КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

7 Сервісні функції


7.1 Архів.

Система дозволяє зберігати поточний стан Бази Знань в архіві і відновлювати з архіву збережений стан. Це здійснюється за допомогою команди:

Сервіс --> Архів

У результаті виконання команди користувачу надається діалогове вікно "Архів".

Методика роботи з архівом наведена у розділі "Робота з архівом" Керівництва Користувача.

Архів.
Малюнок 1. Діалог "Архів"

Опис функціональних кнопок вікна "Архів"
Поновити Поновляє зміст вікна "Архів".
Створити Створення нового архіву.
Відкрити Відновлення інформації з архіву.
Вилучити Вилучення архіву зі списку архівів.
Перевірити Виконує операцію "Перевірити" перед створенням архіву або після відновлення архіву.
Вихід Закриття вікна "Архів"

7.1.1 Робота з архівом.

7.1.1.1 Створення архіву.

Для створення нового архіву перейдіть із списку архівів у поле введення інформації ( за допомогою мишки або натиснувши клавішу "Enter") і введіть ім'я нового архіву . Після цього виберіть кнопку "Створити". Система запросить підтвердження створення архіву. Для підтвердження виберіть кнопку "OK". По завершенню операції створення архіву , система видасть повідомлення "Архів" ім'я архіву" створений успішно". У списку архівів з'явиться новий архів з введеним ім'ям і поточною датою створення.

Примітка: У зв'язку з деякими особливостями роботи зовнішніх програм під операційною системою Windows з файлами, які містять українські літери, при введенні імені нового архіву рекомендується використовувати англійські літери "i", "i", "е" замість українських літер "і", "ї", "є".
7.1.1.2 Відновлення інформації з архіву.

Відновлення інформації з архіву, виберіть із списку архівів той архів, який потрібно відновити і натисніть кнопку "Відкрити". Система запросить підтвердження на відновлення інформації з архіву. Для підтвердження виберіть кнопку "OK". Система завантажить збережений архів. При цьому існуюча версія системи буде втрачена.

7.1.1.3 Відновлення інформації з архіву (на закритій Моделі).

Відновлення інформації з архіву може бути здійснене на закритій Моделі у випадку неможливості входу у систему по будь-якій причині. У цьому випадку при виконанні операції "Архів" замість стандартного діалогу, буде запропонований діалог вибору файлу, у якому необхідно вибрати потрібний архів. Якщо операція буде виконана успішно, система видасть відповідне повідомлення.

7.1.1.4 Вилучення архіву.

Для вилучення архіву виберіть із списку архівів той архів, який потрібно вилучити і натисніть кнопку "Вилучити". Система запросить підтвердження на вилучення архіву . Для підтвердження натисніть кнопку "OK". Система вилучить архів із списку архівів.

Додаток.
Для створення архіву використовується зовнішня програма "ARJ.EXE", яка повинна бути розташована у директорії системи. Можливо, що при створенні архіву система тривалий час не буде реагувати на Ваші дії. Це пов'язано з неправильною конфігурацією програми "ARJ.EXE". Для зміни конфігурації програми "ARJ.EXE", виберіть її у рядку задач Windows, увійдіть у настройки (виберіть у контекстному меню команду "Властивості") і встановіть "прапорець" "Автоматично закривати по завершенню роботи". Після цього система відновить свої дії.
Рекомендації.
Можлива наступна схема створення архівів:
У системі створюються архіви по дням тижня (Понеділок, Вівторок, ….) і кожний вечір , відповідний архів перезаписується. Раз у тиждень (в останній робочий день), відповідний архів копіюється на зовнішній носій (дискету).
Усі архіви розташовані у директорії "ARCHIV", під відповідними іменами.
Така схема створення архівів забезпечить надійне збереження Ваших даних при різноманітних перебоях у роботі Вашого комп'ютеру.
Примітка: Створення нового архіву обов'язкове перед істотними змінами у Базі Знань.

7.1.2 Створення архіву при запуску програми.

З метою посилення контролю за створенням архівних копій поточних даних, під час входу користувача в програму виконується перевірка наявності архіву за попередній робочий день. Якщо за попередній період архів не створено, то на екрані з'явиться наступний діалог (Малюнок 2).

Користувачу надається можливість обрати наступні варіанти:

Створити архів буде створено архів, ім'я якого, за умовчанням, буде назвою дня тижня (Наприклад: Середа, Четвер і т.д). За необхідності ім'я архіву можна змінити в полі для редагування.
Виклик діалогу "Архів" буде викликано стандартний діалог "Архів" в якому ви зможете створити архів за стандартною схемою.
Вихід без створення архіву у цьому випадку у вас не буде створено поточного архіву, і в разі потреби ви не зможете відновити інформацію у випадку її втрати.

Архів.
Малюнок 2. Попередження про створення архіву.

