КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

3 Загальні відомості, необхідні для роботи з системою


3.1 Введення даних.

3.1.1 Принципи занесення інформації у систему.

Вся інформація в системі "Кредитна спілка Professional " міститься у так званих "картках". База знань системи "Кредитна спілка Professional " - це своєрідна картотека. Під "карткою" ми маємо на увазі сукупність інформації про певний об'єкт (людину, організацію, договір та ін.). Наприклад, у житті в картках інформація зберігається у бібліотеках або лікарнях (більш детально картки описані у розділі "Робота з картками").

Оскільки база знань системи "Кредитна спілка Professional " містить інформацію про різні типи об'єктів (людина, організація, договір та ін.), для кожного типу об'єкту в системі існує свій тип картки (типи карток системи "Кредитна спілка Professional " описані у розділі "Опис карток об'єктів системи").

Кожна картка має певну кількість полів, які містять у собі інформацію. Система "Кредитна спілка Professional " повинна зберігати інформацію різного типу (текст, числа, дати та ін.), тому для внесення кожного типу даних в ній передбачено свій тип поля.

Створення нової картки завжди відбувається через так звані "діалоги". Діалог - це екранна форма, яка містить відповідні поля для внесення в них інформації. Ця інформація у подальшому автоматично заноситься в створену картку.

Наголошуємо, що діалоги використовуються для створення нових карток відповідного типу; зміна внесеної в систему інформації відбувається за допомогою редагування необхідної картки "по місцю".

Далі в цьому розділі розглянуто принципи занесення інформації у поля діалогів та карток.

Опис методики роботи з програмою наведено у розділі "Методика роботи" Керівництва Користувача.

3.1.2 Відкриті та закриті поля.

Процес заповнення діалогу - це процес внесення інформації у відкриті поля.

Відкриті поля діалогу мають білий колір. Закриті поля - це поля, в яких занесена стала інформація, або вони недоступні. Закриті поля мають сірий колір.

На малюнках 1 та 2 зображено приклад відкритого і закритого полів.

Приклад закритого поля
Малюнок 1. Приклад закритого поля

Приклад відкритого поля
Малюнок 2. Приклад відкритого поля


Примітка: Поля цього типу використовуються тільки у діалогах.

3.1.3 Текстове поле або рядок.

Поля, які не мають жодних позначок, мають текстовий тип даних. В них можливий запис будь-якої інформації (текст), але іноді програма контролює коректність даних, які уводить Користувач. Наприклад, такий контроль реалізовано у рядках, які повинні містити грошову суму. В такий рядок неможливе уведення літер та інших нечислових символів.
Поле рядка представляє собою прямокутну рамку, в яку вводиться текст. Для введення тексту потрібно, щоб в рамці з'явився текстовий курсор, який відображається у вигляді вертикальної риски, що блимає. Цього легко досягти, клацнув мишкою всередині рамки.

Текстовий курсор вказує місце, в яке будуть вводитися символи, що набираються на клавіатурі. При цьому для переміщення курсору всередині рядка використовуються клавіші переміщення курсору. Якщо при введенні тексту була зроблена помилка, то для її виправлення використовуються клавіші "Del" та "Backspace". Ці клавіші вилучають символ, розташований до чи після текстового курсору відповідно. Над уведеним рядком можливо проводити операції копіювання, вилучення, вирізання та уставлення. Для виконання цих операцій уведений текст необхідно виділити. Щоб виділити текст потрібно натиснути ліву клавішу мишки на початку фрагменту, що виділяться, та протягнути курсор мишки не відпускаючи натиснуту ліву клавішу над фрагментом тексту. Також для виділення фрагменту тексту використовується поєднання клавіш "Shift" + "-->" та "Shift" + "<--".

Виділені таким чином символи можливо вилучити, натиснувши клавішу "Del"; скопіювати в тимчасовий буфер для вставлення в інший рядок, натиснувши поєднання клавіш "Ctrl" + "Ins"; Вставити текст з тимчасового буферу за допомогою поєднання клавіш "Shift" + "Ins".
Операції над виділеними символами можливо виконати також за допомогою контекстного меню, що викликається правою кнопкою мишки.

