахування відсотків з дати поповнення;
 • Остаточного розрахунку за договором депозиту.

Для зручності Користувача під час оформлення внеску таблиця "Стан договору" діалогу відображає наступну інформацію:

 • "Договір" - відображається картка договору депозитного внеску, для якого здійснюється операція поповнення або повернення;
 • "Графік виплат" - відображається інформація про існуючий плановий графік виплат по договору депозитного внеску.
 • "План/Факт" - відображається інформація про планові та фактичні внески по договору на дату поповнення або повернення. Ці дані, формуються на основі закладок "Планові внески по депозиту" та "Внесено по депозиту";
 • "Депозитна схема" - відображається картка депозитної схеми розрахунку.

Для оформлення поповнення чи повернення внеску спочатку необхідно заповнити поля "Член кредитної спілки / Організація" і "Договір". Ці поля пов'язані між собою, тому якщо значення одного із цих полів вибрано, інше поле заповнюється автоматично. Після вибору члена спілки, або договору депозиту, необхідно вказати суму поповнення чи повернення

Після цього необхідно на закладці "Графік виплат" натиснути кнопку "Підготувати графік" для автоматичного перерахунку графіка виплат з урахуванням поповнення чи повернення.

Після цього потрібно сформувати проводки на закладці "Проводки" за допомогою кнопки "Підготувати проводки" та зберегти зміни кнопкою "Зберегти".

Для остаточного розрахунку за договором кредиту використовується галочка "Остаточний розрахунок". Остаточний розрахунок відбувається у двох випадках - під час сплати останнього платежу по запланованому графіку та під час дострокової сплати залишку тіла кредиту. В останньому випадку увесь залишок тіла кредиту включається до суми чергового внеску. Після збереження змін кнопкою "Зберегти" у картку договору додається параметр "Дата закриття", який містить дату закриття договору та вказує на те, що договір закрито.

3.4 Нарахування відсотків за кредитами та депозитами.

Згідно розпорядження ДФП N 4122 від 03.06.2005 р. "Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг .." п.п. 3.1.2. "… а саме: обов'язковість здійснення нарахування процентів за договорами на день, передбачений договором, на день фактичних розрахунків із членами та на останній день місяця, ..." ці функції в системі реалізують діалоги "Нарахування відсотків за кредитами (план)", "Нарахування відсотків за кредитами (факт)" та "Нарахування відсотків по депозитам".

 • процентів за договорами на день, передбачений договоромзабезпечують діалоги "Нарахування відсотків за кредитами (план)", "Нарахування відсотків по депозитам";
 • на день фактичних розрахунків із членами а також на останній день місяця забезпечують діалоги "Нарахування відсотків за кредитами (факт)" та "Нарахування відсотків по депозитам".

В результаті використання діалогів "Нарахування відсотків за кредитами (план)" та "Нарахування відсотків за кредитами (факт)" створюються проводки із кореспонденцією:

 • Дт 373/1- Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими членам КС;
 • Кт 719 - Інші доходи від операційної діяльності.

Діалог "Нарахування відсотків по депозитам" створює проводки із кореспонденцією:

 • Дт 852 - Витрати на нарахування процентів по внесках (вкладах) Членів КС;
 • Кт 684/1 - Відсотки по вкладах на депозитні рахунки.

3.4.1 Нарахування відсотків за кредитами.

Діалоги "Нарахування відсотків за кредитами (план)" та "Нарахування відсотків за кредитами (факт)" (Малюнок 13) призначені для автоматизації процесу нарахування відсотків по всіх договорах кредиту.

 • "Нарахування відсотків за кредитами (план)" - відсотки нараховуються згідно планового графіка за вказаний період.
 • "Нарахування відсотків за кредитами (факт)" - Нарахування відсотків проводиться за проміжок часу від дати останнього платежу (береться із закладки "сплата за договором" відповідного договору кредиту) до вказаної дати у відповідності з денним відсотком по кредиту.

