КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

4 Робота з картками


4.1 Інформація, що відображається

Картка представляє собою вікно, яке містить опис об'єкту (Малюнок 1). Одна картка містить опис одного об'єкту. Назва об'єкту відображається у заголовку вікна. Картка зберігає всі функції роботи з вікном - закриття, зміна розміру, переміщення і упорядкування.

Загальний вид картки.
Малюнок 1. Загальний вид картки.

Опис об'єкту складається із сукупності параметрів, що відображають характеристики об'єкту та його зв'язки з іншими об'єктами. Всі параметри утворять дерево параметрів.

4.1.1 Закладки.

Опис об'єкту може бути поділений на складові частини, які відображають логіку роботи з даним об'єктом. Кожна така частина опису розташується на окремій "сторінці опису". Доступ до "сторінки опису" здійснюється за допомогою закладок.

Примітка: Розбиття опису на сторінки може бути будь-яким і визначається вимогами користувача.

Закладки картки.
Малюнок 2. Закладки картки.

Закладки представляють собою поля у верхній частині картки (Малюнок 2) і містять назву сторінки. Усі закладки можуть не поміщатися в одному рядку, у цьому випадку з правої сторони поля закладок з'являються кнопки прокрутки списку.

Перехід до потрібної закладки
Для переходу до потрібної закладки клацніть лівою кнопкою мишки на її назві. Якщо потрібна закладка немає у полі закладок, скористайтесь кнопками прокрутки. Доступ до закладок може здійснюватися по клавішам:
Перехід до наступної закладки "Ctrl" + "Tab".
Доступ до конкретної закладки "Ctrl" + "n" де n - порядковий номер закладки.

4.1.2 Параметри.

Основу опису об'єкту складає параметричне дерево. Елементами дерева можуть бути прості і складні параметри.

Простий параметр відображає незалежну характеристику об'єкту.
Складний параметр відображає складену характеристику об'єкту. Складний параметр об'єднує декілька простих параметрів, сенс яких залежить один від одного.
Обчислювальний параметр простий або складний параметр, значення якого не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

При великій кількості параметрів в описі об'єкту складні параметри можливо згорнути для перегляду тільки потрібної інформації. Для того, щоб згорнути або розгорнути складний параметр клацніть два рази лівою кнопкою мишки по його назві. В згорнутому вигляді складний параметр відображається як декілька рамок, які перекриваються.
Під час роботи з параметричним деревом, один з параметрів (або одне із значень параметру) виділяється червоним кольором. Такий параметр називається активним. Всі операції виконуються тільки над активними параметрами. Щоб зробити параметр активним достатньо клацнути по ньому лівою кнопкою мишки. Тільки один параметр, або одне значення параметру може бути активним одночасно.

Переміщення по дереву параметрів.
Переміщення по дереву параметрів здійснюється так само, як і при роботі зі звичайним діалоговим вікном Windows. Система дозволяє переходити між параметрами та їхніми значеннями при клавішами "Enter" або "Tab". Для переходу до попереднього параметру використовується клавіатурна комбінація "Shift" + "Tab". Також для переходу до наступного та попереднього параметрів використовуються клавіші "PgUp" і "PgDn".
Якщо дерево параметрів занадто велике для сторінки, з правого боку сторінки з'являється смуга прокрутки, яка забезпечує перегляд усього дерева. При переміщенні по дереву параметрів, система автоматично здійснює переміщення опису таким чином, щоб активний параметр завжди знаходився в області, яку видно.

4.1.3 Представлення у вигляді "дерева".

Опис об'єкту може бути відображений без розбиття на сторінки - у вигляді цілісного дерева параметрів (Малюнок 3). Такий режим відображення опису об'єкту зручний при перегляді опису "цілком" або при друкуванні цього опису.
Для переключення між режимами відображення "з закладками" та "цілісне дерево" виберіть команду меню:

Вид --> Як дерево

або використайте контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки у будь-якому місці картки.
Перехід може бути здійснений і за допомогою клавіатурної комбінації "Alt" + "F8".
У режимі відображення "цілісне дерево" пункт меню "як дерево" містить маркер "v" (ця команда доступна тільки при роботі з карткою об'єкту).

Представлення інформації у вигляді "дерева"
Малюнок 3. Представлення інформації у вигляді "дерева".