Приклад текстового полю у діалозі
Малюнок 3. Приклад текстового полю у діалозі

Приклад текстового полю у картці
Малюнок 4. Приклад текстового полю у картці


Примітка: У текстовому полі не допускається введення знаку "подвійні лапки" ("). Система автоматичні замінює "подвійні лапки" на "одинарні лапки".

3.1.4 Робота зі списками.

Поле списку представляє собою прямокутну рамку, з правої сторони якої розміщена кнопка із галочкою вниз. В поле - список можливо або уведення тексту з клавіатури, або вибір готового значення зі списку.

Вибір значення зі списку можливий наступними засобами:

 • За допомогою мишки, необхідно натиснути ліву кнопку мишки на кнопці зі стрілкою і в списку, що з'явиться клацнути за допомогою мишки по необхідній назві (якщо весь список не розміщається у відведеній для нього області, з правого краю з'являється смуга прокрутки для доступу до всіх інших елементів списку);
 • Перейти у поле списку, та за допомогою клавіш переміщення курсору виконати одночасний натиск клавіш "Alt" + "Стрілка вниз". Це призведе до появи списку значень. Використовуючи клавіші "Стрілка вниз" та "Стрілка угору" виберіть необхідну назву і натисніть клавішу "Enter". Автоматичне закриття списку значень відбувається при переході на інше поле або при натисненні клавіш "Enter" чи "Esc";
 • Перейти у поле списку, та за допомогою клавіш переміщення курсору "Стрілка вниз" та "Стрілка угору" знайти необхідне чергове значення (список значень в цьому випадку не з'являється);
 • З клавіатури набрати назву потрібного значення. Система автоматично підставить його у поле списку.

Поля - словники допускають внесення значень у словник та їх вилучення. Внесення нового значення в словник відбувається після введення його назви з клавіатури в поле списку та натиснення клавіші "+". Вилучення значення відбувається після його вибору зі словника та натиснення клавіші "-".

Якщо поле - список розташоване поряд з текстовим полем і має кнопку, на якій зображено зелену стрілку (Малюнок 5), воно призначене для додання значення поля - списку у текстове поле. Для додання значення поля - списку у текстове поле необхідно вибрати значення зі словника і натиснути на кнопку із зображенням стрілки. У результаті вибране зі словника значення скопіюється в текстове поле.

Приклад елементу зі списком.
Малюнок 5. Приклад елементу зі списком.

Примітка: Поля цього типу використовуються тільки у діалогах.

3.1.5 Робота з довідниками.

Довідник - це фіксована ієрархія, складена з "папок" та "значень". Уведення значень з клавіатури в довідник неможливе.

Довідник відображається у вигляді прямокутного поля, яке повинно містить вибране у довіднику значення. З правого боку від поля розміщена кнопка з "декількома крапками". Натиснення на цій кнопці приводить до випадіння ієрархії значень довідника. До такого ж результату приводить клавіатурна комбінація "Alt" + "Стрілка униз".

При переході на інше поле або по натисненню клавіш "Enter" чи "Esc" відбувається автоматичне закриття ієрархії значень. Принцип роботи з довідником в діалозі та у картці однаковий.

Довідники бувають 2-х типів:

 • ієрархічний довідник - відображає перелік характеристик об'єктів у вигляді дерева папок (Малюнок 6).
 • об'єктний довідник - відображає список об'єктів, які розташовані у папках (Малюнок 7).

Приклад ієрархічного довідника.
Малюнок 6. Приклад ієрархічного довідника. Відображення переліку характеристик (див. розділ "Довідник характеристик")

Приклад об'єктного довідника.
Малюнок 7. Приклад ієрархічного довідника. Відображення переліку об'єктів

Настроювання значень ієрархічних довідників відбувається за допомогою операції Сервіс --> Довідник характеристик (див. розділ "Довідник характеристик"). Настроювання значень об'єктних довідників виконується за допомогою відповідних діалогів (наприклад "Нова картка установок").

