КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

5 Опис карток об'єктів системи


Будь-який об'єкт в системі має свій опис, який містить характеристики, притаманні даному об'єкту, а також взаємозв'язки даного об'єкту з іншими об'єктами системи. Опис відображається в картці об'єкту. Кожний вид об'єкту має свої характеристики і відповідно свою картку.

У системі реалізована наступна ієрархія об'єктів:

Суб'єкт Підрозділ
Організація
Фізична особа Співробітник
Співробітник (звільнений)
Поручитель
Кандидат
Член КС
Член КС (вибувший)
Чорний список


Проводка Поточна
Тимчасова
Вилучена
Об'єкт обліку


Документ Заявка на кредит
Рішення Правління
Кредитного комітету
Спостережної ради
Договір Кредиту
Забезпечення за кредитом
Блокованого рахунку
Пайового внеску
Депозитного внеску
Господарський
Фінансові нормативи
Бухгалтерський документ


Установки Пакет документів
Опис договорів Опис депозитних договорів
Опис кредитних договорів
Опис пайових договорів
Опис договорів блокованого рахунку
Опис договорів забезпечення за кредитом
Схема розрахунку Депозитна схема
Схема пайових внесків
Кредитна схема


Примітка: Опис будь-якого об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи.

5.1 Об'єкт "Суб'єкт".

"Суб'єкт" є загальним класом, до складу якого входять об'єкти "Підрозділ", "Організація" та "Фізична особа". Така ієрархія дозволяє обирати у конкретному полі значення усіх підлеглих об'єктів. Так наприклад в описі проводки, у полі "Суб'єкт" можливо обрати організацію, підрозділ або фізичну особу.

5.1.1 Картка фізичної особи.

Картка фізичної особи має однакову структуру для всіх об'єктів "фізична особа". Таким чином, картки "Співробітник", "Кандидат", "Член КС", "Член КС (вибувший)" та "Чорний список" відрізняються одна від одної наявністю чи відсутністю у них деяких закладок, які окремо означені в наступному описі. Для створення картки типу "Фізична особа" використовується діалог "Журнал фізичних осіб".

Картка об'єкту "Член КС", закладка "Особисті дані"
Малюнок 1. Картка об'єкту "Член КС", закладка "Особисті дані"

Картка об'єкту "Член КС", закладка "Відомості з місця роботи"
Малюнок 2. Картка об'єкту "Член КС", закладка "Відомості з місця роботи"

Картка об'єкту "Член КС", закладка "Членство в КС"
Малюнок 3. Картка об'єкту "Член КС", закладка "Членство в КС"

Картка об'єкту "Член КС", закладка "Договора"
Малюнок 4. Картка об'єкту "Член КС", закладка "Договора"