У результаті роботи діалогів будуть створені проводки з наступною кореспонденцією:

 • Дт 373/1- Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими членам КС;
 • Кт 719 - Інші доходи від операційної діяльності.
Примітка: Проводки фактичних внесків по кредитам створюються за допомогою діалогу "Погашення кредиту" та мають наступну кореспонденцію:
 • Дт 301- Каса в національній валюті.
 • Кт 373/1 - Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими членам КС;

Виклик діалогів проводиться командами :

Операції --> Типові операції--> Кредитна діяльність--> Нарахування відсотків --> за кредитами(план)

Операції --> Типові операції--> Кредитна діяльність--> Нарахування відсотків --> за кредитами(факт)

Для того, щоб сформувати проводки нарахування відсотків по всім договорам кредиту необхідно виконати наступну послідовність дій (на прикладі діалогу "Нарахування відсотків за кредитами (план)").

Діалог
Малюнок 13. Діалог "Нарахування відсотків за кредитами (план)"

 1. За домопомогою панелі "вибору періоду дат" встановлюємо період, за який будуть нараховуватися відсотки по кредитам у відповідності до планового графіка.
 2. При необхідності змінюємо значення поля "Опис операції". Значення цього поля буде використовуватися в кореспонденції сформованих проводок.
 3. Натискаємо кнопку "Підготувати проводки" для автоматичного формування проводок. В результаті будуть сформовані проводки у відповідності з вказаними умовами. Створені проводки будуть відображені в закладці "Проводки"
 4. Натискаємо кнопку "Зберегти" для збереження підготованих проводок в "Базу знань".

3.4.2 Нарахування на внески на депозитних рахунках.

Для нарахування виплат по депозитним договорам створено спеціальний діалог "Нарахування на внески на депозитних рахунках". За допомогою цього діалогу відбувається автоматичне формування проводок по виплатам за депозитними договорами. (Малюнок 14). Цей варіант є альтернативою плановому формуванню проводок під час створення договору депозиту.

 1. Викликаємо діалог "Нарахування на внески на депозитних рахунках" здійснюється по команді:

  Операції --> Типові операції--> Кредитна діяльність--> Нарахування відсотків --> на депозити

 2. Із списку обираємо потрібний метод нарахування відсотків:
  • За планом - відсотки нараховуються згідно планового графіка за вказаний період, навіть якщо плановий внесок поповнення не був внесений.
  • За фактом - відсотки нараховуються за проміжок часу від останньої фактичної виплати по депозиту (береться із закладки "виплачено по депозиту" відповідного договору депозита ) до дати з планового графіка, яка входить у вказаний період.
  • На вказану дату - відсотки нараховуються за проміжок часу від останньої фактичної виплати по депозиту (береться із закладки "виплачено по депозиту" відповідного договору депозиту ) до вказаної дати.
  Примітка: Методи відрізняються тільки для договорів з плановим поповненням депозитного рахунку або договорів з капіталізацією відсотків. У разі відмінності запланованого поповнення від фактично внесених коштів доцільніше використовувати метод нарахування "за фактом", тому, що за цим методом відсотки будуть нараховуватися на реально внесену суму.

  Нарахування на внески на депозитних рахунках
  Малюнок 14. Нарахування на внески на депозитних рахунках

 3. За домопомогою панелі "вибору періоду дат" встановлюємо період, за який будуть нараховуватися відсотки по кредитам у відповідності до планового графіка.
 4. При необхідності змінюємо значення поля "Опис операції" на панелі "Проводка процентів". Значення цього поля буде використовуватися під час формування проводок.
 5. На панелі "Проводка тіла" (Малюнок 15) вибираємо значення кредиту в залежності від виду оплати (готівка, банківський перерахунок).
 6. Панель
  Малюнок 15. Панель "Проводка тіла".