Значення обох видів довідників можуть бути вибрані наступними засобами:

 • За допомогою мишки. Для цього необхідно натиснути ліву клавішу мишки на кнопці з "декількома крапками". У списку, що з'явиться, вибрати необхідне значення. При цьому можливо вибирати як "папки", так і власно "значення". Якщо весь список не розміщається у відведеній для нього області, то з правого боку списку з'являється смуга прокрутки, яка забезпечує доступ до всіх інших елементів списку;
 • За допомогою клавіш керування курсором.Для цього використовується клавіатурна комбінація "Alt" + "Стрілка униз", яка приводить до появи списку значень. Використовуючи клавіші "Стрілка угору" та "Стрілка униз" виберіть необхідну папку або значення і натисніть клавішу "Enter". Якщо не відкривати список, то клавіші "Стрілка угору" та "Стрілка униз" змінюють значення поля у відповідності з ієрархією довідника;
 • З клавіатури. Щоб вибрати значення довідника з клавіатури необхідно внести декілька перших літер потрібного значення у поле вводу. Система здійснює автоматичну підстановку цього значення у поле.

Для ієрархічного довідника можливе згортання рівнів ієрархії клавіатурною комбінацією "Alt" + "Стрілка вліво". Розгорнути потрібну папку можливо, виділивши її курсором і натиснувши поєднання клавіш "Alt" + "Стрілка вправо".

Примітка: Зверніть увагу на те, що обов'язково повинно бути вибране конкретне значення поля у папці, а не сама папка. Наприклад, на Малюнку 7 вибір значення "схема пайових внесків" або "соціальне кредитування" є некоректним, при виборі такого значення у подальшому програма проінформує про помилку.

3.1.6 Поле - Журнал.

Поле - Журнал представляє собою прямокутне поле, з правої сторони якого розміщена кнопка із символом папки або з символом відповідного журналу (Малюнок 8). Після натиснення на кнопку відкривається вікно Журналу.

Журнали містять перелік об'єктів: договорів, організацій, проводок або фізичних осіб. Журнали призначені для прискорення пошуку необхідної інформації. Для вибору елементу із Журналу, необхідно виділити цей елемент мишкою та натиснути клавішу "ОК". Робота з журналами більш детально розглянута у розділі "Журнали".

Якщо поле - журнал розташоване поряд із текстовим полем і має кнопку, на якій зображено зелену стрілку, значення поля - журналу може бути додане у текстове поле. Для його додання необхідно вибрати значення з журналу та натиснути на кнопку з зображенням зеленої стрілки. Вибране у журналі значення копіюється в текстове поле.

Приклад поля - журналу
Приклад поля - журналу
Малюнок 8. Приклади поля - журналу

Примітка: Поля цього типу використовуються тільки у діалогах.

3.1.7 Введення числа.

Поля, в які записуються числові дані, мають в дужках одиницю виміру, прийняту для значення даного параметру (Малюнок 9). Число повинно бути введене з урахуванням даної одиниці виміру. У такі поля можливий запис тільки числової інформації. Числа можуть бути записані як ціле, як десятинне з точкою або в експоненціальній формі.
Система дозволяє записувати в числові поля не тільки конкретні значення, але і полу-інтервали та інтервали. У цьому випадку формат запису буде наступним:

n, =n

конкретне число

>n, >=n, <n, <=n

полу-інтервал

n~m

інтервал

где n, m

числа у допустимій формі

Введення числа
Малюнок 9. Введення числа.

Примітка: Поля цього типу використовуються тільки у картках та таблицях діалогів.

3.1.8 Введення дати.

Поле дати - це прямокутне поле, з правого боку якого розташовано кнопку із зображенням "календарика". Ця кнопка виводить вікно "Календар":

Календар
Малюнок 10. Календар

Щоб задати дату, перегорніть календар до потрібного календарного місяця, використовуючи для цього кнопки зі стрілками або клавіші "PageUp" та "PageDown". Після цього виберіть потрібне число місяця. Задана дата вноситься у поле дати, календар буде закрито.

Також для вибору місяця можливо скористатися меню, що з'являється у результаті натиснення мишкою на назві місяця.

Шаблон дати має вигляд "dd.mm.yyyy", де dd - день, mm - місяць, yyyy - рік. Значення дати може бути вибране з календаря або внесене з клавіатури безпосередньо у відповідності з шаблоном. Перші дві позиції повинні мати два розряди, третя позиція - значення року - повинна містити чотири розряди. Приклад запису дати: 03.11.2004.

Для введення інтервалу або полу-інтервалу необхідно використати контекстне меню. Інтервали або полу-інтервали, як правило, використовуються при створені запитів у випадках, коли потрібно відібрати картки за потрібний час.