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Особисті дані" Закладка містить інформацію про особисті дані. Використовується у описах об'єктів "Співробітник", "Кандидат", "Член КС", "Член КС (вибувший)" та "Чорний список".
Фотографія Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить адресу файла з фотографією співробітника. Фотографія повинна зберігатись у форматі BMP.
ПІБ Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
ІПН Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить ІПН співробітника.
Посвідчення особи Складний параметр.
Посвідчення особи Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить тип посвідчення особи співробітника.
Серія документу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Номер документу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Установа Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата видачі документу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Адреса Складний параметр.
Тип адреси Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить тип адреси співробітника.
Індекс Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Адреса Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Телефон Складний параметр.
Тип телефону Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить тип телефону організації.
Номер телефону Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Розрахунковий рахунок Складний параметр.
Номер рахунку Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить тип адреси організації.
Банк Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Місто Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
МФО Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Стать Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Сімейний стан Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата народження Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Вік Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.
Дата розрахунку віку Автоматичне Встановлюється дата розрахунку віку співробітника.
Вік Автоматичне Встановлюється вік співробітника.
Місце роботи Складний параметр.
Організація Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить організацію, в якій працює співробітник.
Організація (текст) Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Посада Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить посаду співробітника.
Додаткова інформація Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить додаткову інформацію про співробітника.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Відомості з місця роботи" Закладка містить інформацію з місця роботи про нараховану заробітну плату у вигляді таблиці. Використовується у описах об'єктів "Співробітник", "Кандидат", "Член КС", "Член КС (вибувший)" та "Чорний список".
Нарахована ЗП Складний параметр.
Дата нарахування Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Нарахована ЗП Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Додаткова інформація Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
ПІДСУМОК Складний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.
Дата нарахування Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Нарахована ЗП Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Додаткова інформація Автоматичне Простий параметр. Тип даних - рядок.
Закладка "Договори" Закладка - запит. Містить запит, який виконується в момент відкриття картки об'єкту. У результаті виконання запиту у закладці відображається інформація про договори, які заключив даний член КС. Результат представлено у вигляді таблиці. Використовується у описах об'єктів "Співробітник", "Кандидат", "Член КС", "Член КС (вибувший)" та "Чорний список".
Закладка "Членство у КС" Закладка містить інформацію про членство у КС. Використовується тільки у описі карток "Член КС" та "Член КС (вибувший)".
Прийнятий рішенням Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Дата вступу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Особистий рахунок Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить особистий рахунок члену КС. При внесенні нового члену КС у систему обчислюється автоматично.
Рахується у підрозділі Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить підрозділ Кредитної спілки.
Поручитель Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Виключений рішенням Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Закладка "Чорний список" Закладка містить інформацію про причину внесення фізичної особи у "чорний список". Використовується тільки у описі карток "Чорний список".
Ким надана інформація Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить джерело надходження інформації.
Інформація про порушення Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить інформацію про порушення.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.1.2 Картка підрозділу.

Електронна картка підрозділу містить інформацію про підрозділ конкретної Кредитної спілки. Електронна картка підрозділу створюється після виконання операції Сервіс --> Настройки --> Новий підрозділ (див. розділ "Новий підрозділ").

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Реквізити підрозділу" Закладка містить інформацію про реквізити підрозділу.
Назва підрозділу Складний параметр.
Повна Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Скорочена Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Номер підрозділу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Члени КС" Закладка - запит. Містить запит, який виконується в момент відкриття картки об'єкту. В результаті виконання запиту у закладці відображається інформація про членів Кредитного союзу які входять до складу цього підрозділу.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.1.3 Картка організації.

Електронна картка організації містить інформацію про організацію, зареєстровану у системі. Електронна картка організації створюється за допомогою діалогу "Журнал організацій".

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Реквізити організації" Закладка містить інформацію про реквізити організації.
Назва організації Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
ЕДРПОУ Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить код ЕДРПОУ організації.
Статус Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить статус організації.
Розрахунковий рахунок Складний параметр.
Номер рахунку Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Банк Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Місто Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
МФО Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Податкові реквізити Складний параметр.
ІПН Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Свідоцтво платника ПДВ Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Адреса Складний параметр.
Тип адреси Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить тип адреси організації.
Індекс Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Адреса Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Телефон Складний параметр.
Тип телефону Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить тип телефону організації.
Номер телефону Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Договори по організації" Закладка - запит. Містить запит, який виконується в момент відкриття картки об'єкту. В результаті виконання запиту у закладці відображається інформація про договори, які були зареєстровані по цій організації у вигляді таблиці.
Закладка "Проводки по організації" Закладка - запит. Містить запит, який виконується в момент відкриття картки об'єкту. В результаті виконання запиту у закладці відображається інформація про проводки, які були зареєстровані по цій організації у вигляді таблиці.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.2 Об'єкт "Проводка"

Кожна проводка у системі має свою електронну картку та може бути віднесена до одної з груп: поточні проводки, або тимчасові проводки. Описи проводок в обох групах співпадають.