 7. При необхідності змінюємо значення поля "Опис операції". Значення цього поля буде використовуватися під час формування проводок.
 8. В програмі передбачена функція нарахування податку з доходу та створення відповідних проводок. Для того, щоб активувати її необхідно встановити індикатор "Нараховувати податок з доходу" на панелі "Проводка податку" (Малюнок 16). Згідно Законодавства України, на даний момент функція нарахування податку відключена.
 9. Панель
  Малюнок 16. Панель "Проводка податку".

 10. Натискаємо кнопку "Підготувати проводки" для автоматичного формування проводок. В результаті буде виконаний розрахунок процентів у відповідності з вказаними умовами. Сформовані проводки будуть відображені у закладці "Проводки". Надрукувати їх можливо за допомогою кнопки "Надрукувати".
 11. Закладка "Перевірка" відображає всі проводки, які потребують перевірки.
 12. Для збереження виконаних дій натискаємо кнопку "Зберегти".

3.5 Розподіл на пайові внески.

Для нарахування відсотків на пайові внески (обов'язкові та додаткові) членів КС створено спеціальний діалог "Розподіл на пайові внески".

 1. Викликаємо діалог "Розподіл на пайові внески" :

  Операції --> Типові операції --> Нарахування відсотків --> на пайові внески

  Розподіл на пайові внески
  Малюнок 17. Розподіл на пайові внески

 2. За домопомогою панелі "вибору періоду дат" встановлюємо період, за який будуть нараховуватися відсотки.(Див. розділ "Вибір періоду дат")
 3. Із списку вибираємо потрібнибний метод нарахування відсотків:
  • по "пайоднях"- нарахування плати (процентів) по "пайоднях" - розрахунок здійснюється на основі наявних у конкретного члена кредитної спілки "пайоднів" за відповідний період (сума пайових внесків множиться на кількість днів фактичного перебування цих внесків в кредитній спілці протягом періоду
  • на внески, які знаходяться в КС на початок періоду - нарахування плати (процентів) здійснюється лише на пайові внески, які знаходилися в кредитній спілці станом на початок періоду - при розрахунку не враховуються пайові внески, що були внесені протягом періоду. У разі припинення членства внески членів кредитної спілки, які знаходилися в спілці на початок періоду, дохід на такі внески за даний період розподіляється, незважаючи на втрату особою членства в спілці (якщо інше не буде передбачено у відповідному положенні кредитної спілки).
  • на внески, які знаходяться в КС на кінець періоду - нарахування плати (процентів) здійснюється на пайові внески, які знаходилися в спілці на кінець періоду - при розрахунку не береться до уваги фактичний термін перебування внесків конкретного члена в кредитній спілці.
 4. Вказуємо суму яку потрібно розподілити в полі "до розподілу"
 5. За допомогою перемикача вибираємо, які пайові внески будуть розглядатися при нарахуванні відсотків, встановивши біля потрібного варіанту індикатор
 6. перемикач Додаткові-обов'язкові
  Малюнок 18. Перемикач "Додаткові - обов'язкові"

  • на додаткові - для розрахунку будуть відібрані проводки, які лежать на 412 рахунку - додаткові пайові внески членів кредитної спілки.
  • на обов'язкові - для розрахунку будуть відібрані проводки, які лежать на 411 рахунку - обов'язкові пайові внески членів кредитної спілки.
 7. На панелі "Проводка процентів" за допомогою індикатора обираємо дебет рахунку :

  Панель
  Малюнок 19. Панель "Проводка процентів"

  У залежності від обраного варіанту будуть сформовані проводки з наступною кореспонденцією:

  Положення перемикача Дебет Кредит
  протягом року: 443 673
  за підсумками 441 673

  Номер Назва рахунку
  441 прибуток нерозподілений
  443 Прибуток використаний у звітному періоді
  673 Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на пайові внески
 8. При необхідності змінюємо значення поля "Опис операції". Значення цього поля буде використовуватися під час формування проводок.
 9. Вказуємо процент податку з доходів (за замовчуванням 13%). Перевіряємо правильність кореспонденції проводки податку по кредиту (за замовчуванням "641/5 Пибутковий податок з громадян"). При необхідності, надається можливість вибрати потрібний рахунок із довідника.".