7.2 Довідник характеристик.

Значення характеристик та параметрів у системі (наприклад, такі, як перелік посад) містяться у довідниках. Користувач по бажанню може ввести нові значення для будь-якого довідника або змінити існуючі. При зміні існуючого значення довідника воно буде змінене не тільки у самому довідникові, але і в усіх об'єктах, де ця характеристика використовувалася з цим значенням.
Перехід до довідника здійснюється за допомогою команди:

Сервіс --> Довідник характеристик

У результаті виконання команди користувачу надається діалогове вікно "Довідники" (Малюнок 3). У центральній частині цього вікна відображена вся інформація про довідники, існуючі у системі, а у нижній - поле для введення нового або редагування старого найменування значення довідника.

Довідник характеристик
Малюнок 3. Довідник характеристик

Інформація, яка міститься у довідниках, відображається у вигляді ієрархії папок довідників. Робота зі структурою довідника аналогічна роботі з будь-якою ієрархією папок. Для переходу із структури довідника у поле введення інформації, можна скористуватися мишкою або натиснути клавішу "Enter".

Більш детально роботу з довідником характеристик розглянуто у розділі "Довідник характеристик" Керіництва Користувача.

Опис функціональних кнопок вікна "Довідники"
Поновити Поновляє зміст довідника.
Створити Додає нове значення у довідник.
Створити групу Додавання нової групи у довідник.
Змінити Зміна існуючого значення у довіднику.
Увага: Зміна назви може призвести до неправильної роботи деяких алгоритмів.
Вилучити Вилучення існуючого значення у довіднику.
Увага: Вилучення існуючого значення може призвести до неправильної роботи деяких алгоритмів.
Увага: Цією командою сутність помічається на вилучення. Для реального вилучення необхідно виконати операцію "Вилучити з моделі".
Вихід Закриття вікна "Довідники"

7.2.1 Редагування довідника.

7.2.1.1 Нова характеристика (група).

Щоб додати нову характеристику (групу) у довідник, необхідно вибрати папку, в яку буде відбуватися додання та у полі введення інформації ввести нове значення для даного довідника. Після цього вибрати кнопку "Створити" ("Створити групу"). Система запросить підтвердження на введення нового значення у довідник. При натиску клавіші "ОК" нове значення буде додане у довідник, при натиску клавіші "Cancel" введення нового значення зроблене не буде.

7.2.1.2 Перейменування характеристики (групи).

Щоб перейменувати характеристику (групу) у довідникові, необхідно відкрити папку, в якій вона розташована, та вибрати її. У полі редагування буде відображене ім'я цієї характеристики доступне для зміни. Відредагуйте його та натисніть кнопку "Змінити". Система запросить підтвердження на перейменування значення у довідникові. При натиску клавіші "ОК" старе ім'я буде замінене новим, при натиску клавіші "Cancel" введення зміни зроблено не буде.

7.2.1.3 Вилучення характеристики (групи).

Щоб вилучити існуючу характеристику (групу) з довідника, необхідно її вибрати і натиснути кнопку "Вилучити". Система запросить підтвердження на вилучення цього значення. Після натиску кнопки "OK" система повідомить, що дана суттєвість позначена на вилучення. Для реального вилучення необхідно виконати операцію "Вилучити з моделі".

7.2.1.4 Створення характеристик, які перетинаються.

У тому випадку, якщо у довідник вводиться значення, яке вже існує в іншій папці, система попереджає про це. Користувачу надається можливість відмовитися від введення, якщо це не відповідає дійсності. Але у деяких випадках введення вже існуючого значення в іншу групу необхідно.
У системі реалізований механізм папок, які перетинаються - коли один елемент ієрархії може входити в різноманітні папки. Для додання існуючого елемента в іншу папку необхідно цю папку зробити поточною, у рядку редагування ввести ім'я цього елементу і виконати команду "Створити". На запит про наявність такого елемента у системі необхідно відповісти "OK". Після цього елемент буде доданий і в цю папку.

7.3 Довідник об'єктів.

Довідник об'єктів відображає тільки об'єкти, які доступні для редагування. Інтерфейс довідника об'єктів має таку ж структуру, як і "довідник характеристик". Користувачу надається можливість вилучити об'єкт або змінити його ідентифікатор. При зміні ідентифікатора, даний об'єкт в усіх картках і довідниках буде відображатися з новим найменуванням.
Перехід до довідника здійснюється за допомогою команди:

Сервіс --> Довідник об'єктів

У результаті виконання команди користувачу надається діалогове вікно "Довідник об'єктів".(Малюнки 4, 5).

Більш детально роботу з довідником об'єктів розглянуто у розділі "Довідник характеристик" Керіництва Користувача.

Довідник об'єктів
Малюнок 4. Довідник об'єктів.

Довідник об'єктів
Малюнок 5. Довідник об'єктів.