Группа тимчасових проводок створена з метою зберігання проводок, які не повинні потрапити у звітність. Наприклад: потрібно сформувати платіжне доручення та віднести його до банку. Використання у цьому випадку поточної проводки - некоректно, оскільки вона ще не пройшла по банку. Для того, щоб відслідкувати дату проходження платіжного доручення через банк ми пропонуємо спочатку створити тимчасову проводку, роздрукувати платіжне доручення, а після отримання виписки банку, перевести тимчасову проводку у поточні.

Для створення картки проводки використовується операція "Проводка". Редагування картки проводки можливе як через діалог, так і безпосередньо у картці.

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Реквізити проводки" Закладка містить усю інформацію про проводку.
Дата проводки Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Рух коштів Складний параметр.
Дт Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить об'єкт обліку (дебет).
Кт Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Містить об'єкт обліку (кредит).
Суб'єкт Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Договір Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума проводки Обов'язкове Тип даних - число.
Опис операції Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Документ для друку Складний параметр.
Вид документу Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Задається первинний бухгалтерський бланк, який буде надруковано за даними цього опису.
Документ номер Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.3 Об'єкт "Об'єкт обліку".

Програма дозволяє настроювати ієрархію об'єктів обліку під вимоги конкретної Кредитної спілки. Для цього у системі створено відповідну картку, яка містить у собі "правила" для проводок по цьому об'єкту. Настроювання ієрархії об'єктів обліку відбувається тільки через діалог (див. розділ "Настройка об'єктів обліку").

Опис полів картки.
Закладка "Реквізити об'єкту обліку" Закладка містить інформацію про реквізити об'єкту обліку.
Назва об'єкту обліку Складний параметр.
Повна Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Скорочена Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Рахунок номер Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дозволити проводки сторно Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сальдо по об'єкту обліку Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Закладка "Кореспонденція ДТ" Містить інформацію про дозволену кореспонденцію по дебету.
Дозволена кореспонденція Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Закладка "Кореспонденція КТ" Містить інформацію про дозволену кореспонденцію по кредиту.
Дозволена кореспонденція Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.4 Об'єкт "Документ".

5.4.1 Договір.

Кожний договір у системі має свою електронну картку. Специфікою обліку договорів у Кредитних спілках є потреба бачити кожен договір одразу за двома ознаками: за часом (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий) та за типом (мікро кредит, споживчий, бізнес, соціальний, та інші). Враховуючи це створено відповідну ієрархію договорів, в якій кожен договір одночасно належить до цих двох груп.

Для створення картки договору використовується універсальна операція "Журнал договорів". Також у системі передбачено автоматичне формування карток договорів під час виконання операцій "Оформлення кредиту" та "Виконати пакет документів". Ці діалоги автоматично створюють нові договори на базі занесеної в них інформації.

5.4.1.1 Кредиту.

Картки цього типу використовуються для зберігання інформації про договори кредиту. Картки договорів кредиту в залежності від типу договору можуть містить наступні закладки:

Закладка "Реквізити договору кредиту" містить загальну інформацію про договір кредиту (дату створення договору, інформацію про позичальника, суму договору, процент за договором та інше).

Закладка "Статистика" відображає інформацію про стан договору кредиту на поточний момент часу (дату та суму чергового внеску, залишок тіла кредиту та інше).

Закладка "Видача кредиту" відображає фактичну дату видачі та фактичну суму кредиту

Закладка "Графік платежів" містить запланований графік виплат по договору.

Закладка "Сплата за договором" містить реальний графік виплат за договором кредиту.

Закладка "Проводки по договору" містить перелік всіх проводок, створених по договору депозита.

Закладка "Перелік зауважень" містить перелік зауважень по договору. Зауваження з'являються на цій закладці, наприклад, у випадку, коли загальна сума виплат по запланованому графіку платежів не рівна загальній сумі виплат по реальному графіку.

Закладка "Заходи повернення кредиту" використовується у випадку неповернення кредиту по цьому договору в зазначений термін. Ця закладка містить інформацію про заходи, які було проведено для повернення кредиту.

Закладка "Застава" містить перелік предметів застави за договором кредиту.