  Панель
  Малюнок 20. Панель "Проводка податку"

 10. Встановлюємо "Дату формування проводок". Саме за цією датою будуть сформовані всі проводки по нарахуванню відсотків на пайові внески.
 11. Натискаємо кнопку "Підготувати проводки" для автоматичного формування проводок. В результаті буде виконаний розрахунок процентів у відповідності з вказаними умовами. Результат розрахунку буде відображений у закладці "Розрахунки". Надрукувати його можливо за допомогою кнопки "Надрукувати".
 12. Закладка "Проводки" відображає всі проводки які сформувалися в результаті розподілу по пайовим внескам.
 13. Закладка "Перевірка" відображає проводки, які необхідно перевірити.
 14. Для збереження виконаних дій натискаємо кнопку "Зберегти".

3.6 Банк та каса.

Діалог "Банк та каса" (Малюнок 21- 22) автоматизує роботу з банком та касою, і містить наступні функції:

 • Перегляд касової книги за рік, з відображенням нумерації сторінок, залишків на початок та кінець кожного робочого дня;
 • Перегляд окремої сторінки касової книги;
 • Друк "Касової книги";
 • Друк журналів реєстрації касових ордерів за формою КО-3 та КО-3а;
 • Друк касових ордерів (ПКО, РКО);
 • Перегляд журналу виписок банку з початку року;
 • Перегляд виписки банку за конкретний день;
 • Друк платіжного доручення;
 • можливість оперативної роботи з проводками не виходячи з діалогу.

Відкриття діалогу відбувається по команді:

Операції --> Типові операції --> Бухоблік --> Банк та каса

Діалог
Малюнок 21. Діалог "Банк та каса", закладка "за рік"

Нумерація листів в діалозі здійснюється відповідно до чинного законодавства. Якщо за один день було сворено більше проводок, ніж вміщується на один лист касової книги, то будуть створені два і більше листів касової книги за один день. Номери листів касової книги, створені за один день відображаються в колонці "№" (Малюнок 18). На Малюнку 20 наведено приклад, коли 14 січня 2005 року відповідають 9 і 10 лист касової книги.

Уривок Касової книги.
Малюнок 22. Уривок Касової книги.

Для того, щоб переглянути лист касової книги, небхідно перейти на закладку "за день" (Малюнок 20).

Діалог
Малюнок 23. Діалог "Банк та каса", закладка "за день"

Для створення нового дня в касовій книзі необхідно створити хоча б одну проводку за цей день. Для створення нової проводки необхідно перейти в режим перегляду "за день". За допомогою контекстного меню створюємо "Нову проводку". З'явиться діалог "Проводка" в якому можна створити необхідну кількість проводок.

3.7 Розрахунки з підзвітними особами

Діалог "Розрахунки з підзвітними особами" (Малюнок 24) допомагає вести облік по підзвітним особам у кредитній спілці, автоматизує процес оформлення та друку авансового звіту, а також створення всіх необхідних проводок. У разі потреби, надається можливість нарахувати штраф у відповідності до чинного законодавства.

Діалог викликається командою:

Операції --> Типові операції --> Бухоблік --> Розрахунки з підзвітними особами

Діалог
Малюнок 24. Діалог "Розрахунок з підзвітними особами".

3.7.1 Режим роботи "Список".

Робота в діалозі починається із закладки "Список" (Малюнок 25) на якій розміщено "журнал співробітників" (Малюнок 26) та "журнал авансових звітів" (Малюнок 27).

Журнал Співробітників.
Малюнок 25. Журнал Співробітників.