Для введення інтервалу або полу-інтервалу зробіть активним значення параметру "Дата" та клацніть на цьому значенні правою кнопкою мишки. Також можливе використання комбінації клавіш "Shift" + "F10". У меню, що з'явиться, виберіть одне з запропонованих значень (Малюнок 11) та введіть потрібну дату.

Контекстне меню для завдання інтервалів.
Малюнок 11. Контекстне меню для завдання інтервалів.

Примітка: При використанні календаря для завдання інтервалу дат спочатку виділяється перша дата, і за допомогою календаря задається її значення; ця дія повторюється для другої дати.

3.1.9 Елемент "Вибір періоду дат".

За допомогою елементу "Вибір періоду дат" (Малюнок 12) Користувач задає період дат для відбору об'єктів у діалогах програми.

Вибір періоду дат
Малюнок 12. Елемент "Вибір періоду дат"

Призначення функціональних клавіш елементу "Вибір періоду дат":
Зміна місяцю Ці клавіші призначено для зміни місяцю одразу в обох полях завдання дати.
Дата початку періоду У цьому полі типу "Дата" Користувач задає дату початку періоду для відбору значень.
Місяць Ця клавіша допомагає вибрати конкретний місяць року за його назвою (Січень, Лютий і т.д.).
Період Ця клавіша допомагає швидко обирати такі періоди року для відбору значень, як I, II, III, IV квартали, півріччя, або рік.
Дата закінчення періоду У цьому полі типу "Дата" Користувач задає дату закінчення періоду для відбору значень.
Зміна року Ці клавіші призначено для зміни року одразу в обох полях завдання дати.

Примітка: Якщо дати початку та кінця періоду співпадають, відбір значень буде відбуватись на вказану дату (за один день).

3.1.10 Введення значень тривалості.

Поле, в яке записується значення тривалості, має шаблон "d,m,y", де d - кількість днів, m - місяців та y - кількість років. Кількість місяців років та років може не вказуватись. В цьому випадку останні нулі можуть бути відкинуті. Наприклад, тривалість в 24 дня може бути записана "24,0,0" або "24".

Для розрахунку тривалості за допомогою цього поля кількість днів в одному календарному місяці приймається рівною 30.

Приклад значення тривалості
Малюнок 13. Приклад значення тривалості

Примітка: Поля цього типу використовуються тільки у картках.

3.1.11 Введення значень лічильників.

У системі "Кредитна спілка Professional " можливе автоматичне нумерування документів з послідовними номерами. Для цього в програмі використовуються так звані "лічильники". Зовнішній вигляд лічильника наведено на Малюнку 14.

У поле, яке містить з лівого боку символ лічильника (зелена стрілка) можливе автоматичне внесення значення лічильника. Для внесення значення лічильника у поле, необхідно натиснути на кнопку зі стрілкою.

Після натиснення на цю кнопку у текстовому полі з'явиться поточне значення лічильника, та одночасно відбудеться збільшення значення лічильника на одиницю.

Для кожного типу документу, який може мати послідовну нумерацію створено свій лічильник. Для перегляду та зміни значень лічильників використовується операція "Установка значень лічильників".

Приклад поля з лічильником
Малюнок 14. Приклад поля з лічильником

Примітка: Поля цього типу використовуються тільки у діалогах.

3.2 Робота з таблицею.

Таблиця призначена для відображення множини однотипних елементів. Кожний елемент займає окремий рядок у таблиці. В якості колонок виступають характеристики елементу. При великій кількості елементів або його характеристик по краю таблиці з'являються смуги прокрутки, що забезпечують перегляд всієї таблиці. У випадку якщо значення колонки перевищує ширину колонки, або якщо назва колонки більше ширини колонки, система виводить цю назву поверх таблиці у вигляді підказки.

Таблиці використовуються у діалогах та картках. Функції і використання таблиць у діалогах та картках відрізняються. В діалогах таблиці використовуються, як правило, для уведення даних, а в картках - для їх перегляду.

3.2.1 Використання таблиць у діалозі.

3.2.1.1 Занесення даних у таблицю.