4.1.4 Представлення у вигляді таблиці.

Деякі сторінки опису зручно продивлятись у вигляді таблиці (Малюнок 4). Як правило, такі сторінки містять параметри, що повторюються. Для переключення у режим відображення "таблиця" і зворотно виберіть команду меню:

Вид --> Як таблиця

або використайте контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки у будь-якому місці картки.
Перехід може бути здійснений і за допомогою функціональної клавіші "F8".
В режимі відображення "таблиця" пункт меню "як таблиця" містить маркер "v" (ця команда доступна тільки при роботі з карткою об'єкту). У цьому режимі редагування картки неможливо. Для зручності перегляду інформації після відкритя картки деякі закладки знаходяться у табличному вигляді. Принципи роботи з таблицею описані у розділі Робота з таблицею

Представлення інформації у вигляді таблиці.
Малюнок 4. Представлення інформації у вигляді таблиці.

4.1.5 Перейти до картки.

У системі реалізований потужний механізм зв'язку між об'єктами, що дозволяє у будь-якому місці системи перейти по зв'язкам між об'єктами до відповідного об'єкту.
Якщо у картці деякий об'єкт характеризується через інші об'єкти, то по команді "Перейти до картки" можливо перейти до карток цих об'єктів.
Для цього треба у картці зробити активним об'єкт, до картки якого треба перейти, і вибрати команду меню:

Вид --> Перейти до картки

або використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки. Для "переходу до картки" можливо скористуватися функціональною клавішею "F2". Система відкриє картку вибраного об'єкту.
Наприклад: У картці фізичної особи вибираємо параметр "Договір" на закладці "Договора", та скориставшись функціональною клавішею "F2" переходимо до картки вибраного договору.

4.1.6 Статистичні закладки.

Окрім закладок, які містять інформацію, що вноситься користувачем деякі картки мають статистичні закладки (або закладки - запити). Статистичні закладки містять інформацію, недоступну для змін.

Під час відкриття картки, яка містить статистичну закладку автоматично виконується деякий запит до Бази Знань, у результаті виконання якого відбувається заповнення статистичної закладки знайденою інформацією.

Статистичні закладки в системі бувають п'яти типів та містять наступну інформацію:

 1. Закладка "Договори" у картці Члену КС.

  Ця закладка містить перелік договорів, які оформлено по даному Члену КС. Приклад цієї закладки наведено на Малюнку 5.

  Закладка "Договори"
  Малюнок 5. Закладка "Договори"

 2. Закладка "Члени КС" у картці підрозділу.

  Ця закладка містить перелік членів КС, які належать до даного підрозділу. Приклад цієї закладки наведено на Малюнку 6.

  Закладка "Члени КС"
  Малюнок 6. Закладка "Члени КС".

 3. Закладка "Договори по організації" у картці організації.

  Ця закладка містить перелік договорів, які було оформлено по даній організації. Приклад цієї закладки наведено на Малюнку 7.

  Закладка "Договори по організації".
  Малюнок 7. Закладка "Договори по організації".

 4. Закладка "Проводки по організації" у картці організації.

  Ця закладка містить перелік проводок, які було створено по даній організації. Приклад цієї закладки наведено на Малюнку 7.

  Закладка "Проводки по організації".
  Малюнок 8. Закладка "Проводки по організації".

 5. Закладка "Проводки по договору" у картці договору.

  Ця закладка містить перелік проводок, які було створено по даному договору. Приклад цієї закладки наведено на Малюнку 8.

  Закладка "Проводки по договору".
  Малюнок 9. Закладка "Проводки по договору".

Під час відкриття картки, яка містить статистичну закладку деякий відрізок часу затрачується на виконання запиту та пошук відповідних даних у Базі Знань. Цей проміжок часу тим більше, чим більше знайдених об'єктів пов'язано із карткою. Таким чином, наприклад, якщо з карткою деякого договору пов'язано багато проводок, час, затрачений на відкриття картки може бути досить значним. Це, в свою чергу може привести до уповільнення роботи з програмою (особливо на повільних комп'ютерах).