Журнал авансових звітів.
Малюнок 26. Журнал авансових звітів.

"Журнал співробітників" містить перелік співробітників кредитної спілки. В залежності від обраного виду відображення(Малюнок 24), в журнал можуть потрапляти працюючі і непрацюючі співробітники або лише працюючі. Переключення між режимами здійснюється командою:

Вид --> Співробітники

Меню
Малюнок 27. Меню "Вид".

У "журналі авансових звітів" відображаються авансові звіти, які містяться в системі. За допомогою команди

Вид --> Авансові звіти

можна вивести в журнал потрібні авансові звіти (всі або лише незакриті авансові звіти. Якщо активовано перемикач "по співробітнику" то в журналі відобразяться лише авансові звіти, які належать обраному співробітнику. Перемикач активується командою:

Вид --> по співробітнику

 3.7.2 Режим роботи "Список".

Створення нового авансового звіту відбувається наступним чином:

 1. Обираємо із "журналу співробітників" працівника КС, на якого необхідно оформити авансовий звіт .
 2. Натискаємо кнопку "Картка". З'явиться повідомлення зображене на Малюнку 28.

  Попередження про створення нового авансового звіту.
  Малюнок 28. Попередження про створення нового авансового звіту.

 3. Підтверджуємо намір створити звіт натисненням кнопки "Так". В результаті відкриється вікно "Картка" зображене на Малюнку 29. Режим "Картка" містить чотири закладки. Для того, щоб сформувати авансовий звіт необхідно послудовно заповнити кожну закладку.

  Режим
  Малюнок 29. Режим "Картка". Закладка "Авансовий звіт".

 4. Звіт буде сформовано датою, вказаною на панелі реквізитів авансового звіту (Малюнок 30). Номерація звітів проводиться автоматично.

  Панель реквізитів авансового звіту.
  Малюнок 30. Панель реквізитів авансового звіту.

 5. Вказуємо призначення авансу (Малюнок 31). Введене значення буде використовуватися в кореспонденції звіту.

  Призначення авансу.
  Малюнок 31 Призначення авансу.

 6. Заповнюємо панель до затвердження (Малюнок 32). В поле сума вносимо суму авансу. В поле "Дата затвердження" вноситься дата закриття авансового звіту.

  Панель
  Малюнок 32. Панель "До затвердження".

  Примітка: При необхідності закрити авансовий звіт потрібно внести дату в поле "Дата". Якщо поле "Дата" не заповнено, то авансовий звіт ввазається незакритим.
 7. Заповнивши всі необхідні поля закладки "авансовий звіт", переходимо до наступної закладки "Зворотній бік". На цю закладку вносяться дані стосовно витрат підзвітних коштів.
 8. Для того, щоб створити новий запис на зворотньому боці авансового звіту, необхідно викликати контекстне меню та обрати в ньому пункт "додати рядок" (Малюнок 33). Заповнюємо таблицю витрат додаючи в неї нові рядки (Малюнок 34).

  Контекстне меню закладки
  Малюнок 33. Контекстне меню закладки "Зворотній бік".

  Закладка
  Малюнок 34. Закладка "Зворотній бік".

 9. При необхідності розрахувати штраф та суму утриманого податку за несвоєчасно повернуті, витрачені кошти на відрядження або під звіт переходимо на закладку "Розрахунок штрафу" (Малюнок 35).

  Закладка
  Малюнок 35. Закладка "Розрахунок штрафу".

 10. Згідно законодавства, існує два випадки, за які стягується штраф. Для розрахунку штрафу необхідно встановити перемикач навпроти потрібного варіанту та занести суму несвоєчасно повернутої суми. Для того, щоб створити проводки для утримання штрафу необхідно встановити відповідний перемикач на закладці.
 11. Переходимо на закладку "Проводки" (Малюнок 36). Якщо перемикач "Окремі проводки для кожного рядку витрат" встановлено, то при підготовці проводок для кожного рядка витрат із зворотного боку авансового звіту буде створена окрема проводка. Якщо цей перемикач не активовано - то створені проводки будуть погруповані по дебетному рахунку.