Зовнішній вигляд картки "Договір кредиту" наведено на Малюнках 5-12.

Картка "Договір кредиту", закладка "Реквізити договору кредиту"
Малюнок 5. Картка "Договір кредиту", закладка "Реквізити договору кредиту"

Картка "Договір кредиту", закладка "Статистика"
Малюнок 6. Картка "Договір кредиту", закладка "Статистика"

Картка "Договір кредиту", закладка "Графік платежів"
Малюнок 7. Картка "Договір кредиту", закладка "Видача кредиту"

Картка "Договір кредиту", закладка "Графік платежів"
Малюнок 8. Картка "Договір кредиту", закладка "Графік платежів"

Картка "Договір кредиту", закладка "Сплата за договором"
Малюнок 9. Картка "Договір кредиту", закладка "Сплата за договором"

Картка "Договір кредиту", закладка "Сплата за договором"
Малюнок 10. Картка "Договір кредиту", закладка "проводки по договору"

Картка "Договір кредиту", закладка "Застава"
Малюнок 11. Картка "Договір кредиту", закладка "Застава"

Картка "Договір кредиту", закладка "Перелік зауважень"
Малюнок 12. Картка "Договір кредиту", закладка "Перелік зауважень"

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Реквізити договору кредиту" Закладка містить інформацію про реквізити договору.
Реєстрація документу Складний параметр.
Документ номер Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Формувати за описом Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Різновид договору Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Схема розрахунку Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сторона договору Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Мета договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить інформацію про мету договору.
Сума договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Процент за договором Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Надати за рішенням Складний параметр.
Складний параметр. Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата рішення КК Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Дата закінчення договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Дата закриття договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Додаткові умови Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Виконавець Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Статистика" Закладка містить інформацію про стан договору кредиту на поточний момент часу.
Розрахунок поточної заборгованості Складний параметр.
Заборгованість по сплаті пені Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Заборгованість по сплаті процентів Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Розрахунок чергового внеску Складний параметр.
Дата чергового внеску Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Залишок тіла кредиту Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Нараховано процентів Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Кредиту до сплати Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Процентів сплачено Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Тіла сплачено Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Пені сплачено Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
СУМА ЧЕРГОВОГО ВНЕСКУ Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
У тому числі тіла Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
У тому числі процентів Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Нараховано пені Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Днів прострочки Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Розрахунок резерву забезпеченості Складний параметр.
Просрочених днів Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число
Рівень просроченості Автоматичне
Сума заборгованості Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
СУМА РЕЗЕРВУВАННЯ Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Закладка "Видача кредиту" Закладка містить інформацію про фактичну дату видачи та суму кредиту
Видано кредиту Складний параметр.
Дата платежу Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Сума Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
ВСЬОГО Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.
Сума Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Закладка "Графік платежів" Закладка містить інформацію про заплановану виплату платежів у вигляді таблиці.
Плановий внесок по кредиту Складний параметр.
Дата платежу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Частка тіла Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Сума процентів Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
ЗАГАЛОМ Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.
Дата платежу Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Частка тіла Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Сума процентів Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Закладка "Сплата за кредитом" Закладка містить інформацію про реальну сплату платежів у вигляді таблиці.
Фактичний внесок Складний параметр.
Дата платежу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Частка тіла Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Сума процентів Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Днів прострочки Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Пені сплачено Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
ЗАГАЛОМ Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.
Дата платежу Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Частка тіла Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Сума процентів Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Днів прострочки Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Пені сплачено Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Закладка "Проводки по договору" Закладка - запит. Містить запит, який виконується в момент відкриття картки об'єкту. В результаті виконання запиту у закладці відображається інформація про проводки, які співвідносяться з цим договором. Результат представлено у вигляді таблиці.
Закладка "Застава" Закладка містить інформацію про оформлену заставу по договору кредиту у вигляді таблиці.
Договір застави Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Закладка "Об'єкт кредитування" Закладка містить інформацію про об'єкт кредитування.
Договір купівлі продажу Складний параметр.
Документ номер Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Організація Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Додаток Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Договір страхування Складний параметр.
Документ номер Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Організація Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Додаток Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Нерухомість Складний параметр.
Назва майна Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Адреса майна Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Кількість кімнат Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Загальна площа Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Жила площа Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Ким зареєстроване Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата реєстрації Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Номер реєстрації Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Експертна оцінка Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Транспортний засіб Складний параметр.
Назва майна Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Свідоцтво про реєстрацію Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Реєстраційний знак Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Індифікаційний номер (VIN) Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Рік випуску Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Номер двигуна Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Номер шасі (рама) Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Номер кузова Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Колір Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Закладка "Заходи повернення кредиту" Закладка містить інформацію про виконані заходи, щодо повернення кредиту.
Виконані заходи Складний параметр.
Дата заходу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Вид заходу Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Виконавець Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Зміст заходу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Результат заходу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Закладка "Перелік зауважень" Закладка містить перелік зауважень по договору кредиту.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.
5.4.1.2 Забезпечення за кредитом.