Занесення даних у таблицю виконується "по місту". Тобто потрібно двічі клацнуть мишкою на необхідному полі, для переведення його у стан редагування. Редагування конкретного поля відбувається аналогічно звичайному полю, яке передбачене для редагування того ж типу даних. (Малюнок 15,16)

Примітка: Занесення даних у таблицю можливо тільки у тому випадку, коли у таблиці передбачений режим редагування.

Редагування поля у таблиці(Рядок)
Малюнок 15. Редагування поля у таблиці(Рядок).

Редагування поля у таблиці(Дата)
Малюнок 16. Редагування поля у таблиці(Дата).

3.2.1.2 Додати рядок.

Додати рядок у таблицю можливо двома шляхами:

 • За допомогою контекстного меню. Для цього потрібно розташувати курсор у полі таблиці, та клацнути правою кнопкою мишки. У меню, що з'явиться вибрати пункт "Додати рядок" (Малюнок 17);
 • Зробити таблицю активною (клацнути по неї мишкою) та натиснути клавішу "Ins".

Контекстне меню таблиці
Малюнок 17. Контекстне меню таблиці.

Малюнок 18 відображає результат додавання рядка.

Результат додавання рядка
Малюнок 18. Результат додавання рядка.

Примітка: Рядок завжди додається у початок таблиці.
3.2.1.3 Вилучити рядок.

Для вилучення рядку потрібно спочатку його вибрати. Для цього клацніть мишкою на будь-якому елементі у цьому рядку. Натисніть клавішу "Del", або здійсніть виклик контекстного меню і виберіть пункт "Вилучити рядок" (Малюнок 19). Система запросить підтвердження на вилучення рядку (Малюнок 20). Натисніть кнопку "Да" і рядок буде вилучено.

Вилучення рядка
Малюнок 19. Вилучення рядка.

Попередження на вилучення рядка
Малюнок 20. Попередження про вилучення рядка.

3.2.2 Використання таблиць у картці.

Над таблицею у картці можливо виконання наступних операцій:

 • Зміна ширини стовпця (колонки);
 • Зміна порядку стовпців;
 • Відображення/ховання рядків;
 • Відображення/ховання стовпців;
 • Вибір та відкриття елементу таблиці;
 • Сортування елементів таблиці;
 • Пошук по таблиці;
 • Фільтрація по стовпцю таблиці;
 • Нумерація рядків;
 • Фіксування стовпця.
3.2.2.1 Зміна ширини стовпця.

Для зміни ширини стовпця необхідно встановити курсор на правую межу стовпця, ширину якого потрібно змінити. При цьому курсор змінить свою форму на "смугу з двома стрілками". Натисніть ліву кнопку мишки і, утримуючи її, перетягніть правую межу, доки ширина стовпця не досягне необхідного розміру. Після цього відпустити кнопку мишки. Якщо сумістити правую межу стовпця з його лівою межею, стовпчик буде сховано.

3.2.2.2 Зміна порядку стовпців.

Для переміщення стовпця необхідно встановити курсор на назву стовпця, який необхідно перемістити. Натисніть ліву кнопку мишки і, не відпускаючи її, перетягніть стовпчик до потрібного місця. Після цього відпустіть кнопку мишки. Стовпчик займе нове положення.

3.2.2.3 Відображення/ховання рядків.

Для приховування рядка таблиці виберіть будь-який елемент рядка, який потрібно сховати; після цього відкрийте контекстне меню правою кнопкою мишки у будь-якому місці таблиці і виберіть "Сховати рядок". Для приховування рядків також використовується комбінація клавіш "Ctrl" + "Y". Рядки з вибраним елементом будуть приховані. Для відміни приховування рядків скористуйтесь пунктом "Показати усі рядки" контекстного меню.

3.2.2.4 Відображення/ховання стовпців.

Для відображення/ховання стовпців використовуйте контекстне меню, натиснувши правую кнопку мишки на заголовку таблиці.

Відображення/ховання стовпців.
Малюнок 21. Відображення/ховання стовпців.

У результаті виконання даної команди на екрані з'явиться список колонок таблиці. Для кожної колонки з лівого боку від її назви розміщені маркери, які відображають стан колонки. Якщо поруч з назвою колонки є маркер "v", колонка відображається на екрані, у протилежному випадку, колонка схована. Для відображення/ховання колонки необхідно виділити назву потрібної колонки і натиснути клавішу "ПРОБІЛ". Сховати колонку можливо також за допомогою мишки, зменшуючи її ширину доки колонка не сховається.
Показати колонку можливо або за допомогою контекстного меню, або відсунувши межу колонки, яка розташована праворуч від прихованої.