  Закладка
  Малюнок 36. Закладка "Проводки".

 12. Натискаємо кнопку "Підготувати проводки". В результаті будуть створені проводки по авансовому звіту.
 13. Впевнившись в правильності створених проводок натискаємо кнопку "Зберегти".

3.7.3 Редагування авансового звіту.

При необхідності відредагувати або закрити вже створений звіт потрібно:

 1. Обрати потрібний звіт в "Журналі авансових звітів" і натиснути кнопку "Картка".
 2. Натиснути кнопку "Редагувати" та внести потрібні зміни.
 3. Для того, щоб зберегти внесені зміни натискаємо кнопку "Зберегти".

3.8 Рішення Кредитного Комітету "від зворотнього".

Інколи виникає потреба створити картку рішення Кредитного комітету на підставі вже укладених договорів кредиту. Наприклад, така ситуація може виникнути, якщо на одному комп'ютері працює декілька користувачів і не вистачає часу для своєчасного занесення інформації в програму. В наслідок чого в системі не була створена картка "Рішення Кредитного Комітету", а договора кредиту оформлялись на підставі рішення КК, сформованого ручним способом.

Саме з такою метою створено діалог "Рішення КК від зворотнього" (Малюнок 37) . Виклик діалогу проводиться командою:

Операції --> Типові операції --> Кредитна діяльність --> Рішення --> Рішення КК від зворотного

Діалог
Малюнок 37. Діалог "Рішення КК "від зворотнього".

При створенні в системі договору кредиту, на основі рішення Кредитного Комітету, користувач заповнює поля "Номер рішення КК" та "Дата рішення КК". Для того, щоб сформувати рішення Кредитного Комітету від зворотного необхідно:

 • Запустити діалог "Рішення КК від зворотнього";
 • Заповнити поля "Номер Рішення КК" та "Дата Рішення КК";
 • Натиснути кнопку "Додати". В результаті буде створена картка рішення Кредитного Комітету. На закладці "Реквізити рішення" будуть вказані дата та номер рішення КК. В закладку "Зміст рішення КК" будуть відібрані всі договора кредиту, які мають зазначений номер та дату рішення КК.

3.9 Виконання пакету документів.

Під час роботи з будь-якою програмою Користувачу постійно доводиться виконувати однотипні дії. Прикладом таких дій може бути реєстрація прийому вступних та членських внесків, щомісячна сплата за різноманітні послуги, нарахування фондів та інші. Таким чином постає питання про автоматизацію типових дій.

Найбільш поширеним вирішенням цього питання є створення спеціалізованих діалогів, кожен з яких виконує лише свою конкретну задачу. Ми пропонуємо інший підхід. У системі "Кредитна спілка Professional " кожна типова дія Користувача може бути описана за допомогою деякої картки. Користувач описує свої типові операції у відповідних картках, а потім за допомогою діалогу "Виконати пакет документів" виконує їх. Оскільки кількість карток опису на типові дії не обмежена, можлива автоматизація довільної кількості типових дій Користувача.

Звертаємо увагу на те, що для автоматизації своїх дій Користувачу не потрібно використовувати зайві діалоги. Для настройки картки опису типових дій не потрібні спеціальні знання. Настроювання такої картки не займає багато часу.

Картка опису типової дії - це картка типу "Пакет документів". Для її створення використовується операція "Новий пакет документів (схема розрахунку)" (див. розділ "Нова картка установок"). Приклад виконання пакету документів наведено у розділі Керівництва Користувача "Занесення інформації про вступні та обов'язкові пайові внески".

3.10 Звіт 1ДФ

Програма "Кредитна спілка Professional " забезпечує формування звітності до ДПА за формою 1ДФ.Готова до друку форма звіту передається до програми MS Word, а також зберігається в електронному форматі в окремому DBF-файлі у папці "KS\1DF".