Картки ієрархії "Документ" цього типу використовуються для зберігання інформації про договори забезпечення за кредитом (застави, поруки та інші).

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Реквізити договору застави" Закладка містить інформацію про реквізити договору.
Реєстрація документу Складний параметр.
Документ номер Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Сторона договору Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Дата закінчення договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Договір кредиту Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. В цьому полі вказується договір кредиту, за яким сформовано поточний договір застави.
Додаткові умови Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата закриття договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Перелік предметів застави" Закладка містить інформацію про предмети застави, оформлені по даному договору у вигляді таблиці.
Застава Складний параметр.
Застава вартість Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Застава предмет Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Застава місцезнаходження Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.
Застава вартість Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Застава предмет Автоматичне Простий параметр. Тип даних - рядок.
Застава місцезнаходження Автоматичне Простий параметр. Тип даних - рядок.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.
5.4.1.3 Пайового внеску.

Картки ієрархії "Документ" цього типу використовуються для зберігання інформації про договори пайового внеску.

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Реквізити договору пайового внеску" Закладка містить інформацію про реквізити договору.
Реєстрація документу Складний параметр.
Документ номер Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Формувати за описом Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Різновид договору Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Схема розрахунку Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сторона договору Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Процент за договором Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Додаткові умови Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата закінчення договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Проводки по договору" Закладка - запит. Містить запит, який виконується в момент відкриття картки об'єкту. В результаті виконання запиту у закладці відображається інформація про проводки, які співвідносяться з цим договором. Результат представлено у вигляді таблиці.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.
//--------------------
5.4.1.4 Депозитного внеску.

Картки ієрархії "Документ" цього типу використовуються для зберігання інформації про договори депозитного внеску.

Закладка "Реквізити договору депозитного внеску" містить загальну інформацію про договір депозиту (дату створення договору, інформацію про позичальника, суму договору, процент за договором та інше).

Закладка "Планові внески по депозиту" містить запланований графік внесення депозиту

Закладка "Внески по депозиту" містить фактичні дати і суми внесків по договору депозита

Закладка "Графік виплат" містить запланований графік виплат по договору.

Закладка "Виплачено по депозиту" містить фактичні дати і суми виплат по договору депозита.

Закладка "Проводки по договору" містить перелік всіх проводок, створених по договору депозита.

Зовнішній вигляд картки "Договір депозиту" наведено на Малюнках 13-18

Картка "Договір депозиту", закладка "Реквізити договору депозитного внеску"
Малюнок 13. Картка "Договір депозиту", закладка "Реквізити договору депозитного внеску"

Картка "Договір депозиту", закладка "Планові внески по депозиту"
Малюнок 14. Картка "Договір депозиту", закладка "Планові внески по депозиту"

Картка "Договір депозиту", закладка "Внесено по депозиту"
Малюнок 15. Картка "Договір депозиту", закладка "Внесено по депозиту"

Картка "Договір депозиту", закладка "Графік виплат"
Малюнок 16. Картка "Договір депозиту", закладка "Графік виплат"