Для запобігання такої ситуації у програмі передбачено можливість вимкнення роботи статистичних закладок у файлі "bis.ini". Можливе відключення роботи кожного типу закладок - запитів окремо. Для цього значення параметрів "tbPersonContract" (Договори), "tbDepartMember" (Члени КС), "tbFirmContract" (Договори по організації), "tbFirmDoc" (Проводки по організації), "tbContractDoc" (Проводки по договору) необхідно встановити "off".

4.2 Редагування картки.

4.2.1 Переключення між режимами: перегляд - редагування.

За умовчанням картка відкривається у режимі перегляду. Щоб внести зміни в картку (змінити значення параметрів, додати або вилучити параметр) потрібно перейти у режим редагування картки. Для переходу у цей режим виберіть пункт меню:

Правка --> Редагування

Можна також використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки. Виберіть з нього команду "Редагування". У режимі "редактирование" пункт меню "Редагування містить" маркер "v" (ця команда доступна тільки при роботі з карткою об'єкту).
Повернутися у режим перегляду картки можливо, повторно вибравши той же пункт в меню або пункт редагування в контекстному меню. Крім того, для переходу в редагування і зворотно можливо використати поєднання клавіш "Ctrl" + "F2".
При переході у режим редагування картка об'єкту змінює свій колір на світло-зелений, що дозволяє відразу визначити режим редагування.

Активний параметр.
Будь-які зміни параметру у режимі редагування можливі тільки по відношенню до активного параметру. Щоб зробити параметр активним достатньо клацнути лівою кнопкою мишки на його назві. Параметр буде виділений червоним кольором. Такий параметр можливо вилучити, дублювати, до нього можливо застосувати операцію "заперечення". До такого (активного) параметру можливо додати новий параметр або логічну операцію (АБО). В тому випадку, якщо Ви бажаєте додати параметр або логічну операцію в коріння опису, активним слідує зробити верхній параметр.

Щоб змінити значення параметру необхідно зробити активним це значення (поле даних). Для цього необхідно клацнуть лівою кнопкою мишки на потрібному полі даних або натиснути клавишу "Enter" для активного (виділеного червоним кольором) простого параметру, при цьому для параметру стане активним поле даних.

Перехід по активним значенням параметрів здійснюється клавішами "Enter", "PgDn" чи "Tab" униз і по клавішам "PgUp" або "Shift" + "Tab" відповідно вверх по дереву параметрів. При цьому всі поля даних послідовно стають активними, незалежно від того, є в них значення або немає. Якщо у поле даних немає значення, то при переході до наступного поля, це поле даних автоматично скасовується.

Щоб ввести значення параметру (якщо у параметру не було значення) необхідно двічі клацнути лівою кнопкою мишки на простому параметрі, до якого треба ввести значення, при цьому для параметру стане активним поле даних. Для складного параметру можливо ввести його значення аналогічно, двічі клацнувши лівою кнопкою мишки на вибраному простому параметрі із складу складного.

4.2.2 Додання нового параметру.

Для додання нового параметру активізуйте закладку картки, в яку буде доданий параметр, та виберіть пункт меню:

Правка --> Додати параметр

або натисніть клавішу "Сірий +". Крім того, можливо використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки або відповідну кнопку панелі інструментів. На екрані з'явиться вікно (Малюнок 10), яке містить список доступних параметрів (кожна сторінка опису має свій список доступних параметрів). Виберіть необхідний параметр та клацніть два рази лівою кнопкою мишки або натисніть клавішу "Enter". Для відмови від вибору натисніть клавішу "Esc". Вибраний параметр буде доданий у відповідну позицію опису

Список доступних параметрів.
Малюнок 10. Список доступних параметрів.

Примітка: Параметри в списку, позначені "!", є обчислювальними параметрами і можуть бути додані тільки в картку запиту. В картку об'єкту такі параметри додаються системою автоматично при його відображенні.

Параметри на сторінці (закладці) картки можуть бути відсортовані або ні. В тому випадку, якщо параметри на сторінці повинні бути записані в певному, заздалегідь заданому порядку (відсортовані), параметр, який додається завжди буде записаний у "свою" позицію. В противному випадку параметр буде доданий перед активним параметром або у кінець дерева, якщо активізоване верхнє поняття сторінки.

4.2.3 Дублювання параметру.