Для формування звітності у програмі використовується діалог "Звіт 1ДФ", який викликається командою:

Операції --> Звіти -->Аналітичні звіти--> Звіт 1ДФ

У вікні (Малюнок 35), що з'явилося, необхідно вказати період, за який буде сформовано звіт. Зовнішній вигляд діалогу "Звіт 1ДФ" наведено на Малюнку 38.

Завдання періоду, за який буде сформовано звіт
Малюнок 38. Завдання періоду, за який буде сформовано звіт

Діалог "Звіт 1ДФ"
Малюнок 39. Діалог "Звіт 1ДФ"

Для формування звітності за формою 1ДФ необхідно заповнити поля на закладці "Параметри" та натиснути кнопку "Друк". Після натиснення кнопки "Друк" сформований звіт буде передано до програми MS Word. Попередній перегляд результатів формування звіту звіту здійснюється на закладці "Попередній перегляд".

Всі параметри, які Користувач встановлює на закладці "Параметри" зберігаються в окремому текстовому файлі "KS\Form\1df.csv". Кожного разу під час відкриття діалогу, збережені настройки завантажуються у діалог. Якщо Користувач змінить значення параметрів на закладці "Параметри", програма внесе відповідні зміни до файлу "1df.csv".

Поля, які об'єднані у групу "Настройка звіту до друку", використовуються Користувачем точної настройки вигляду друкованого звіту. Значення "Для першої сторінки", "Для інших сторінок" та "Для останньої сторінки" задають максимальну кількість рядків відповідно на першій, усіх проміжних та останній сторінці друкованої форми звіту. Настройка кількості рядків на сторінках звіту виконується у випадку некоректного відображення даних, що друкуються у програмі MS Word.

Серед параметрів, що задаються у файлі файлу "1df.csv", окремо потрібно виділити умови відбору проводок до звіту (правила, за якими дані із проводок потраплять у звіт), які згруповані у таблиці на закладці "Параметри". Ці параметри Користувач може змінити лише у файлі настройки "1df.csv". Для внесення змін у файл "1df.csv" може використовуватись довільний текстовий редактор (наприклад, "Блокнот"); редагування таблиці у діалозі "Звіт 1ДФ" не допустимо.

У відповідності із планом рахунків, у стовпчиках таблиці "Дебет" та "Кредит" знаходиться кореспонденція проводок, суми із яких повинні потрапити до звіту. Зверніть увагу, що під час відбору проводок до звіту окрім рахунків, вказаних у стовпчиках "Дебет" та "Кредит" також враховуються усі рахунки та субрахунки вкладених порядків. Якщо рахунок та його субрахунок вказано у таблиці двічі, можливе повторне внесення інформації у звіт.

У двох останніх стовпчиках таблиці Користувач повинен вказати ознаку доходу (у відповідності до законодавства) та тип доходу (де "N" означає нарахування, а "U" відповідно утримання доходу). Перший стовпчик містить бухгалтерську назву операції, яка описана вказаною кореспонденцією. Дані із нього у звіті не використовуються.

Умови відбору проводок, що встановлені у таблиці по замовчанню (зображені на Малюнку 36) враховують: Перший рядок - заробітна платня, нарахована співробітникам КС; Другий рядок - податок, нарахований на заробітну платню; Третій рядок - відсотки, нараховані за депозитними договорами.

Ім'я файлу, у якому звітність 1ДФ зберігається у електронному форматі складається із значень полів "Код області", "Код ДПІ, в яку подається звіт" та "№ файлу за звітній період" у відповідності до вимог ДПІ.

Для автоматичного занесення у форму звіту, що друкується ПІБ керівника та головного бухгалтера КС, необхідно внести їх у картку із реквізитами КС (закладка "Кредитна спілка" на панелі об'єктів).