Картка "Договір депозиту", закладка "Фактично нараховано"
Малюнок 17. Картка "Договір депозиту", закладка "Фактично нараховано"

Картка "Договір депозиту", закладка "Проводки по договору"
Малюнок 18. Картка "Договір депозиту", закладка "Проводки по договору"

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Реквізити договору депозитного внеску" Закладка містить інформацію про реквізити договору.
Реєстрація документу Складний параметр.
Документ номер Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Формувати за описом Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Різновид договору Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Схема розрахунку Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сторона договору Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Денний процент Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Додаткові умови Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата закінчення договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Планові внески по депозиту" Закладка містить інформацію про планові внески по депозиту у вигляді таблиці
Плановий внесок по депозиту Складний параметр.
Дата платежу Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Сума Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
ВСЬОГО Обчислювальний параметр. Значення цього параметру вираховується системою автоматично.
Сума Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Закладка "Внесено по депозиту" Закладка містить інформацію про фактичні внески по депозиту у вигляді таблиці
Фактичний внесок по депозиту Складний параметр.
Дата платежу Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Сума Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
ВСЬОГО Обчислювальний параметр. Значення цього параметру вираховується системою автоматично.
Сума Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Закладка "Графік виплат" Закладка містить інформацію про виплату платежів у вигляді таблиці.
Планова виплата по депозиту Складний параметр.
Дата платежу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Частка тіла Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Сума процентів Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Пеня Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Дата сплати Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Сума сплати Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
ЗАГАЛОМ Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.
Дата платежу Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Частка тіла Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Сума процентів Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Пеня Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Дата сплати Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Сума сплати Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Закладка "фактично нараховано" Закладка містить інформацію про фактичні нараховані відсотки по депозиту у вигляді таблиці
Нараховано по депозиту Складний параметр.
Дата платежу Автоматичне Простий параметр. Тип даних - дата.
Частка тіла Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Сума процентів Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
ЗАГАЛОМ Обчислювальний параметр. Значення цього параметру вираховується системою автоматично.
Частка тіла Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Сума процентів Автоматичне Простий параметр. Тип даних - число.
Закладка "Проводки по договору" Закладка - запит. Містить запит, який виконується в момент відкриття картки об'єкту. В результаті виконання запиту у закладці відображається інформація про проводки, які співвідносяться з цим договором. Результат представлено у вигляді таблиці.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.
5.4.1.5 Господарський.

Картки ієрархії "Документ" цього типу використовуються для зберігання інформації про господарські договори.

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Реквізити господарського договору" Закладка містить інформацію про реквізити договору.
Реєстрація документу Складний параметр.
Документ номер Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Різновид договору Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сторона договору Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума договору Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Мета договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить інформацію про мету договору.
Додаткові умови Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Документи за договором" Закладка - запит. Містить запит, який виконується в момент відкриття картки об'єкту. В результаті виконання запиту у закладці відображається інформація про документи, які співвідносяться з цим договором. Результат представлено у вигляді таблиці.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.4.2 Рішення.

Для зберігання рішень Кредитного комітету, Спостережної ради та Правління у системі створено відповідні електронні картки.

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка  "Реквізити рішення" Закладка містить усю інформацію про реквізити рішення.
Рішення зареєстроване Складний параметр.
Документ номер Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Дата документу Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Зміст рішення СР" Закладка містить інформацію про зміст рішення.
Прийняти до  членів КС Складний параметр.
Кандидат Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Дата прийняття Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Зарахувати у підрозділ Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Додаток Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Виключити з  членів КС Складний параметр.
Член КС Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Дата виключення Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - дата.
Причина виключення Причина виключення Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Додаток Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.4.3 Заявка на кредит.

Опис у стадії розробки.

5.5 Об'єкт "Установки".

Ця група об'єктів призначена для настройки системи під вимоги конкретної Кредитної Спілки. Користувачу надається можливість створювати свої описи договорів, схеми розрахунку та пакети проводок.