Дублювання параметру дуже зручно при введенні (табличних) значень, які повторюються. Для дублювання параметру з опису зробіть цей параметр активним і виберіть команду:

Правка --> Дублювати параметр

або натисніть клавішу "Сіра *". Крім того, можливо використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки. Копія вибраного параметру буде додана в опис поруч з оригіналом.

4.2.4 Вилучення існуючого параметру.

Для вилучення параметру з опису зробіть цей параметр активним і виберіть команду:

Правка --> Вилучити параметр

або натисніть клавішу "Сірий -". Крім того, можливо використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки або відповідну кнопку панелі інструментів. Система запросить підтвердження на виконання вилучення. Ви можете відмовитися від вилучення параметру, вибравши кнопку "Відміна".
За допомогою даної команди можливо вилучити також значення параметру, логічну операцію, об'єкт. Для цього необхідно виділити відповідний елемент і виконати дану команду.

4.2.5 Заперечення.

Заперечення параметрів використовується для забезпечення побудови складних запитів, які дозволять виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів.
Для заперечення параметру в описі зробіть цей параметр активним і виберіть пункт меню:

Правка --> Заперечення

або натисніть клавішу "Ctrl" + "Сірий -". Крім того, можливо використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки або відповідну кнопку панелі інструментів. На екрані з'явиться заперечення вибраного параметру в активному стані.

4.2.6 Логічна операція.

Логічна операція над параметрами використовується для забезпечення побудови складних запитів, які дозволять виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів.
Для додання логічної операції зробіть активним поняття в описі, до якого буде додана операція, та виберіть пункт меню:

Правка --> Логічна операція

або натисніть клавішу "Ctrl" + "Сіра *". Крім того, можливо використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки або відповідну кнопку панелі інструментів. На екрані з'явиться логічна операція "АБО" в активному стані. Для додання параметрів в логічну операцію необхідно клацнуть мишкою на відображенні логічної операції "АБО" та виконати команду додання параметру. При цьому параметри будуть додані в структуру логічної операції. Всередині логічної операції, позиція введення параметру, визначається стандартним образом, згідно опису команди "Додати параметр".

Примітка: Всі параметри в описі за умовчанням об'єднані логічною операцією "И".

4.2.7 Об'єкт.

Додання об'єкту може здійснюватися тільки для картки запиту. Для додання об'єкту виберіть пункт меню:

Правка --> Об'єкт

або натисніть "Ctrl" + "Сірий +". Крім того, можливо використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки. На екрані з'явиться діалогове вікно, що містить структуру об'єктів, існуючих у системі.

Структура об´єктів
Малюнок 11. Структура об'єктів.

Виберіть необхідний об'єкт, клацнувши на ньому два рази лівою кнопкою мишки, або натисніть клавішу "Enter". Для відмови від вибору натисніть клавішу "Esc". Вибраний об'єкт буде доданий в опис запиту з відповідним індексом. Індекс привласнюється об'єкту автоматично, починаючи з 1. Однак в подальшому користувач може змінити його. Це потрібно для побудови складних багаторівневих запитів.

4.2.8 Закладки.

Для редагування списку закладок даної картки, необхідно перейти в режим редагування картки і вибрати пункт меню:

Правка --> Закладки

Крім того, можливо використати контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки і вибрати даний пункт меню. На екрані з'явиться вікно, яке містить список існуючих закладок:

Список закладок карки вантажу.
Малюнок 12. Список закладок карки вантажу.

Для кожної закладки, з лівої сторони від її назви розміщені маркери, які відображають стан закладки. Якщо поруч з назвою закладки стоїть маркер "v"", то вона відображається на екрані, в противному випадку, закладка прихована. Для відображення/ховання закладки виділить назву потрібної закладки і натисніть клавішу "пробіл".

Примітка: Сховати можливо тільки порожню закладку, (Закладку в якій немає жодних елементів).

4.2.9 Властивості.

Ця команда використовується при побудові запитів, і дозволяє змінити основні характеристики виділеного елементу та забезпечує пов'язаність елементів опису. Зв'язок між елементами задається за допомогою індексів. Для здійснення зв'язування елементів (завдання індексу) імені зробіть активним елемент в описі, до якого необхідно сформувати індекс і виберіть пункт меню:

Правка --> Властивість

або натисніть клавішу "Alt" + "F10". Крім того, викликати цю команду можливо, використовуючи контекстне меню натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки.
З'явиться діалогове вікно "Властивості" (Малюнок 13), в якому користувач може встановити індекс або посилання для відповідного значення. Для введення індексу або посилання виберіть кнопку "ОК", для відмови - кнопку "Cancel". Після введення індексу ім'я на екрані буде відображене з відповідним індексом.