3.2.2.5 Вибір та відкриття елементу таблиці.

Елемент таблиці вважається вибраним, якщо він виділений сірою рамкою. Елемент таблиці вибирається за допомогою мишки або клавіш керування курсором.
Для відкриття картки необхідного елементу в окремому вікні потрібно підвести курсор мишки до потрібного елементу та двічі клацнуть лівою клавішею мишки. Якщо цей елемент виділений - він відкривається по натисненню клавіші "Enter".

3.2.2.6 Сортування елементів таблиці.

Рядки таблиці можливо упорядкувати по зростанню або по убуванню значень елементів у стовпцях таблиці. Для цього наведіть курсор мишки на заголовок стовпця, по якому буде відбуватися сортування і клацніть на ньому лівою клавішею мишки. Таблиця буде відсортована по зростанню. При повторенні цієї операції таблиця буде відсортована по убуванню. Про порядок сортування вказує "трикутна мітка" у заголовку стовпця. Якщо трикутник направлений униз, то значення відсортовані по зростанню, якщо направлений уверх - то по убуванню.

3.2.2.7 Пошук по таблиці.

Для пошуку потрібного значення у таблиці необхідно вибрати колонку, в якій буде здійснюватися пошук, шляхом виділення будь-якого елементу у цій колонці. Після цього ввести текст пошуку у поле пошуку (Малюнок 22). Система автоматично перейде до потрібного елементу.

Пошук по таблиці.
Малюнок 22. Пошук по таблиці.

3.2.2.8 Фільтрація по стовпцю таблиці.

Для здійснення фільтрації даних у таблиці, з початку виберіть потрібний стовпець, по якому буде здійснюватись фільтрація, шляхом виділення будь-якого елементу у цьому стовпці. Для переходу у режим фільтрації водночас натисніть клавіші "Ctrl" та "2", або кнопку розташовану ліворуч від поля пошуку. Після цього введіть потрібний текст у поле пошуку (Малюнок 23). Вміст таблиці при введенні автоматично буде фільтруватися.

Фільтрація по стовпцю таблиці.
Малюнок 23. Фільтрація по стовпцю таблиці.

Система дозволяє здійснювати пошук за контекстом. Тобто пошук потрібного входження по всьому рядку. Для переходу у режим пошуку за контекстом потрібно натиснути обидві кнопки, розташовані ліворуч від поля пошуку, або водночас натиснути клавіші "Ctrl"+"1" та "Ctrl"+"2". Після цього введіть потрібний текст у поле пошуку (Малюнок 24). Вміст таблиці при введенні буде автоматично фільтруватися. Відображатися будуть тільки рядки, які містять введений у поле пошуку текст.

Пошук за контекстом у режимі фільтрації по стовпцю таблиці.
Малюнок 25. Пошук за контекстом у режимі фільтрації по стовпцю таблиці.

Для зняття фільтрації за контекстом, натисніть "Ctrl"+"1". Для виходу з режиму фільтрації повторно натисніть "Ctrl"+"2". Після виходу з режиму фільтрації автоматично буде відновлений первинний вміст таблиці.

3.2.2.9 Нумерація рядків.

Для відображення нумерації рядків відкрийте контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки у будь-якому місці таблиці, і виберіть пункт "Нумерація рядків". Для приховування нумерації рядків повторно виберіть пункт контекстного меню "Нумерація рядків".

3.2.2.10 Фіксування стовпця.

Для зручності перегляду довгих таблиць існує можливість фіксації першого стовпця таблиці - колонка не буде переміщатися при горизонтальному перегляді таблиці. Для фіксації колонки відкрийте контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки у будь-якому місці таблиці, і виберіть "Фіксувати колонку". Для зняття фіксації з першої колонки необхідно повторно виконати команду "Фіксувати колонку".

3.3 Робота з вікнами.

3.3.1. Системне меню вікна.

Меню вікна, або системне меню - це меню, яке з'являється по натисненню лівої кнопки мишки на малюнку, розташованому у лівому верхньому кутку вікна програми. Команди цього меню виконують наступні дії над вікном програми:

 • Відновити вікно;
 • Перемістити вікно;
 • Змінити Розмір вікна;
 • Згорнути вікно;
 • Розгорнути вікно;
 • Закрити вікно.