5.5.1 Схеми розрахунку

Картки типу "Схема розрахунку" призначені для збереження інформації про схему розрахунку за договором кредиту, або договором депозитного внеску. Оскільки кожна Кредитна спілка працює за власними кредитними схемами, у системі передбачено можливість створення та настроювання нових схем розрахунку (своєї методики нарахування відсотків та виплат по договору). Для створення картки типу "Схема розрахунку" використовується операція "Нова картка установок". Картки об'єктів цього типу діляться на групи "Депозитна схема", "Кредитна схема" та "Схема пайових внесків". На Малюнку 19 наведено приклад картки "Кредитна схема".

5.5.1.1 Кредитна схема

На Малюнку 19 наведено приклад картки кредитної схеми.

Приклад картки "Кредитна схема".
Малюнок 19. Приклад картки"Кредитна схема".

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Опис кредитної схеми" Закладка містить інформацію про схему розрахунку.
Назва схеми розрахунку Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Нарахування відсотків Складний параметр.
Схема нарахування відсотків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Періодичність нарахування відсотків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Планові проводки по відсоткам Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Розрахунки по кредиту Складний параметр.
Порядок розрахунку Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Схема розрахунків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Періодичність розрахунків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Процент за договором Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Пеня Складний параметр.
Схема нарахування пені Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Вказує на яку частину суми буде нарахована пеня: "на всю суму договору", "на загальну суму заборгованості", "на поточну суму заборгованості" або можливо встановити "фіксовану суму" пені за кожен день затримки платежу.
Порядок розрахунку Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. Вказує за якою методикою буде нарахована пеня: "методом сальдо" або "методом план".
Процент Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число. Вказує процент, за яким буде розрахована сума пені. Вказує процент, за яким буде розрахована сума пені.
Сума Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число. Параметр дозволяє встановити фіксовану суму пені за кожен день затримки платежу.
Днів відстрочки Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число. Встановлює кількість днів після дати планового погашення кредиту, за які пеня не нараховується.
Обмеження суми договору Складний параметр.
Мінімальна сума договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Максимальна сума договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Максимальний термін договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - значення тривалості.
Обов'язковість застави Не обов'язкове Не обов'язкове
Авансовий платіж Складний параметр.
Процент Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Сума Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.
5.5.1.2 Депозитна схема

На Малюнку 20 наведено приклад картки депозитної схеми.

Приклад картки "Депозитна схема".
Малюнок 20. Приклад картки"Депозитна схема".

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Опис депозитної схеми" Закладка містить інформацію про схему розрахунку.
Назва схеми розрахунку Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Нарахування відсотків Складний параметр.
Схема нарахування відсотків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Періодичність нарахування відсотків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Планові проводки по відсоткам Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Розрахунки по депозиту Складний параметр.
Капіталізація Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Періодичність розрахунків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Процент за договором Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Пеня Складний параметр.
Схема нарахування пені Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Порядок розрахунку Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Процент Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Обмеження суми договору Складний параметр.
Мінімальна сума договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Максимальна сума договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Максимальний термін договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - значення тривалості.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.
5.5.1.3 Схема пайових внесків

На Малюнку 21 наведено приклад картки схеми пайових внесків.

Приклад картки "Схема пайових внесків".
Малюнок 21. Приклад картки"Схема пайових внесків".

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Опис схеми пайових внесків" Закладка містить інформацію про схему розрахунку.
Назва схеми розрахунку Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Нарахування відсотків Складний параметр.
Схема нарахування відсотків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Періодичність нарахування відсотків Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Планові проводки по відсоткам Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Процент за договором Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Обмеження суми договору Складний параметр.
Мінімальна сума договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Максимальна сума договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Максимальний термін договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - значення тривалості.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.5.2 Пакет документів.

Картки типу "Пакет документів" призначені для збереження інформації про пакети документів. Для створення картки типу "Пакет документів" використовується операція "Нова картка установок". На Малюнку 22 наведено приклад картки цього типу.