Примітка: Формування звітності 1ДФ відбувається із розрахунку, що заробітна платня співробітникам сплачується вчасно.

3.11 Формування звітності до державної комісії

Діалог "Формування звітності до державної комісії" використовується для автоматичного формування та перевірки звітних даних про кредитну діяльність КС.

Під час формування звітних даних автоматично виконується їх перевірка на відповідність вимогам Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. У разі наявності помилок в сформованому звіті, з'являється відповідне повідомлення. Детальна інформація про помилки знаходиться на закладці "Перевірка" діалогу. Помилки такого типу - це помилки техніки бухгалтерського обліку КС, їх наявність вказує на невірне проведення коштів.

Діалог "Формування звітності до державної комісії" має сім закладок. Закладки з першої по шосту мають назви "Додаток 1..6" та містять дані для відповідних документів звітності у вигляді таблиці.

У діалозі використовується три типи полів:

 1. Поля білого кольору містять автоматично сформовані дані та доступні для змін. Для внесення потрібно відредагувати необхідне поле таблиці. Щоб перевести поле таблиці у стан редагування потрібно двічі клацнути мишкою по ньому (детальніше про редагування таблиці див. розділ "Використання таблиць у діалозі");
 2. Поля жовтого кольору розраховуються автоматично та недоступні для змін;
 3. Сірі поля містять текстову інформацію та недоступні для змін.

Після перевірки сформованих звітних даних для друку документів використовується кнопка "Надрукувати звіт".

Кнопка "Записати інформацію з таблиці у DBF-файл" використовується для збереження звітних даних у зовнішньому DBF - файлі та подання останнього разом із друкованим варіантом звітності до державної комісії.

Кнопка "Читати інформацію з файлу DBF до таблиці" використовується для завантаження звітних даних із вже існуючого DBF - файлу у діалог з метою їх перегляду, перевірки або редагування у діалозі.

3.12 Робота з архівом

Система "Кредитна спілка Professional " використовує потужний механізм захисту даних - створення архівів. Архів представляє собою окремий файл, у якому розміщуються усі поточні дані Бази Знань системи. Для роботи з архівами у системі використовується спеціальний діалог "Архів" (див. розділ "Архів" довідникової системи).

Завдяки тому, що операція створення архіву не займає багато часу, та для забезпечення можливості відновлення даних у випадку виникнення непередбаченої ситуації, рекомендується створювати архів кожного дня після завершення роботи з програмою. Для цього рекомендується створення окремих архівів на кожен день тижня та їх систематичне оновлення кожного дня після завершення роботи з програмою.

3.13 Механізм "нагадування".

У версію 2.4 включено механізм "нагадування". Дуже часто виникає потреба згадати деяку потрібну інформацію, що стосується окремого члена КС у той період часу, коли він особисто знаходиться в офісі кредитної спілки. Саме в таких випадках буде корисним механізм "нагадування". Нагадування з'являється в момент відкриття діалогів "Оформлення кредиту", "Оформлення депозиту", "Погашення кредиту" та "Поповнення (повернення) депозиту" (Малюнок 39). Нагадування створюється наступним чином:

 • Спочатку відкриваємо картку фізичної особи, для якої необхідно створити нагадування;
 • Переходимо в режим редагування. Активуємо за допомогою контекстного меню закладку "нотатки";
 • У закладку "нотатки" додаємо параметр "нагадування" (Малюнок 40 );

  Закладка
  Малюнок 39. Закладка "Нотатки".

 • Вносимо реквізити та зміст нагадування;
 • Під час запуску діалогів "Оформлення кредиту", "Оформлення депозиту", "Погашення кредиту" та "Поповнення (повернення) депозиту" для роботи з фізичною особою, для якої зроблене повідомлення, з'явиться відповідне нагадування (Малюнок 40).

  Закладка
  Малюнок 40. Вікно "Нагадування"

© 2007 Bravosoft