Діалогове вікно для введення індексу.
Малюнок 13. Діалогове вікно для введення індексу.

4.2.10 Копіювання параметрів між картками.

Для копіювання деякого параметру з його значенням з однієї картки в іншу зробіть активним цей параметр і виберіть пункт меню:

Правка --> Копіювати

або натисніть клавішу "Ctrl" + "C" чи "Ctrl" + "Ins". Крім того, викликати цю команду можливо, використовуючи контекстне меню натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки, або з панелі інструментів. Після цього відкрийте картку, в яку будете копіювати параметр, у режимі редагування, перейдіть в потрібну закладку і виберіть пункт меню:

Правка --> Уставити

або натисніть клавішу "Ctrl" + "V" чи "Shift" + "Ins". Крім того, викликати цю команду можливо, використовуючи контекстне меню натиснувши праву кнопку мишки в будь-якому місці картки, або з панелі інструментів. Параметр буде доданий в опис.

Примітка: Копіювати параметри можливо тільки в тих закладках, де вони передбачені.

4.2.11 Редагування параметру.

Кожному простому параметру відповідає певне поле даних (складний параметр розглядається як сукупність простих параметрів). Поле даних може мати один з наступних типів:

 • Рядок.
 • Число.
 • Дата.
 • Тривалість.
 • Список об'єктів.
 • Структура.

Необхідно враховувати, що в кожне поле можуть бути записані дані тільки того типу, які визначені для даного поля. Введення і редагування даних в цих полях докладно розглянуто у розділі "Загальні відомості, необхідні для роботи з системою"

4.3 Збереження, завантаження картки.

Система дозволяє зберігати картку, як в Базі Знань, так і у вигляді файлу. Збережена у вигляді файлу картка потім може бути завантажена в систему безпосередньо як картка, або в якості шаблону для різноманітних операцій.
Система повторно зберігає картку у тому випадку, якщо в картці були зроблені будь-які зміни. При змінах в картці в її заголовку поруч з ім'ям об'єкту з'являється символ"*".

4.3.1 Збереження в Базі Знань.

Для збереження змін, зроблених в картці, у Базі Знань необхідно виконати команду:

Файл --> Зберегти

або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів. Збереження картки може бути виконано при натиску клавіатурної комбінації "Ctrl" + "S".

4.3.2 Збереження у Файлі.

Для збереження картки у файлі необхідно виконати команду:

Файл --> Зберегти як

На екрані з'явиться стандартне діалогове вікно для роботи з файлами, в якому необхідно задати нове ім'я файлу та, при необхідності, його розширення (більш повну інформацію по роботі з файлами дивись у розділі Робота з файлами). Після цього на диску буде створений файл з новим ім'ям.

4.3.3 Перевантажити картку.

Якщо при роботі з карткою Ви внесли неправильні зміни, але не зберегли їх, то можливо відновити первісний вміст картки, виконавши команду:

Файл --> Перевантажити картку

або використовуючи комбінацію клавіш "Shift" + "F2". Ця команда відновлює з Бази Знань останній збережений варіант картки.
Цю команду можливо також використовувати для перерахунку автоматично обчислювальних параметрів.

4.3.4 Поновити списки.

При редагуванні Бази Знань не вся інформація автоматично оновлюється на панелі об'єктів. Тому після внесення ряду змін рекомендується поновити зміст списків, розташованих на екрані. Для цього слідує виконати команду:

Файл --> Поновити списки

або використати функціональний клавішу "F5". В результаті виконання цієї команди на екрані буде відображена вся поточна інформація. Якщо по будь-яким причинам після редагування Бази Знань команда не буде виконана, після перевантаження системи оновлення панелі виконається автоматично.

4.3.5 Відкрити файл.

Збережена раніше картка може бути відкрита у системі за допомогою команди:

Файл --> Відкрити файл

Система проаналізує вміст картки, яка відкривається, і видасть її у відповідному вигляді.

© 2007 Bravosoft