Приклад картки "Пакет документів"
Малюнок 22. Приклад картки "Пакет документів"

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Опис пакету документів" Закладка містить усю інформацію про пакет документів.
Назва пакету документів Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить назву пакету документів.
Створити проводку Складний параметр.
Процент Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Сума Сума Простий параметр. Тип даних - число.
Суб'єкт Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Дт Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Кт Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Договір Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Додаток Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Створити господарський договір Складний параметр.
Суб'єкт Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Процент Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Різновид договору Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Додаток Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Створити договір пайового внеску Складний параметр.
Особа Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Процент Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Різновид договору Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Схема розрахунку Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Тривалість договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - значення тривалості.
Додаток Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Створити договір депозитного внеску Складний параметр.
Особа Особа Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Сума Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Процент Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - число.
Різновид договору Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Схема розрахунку Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Тривалість договору Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - значення тривалості.
Додаток Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

5.5.3 Опис договорів.

У системі передбачено можливість створення власних описів договорів, які використовуються у конкретній Кредитній спілці. Використання таких описів прискорює та спрощує роботу з договорами.

Для зберігання цих описів використовуються об'єкти типу "Опис договорів". Картки об'єктів цього типу діляться на групи "Опис депозитних договорів", "Опис кредитних договорів", "Опис договорів забезпечення за кредитом", "Опис договорів блокованого рахунку" та "Опис пайових договорів". На Малюнку 23 наведено приклад картки такого опису.

Примітка: З усіх договорів, які можливо створити у системі картки опису договору не мають тільки договори господарського типу. Це пов'язано з тим, що існує велика кількість різноманітних варіантів господарських кредитів. Створити опис договору для кожного з цих варіантів не представляється можливим.

Приклад картки типу "Опис договорів"
Малюнок 23. Приклад картки типу "Опис договорів"

Опис полів картки.
Найменування До заповнення Тип даних
Закладка "Опис договору" Закладка містить інформацію про опис договору.
Назва документу Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Належить до групи Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника. У зв'язку із розбиттям ієрархії кредитних договорів на групи "до 3 місяців", "від 3 до 12 місяців" та "понад"12"місяців" у картках опису кредитних договорів це поле повинне містить значення ієрархії "Договір за типом" передостаннього рівню (наприклад, "Кредиту -> Споживчий кредит" для споживчих кредитів). Якщо цю вимогу не дотримано, автоматичне сортування договорів за вказаними вище групами неможливо. Виключенням з цього правила можуть бути договори, що оформлюються тільки на один із вказаних вище термінів (наприклад, договори мікрокредиту).
Опис документу Складний параметр.
Назва документу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Префікс документу Обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Опис документу на заставу Складний параметр.
Назва документу на заставу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Префікс документу на заставу Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок.
Об'єкт кредитування Не обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Шаблон Не обов'язкове Простий параметр. Тип даних - рядок. Містить назву шаблону, який використовується для друку договорів, що формуються за цим описом. Усі шаблони договорів знаходяться у папці "KS\Form" та можуть бути відредаговані за допомогою програми MS Word. Детальніше про шаблони документів див. розділ "Внесення змін до шаблону друку документів".
Автор Обчислювальний параметр. Значення цього параметру не задається користувачем, а вираховується системою автоматично.

Автор

Автоматичне Встановлюється конкретний співробітник, який вніс останні зміни. Можливий перехід до картки співробітника по команді "Перейти до картки"

Остання зміна

Автоматичне Дата та час останньої зміни картки.
Закладка "Бухгалтерська обробка" Закладка містить інформацію про бухгалтерську обробку договору, який буде створено за цим описом.
Облік відсотків Складний параметр.
Дт Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Кт Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Облік договору Обов'язкове Тип даних - структура. Вибір з довідника.
Закладка "Закладка/запит" Закладка - запит. Можливе формування довільного запиту за бажанням Користувача. Запит виконується у момент відкриття картки об'єкту. Використовується у описах усіх карток системи.
Примітка: Опис даного об'єкту може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.
© 2007 Bravosoft