Системне меню вікна
Малюнок 25. Системне меню вікна

3.3.2 Закриття вікна.

Закриття вікна відбувається за допомогою кнопки з хрестиком, яка розташована у правому верхньому кутку вікна. Якщо вміст вікна під час роботи був змінений, програма запропонує його зберегти. Закриття вікна виконується також за допомогою системного меню вікна або комбінації клавіш "Ctrl" + "F4".

3.3.3 Зміна розміру.

Якщо підвести курсор мишки до будь-якої межі вікна, він змінює свій вигляд звичайно на "смугу з двома стрілками". Якщо натиснути ліву кнопку мишки і перетягнути межу, розмір вікна зміниться відповідно. Якщо при наведенні на межу вікна "смуга з двома стрілками" не з'являється, розмір такого вікна фіксовано, і змінити його не можливо.
Розмір вікна змінюється також за допомогою пункту "Розмір" системного меню вікна. В цьому випадку зміна розмірів вікна здійснюється клавішами керування курсором.

3.3.4 Зміна розташування.

Для зміни розташування вікна необхідно підвести курсор мишки до заголовку вікна, і натиснувши ліву кнопку мишки, перетягти вікно за заголовок на нове місце. Перемістити вікно також можливо за допомогою клавіш керування курсором, вибравши пункт системного меню вікна "Перемістити".

3.3.5 Робота з декількома вікнами.

Система дозволяє одночасно відкрити декілька вікон. Вікно може займати увесь екран (розгорнуте вікно), або його частину. Перейти до потрібного вікна можливо клацнувши лівою кнопкою мишки по будь-якому його елементу. У випадку, коли жодного елементу потрібного вікна немає на екрані, для переходу до нього використовуйте команди, описані у Меню "Вікно".

3.4 Робота з файлами.

3.4.1 Відкриття.

Для вибору файлу на дисках комп'ютера та для його відкриття використовується діалогове вікно "Відкриття файлу", зображене на малюнку 25. Вікно "Відкриття файлу" викликається:

 • командою меню Файл --> Відкрити файл;
 • кнопкою "Відкрити файл" на панелі інструментів
 • клавіатурною комбінацією "Ctrl" + "O(латинське)".

Діалогове вікно "Відкрити файл"
Малюнок 26. Діалогове вікно "Відкрити файл".

Діалогове вікно "Відкрити файл" показує вміст поточної папки. Назва файлу, який потрібно відкрити вноситься з клавіатури у поле "Ім'я файлу" або вибирається зі списку файлів і папок у центрі діалогового вікна.

Якщо файлу, який потрібно відкрити, немає в поточній папці, для переходу в іншу папку використовується поле "Папка" у верхній частині діалогу, подвійне клацання на значках папок, а також кнопка "Перехід на один рівень вгору".

У нижній частині діалогового вікна "Відкриття файлу" знаходиться поле "Тільки читання". Встановлення галочки у цьому полі дозволяє відкрити файл тільки для читання без можливості його зміни. Також у нижній частині діалогового вікна "Відкриття файлу" знаходиться список "Тип файлів", який містить шаблони для обмеження переліку файлів тільки файлами вибраного типу.

Коли потрібний файл вибрано та його ім'я знаходиться у полі "Ім'я файлу", для відкриття файлу використовується кнопка "Відкрити". Щоб відмовитись від виконання операції відкриття потрібно клацнути мишкою на кнопці "Відміна".

3.4.2 Збереження.

Збереження поточного документа, картки, об'єкту або запиту з його поточним ім'ям відбувається при виконанні команди меню Файл > Зберегти. Також, для цього використовується клавіатурна комбінація "Ctrl" + "S".

3.4.3 Збереження з іншим ім'ям.

При виконанні команди меню:

Файл --> Зберегти як

викликається відповідне діалогове вікно, яке використовується для збереження поточного документу, картки об'єкту або запиту під новим ім'ям. Створюється новий файл в заданій користувачем папці.

Робота з діалоговим вікном "Зберегти як" аналогічна роботі з вікном "Відкриття файлу" (див. розділ "Відкриття").

© 2007 Bravosoft