Інформація, яка міститься у довідниках, відображається у вигляді ієрархії папок довідників. Робота зі структурою довідника аналогічній роботі з будь-якою ієрархією папок. Для переходу із структури довідника у поле введення інформації, можна скористуватися мишкою або натиснути клавішу "Enter".

Опис функціональних кнопок вікна "Об'єкти".
Поновити Поновляє зміст довідника.
Змінити Зміна існуючого значення у довіднику.
Увага: Зміна назви може призвести до неправильної роботи деяких алгоритмів.
Вилучити Вилучення існуючого значення у довіднику.
Увага: Вилучення існуючого значення може призвести до неправильної роботи деяких алгоритмів.
Увага: Цією командою сутність помічається на вилучення. Для реального вилучення необхідно виконати операцію "Вилучити з моделі".
Вихід Закриття вікна "Довідники".

7.3.1 Редагування довідника.

7.3.1.1 Перейменування об'єкту.

Щоб перейменувати об'єкт у довідникові, необхідно відкрити папку, в якій він розташований, та вибрати його. У полі редагування буде відображене ім 'я цього об'єкту доступне для зміни. Відредагуйте його та натисніть кнопку "Змінити". Система запросить підтвердження на перейменування значення у довідникові. При натиску клавіші "ОК" старе ім'я буде замінене новим, при натиску клавіші "Cancel" введення зміни зроблено не буде.

7.3.1.2 Вилучення об'єкту.

Щоб вилучити існуючий об'єкт з довідника, необхідно його вибрати і натиснути кнопку "Вилучити". Система запросить підтвердження на вилучення цього об'єкту. Після натиску кнопки "OK" система повідомить, що дана суттєвість позначена на вилучення. Для реального вилучення необхідно виконати операцію "Вилучити з моделі".

7.4 Адміністрування.

7.4.1 Підключення до системи.

Вхід у систему можливий тільки зареєстрованим користувачам. При запуску системи, необхідно внести автентичні відомості для одержання доступу (Малюнок 6). Ці відомості будуть використані у період усього сеансу роботи з системою.

Перший вхід Користувача до системи розглянуто у розділі "Вхід у систему" Керівництва Користувача.

Діалог підключення до системи
Малюнок 6 Діалог підключення до системи.

Заповнення полів вікна "Connect"
User name Логін (ім'я) користувача для доступу у систему.
Password Пароль користувача для доступу у систему.
Server Використовується при роботі у мережі. Містить IP-адресу комп'ютеру, на якому встановлено програму-сервер "bravo".
Галочка "reconnect" Використовується для повторного підключення Користувача до серверу при роботі у мережі у випадку обриву зв'язку.
Опис функціональних кнопок вікна "Connect"
Connect Здійснює підключення користувача до системи.
Exit Вихід із діалогу "Підключення до системи".

У системі можливо виконання деяких операцій без авторизації користувача. До таких операцій відносяться:

  • Архів (у режимі закрита Модель);
  • Реставрувати модель;
  • Поновити модель.

Детальніше про функції кожної операції см відповідний розділ довідкової системи.

Примітка:
Курсор При виконанні операції "сервером" системи, курсор приймає зовнішній вид, наведений на картинці. Під час виконання операції "сервером" не допускається виконання інших операцій з системою.

7.4.2 Діалог "Користувачі".

Діалог "Користувачі" (Малюнок 7) використовується для створення списку користувачів, яким дозволено доступ у систему.

Занесення інформації про Кристувачів системою детально розглянуто у розділі "Занесення інформації про користувачів системи" Керівництва Користувача.

Користувачі
Малюнок 7 Адміністрування системи. Команда "Користувачі".

Заповнення полів вікна "Користувачі"
Користувач У це поле заноситься Прізвище, Ім'я, По-батькові співробітника, якому дозволяється доступ у систему.
Увага: Прізвище, Ім'я, По-батькові співробітника повинні бути занесені так само як і у довідник співробітників.
Логін Ім'я користувача для доступу у систему.
Пароль Пароль користувача для доступу у систему.
Примітка Додаткова текстова інформація.
Результат Створюється запис про нового користувача, якому дозволяється доступ у систему.
Опис функціональних кнопок вікна "Користувачі"
Поновити Оновлює зміст вікна "Користувачі".
Змінити Створення або зміна запису про користувача. Якщо користувач, заданий у полі "Користувач", вже існує у списку, то система змінить його параметри, якщо ні - буде доданий новий запис.
Вилучити Вилучення користувача із системи.
Групи Користувачів У даній версії системи ця команда не доступна.
Вихід Вихід із діалогу "Користувачі".

7.5 Обслуговування моделі.

При виборі цього пункту меню з'являється вікно (Малюнок 8) з переліком команд по обслуговуванню моделі.

Використання команд цієї групи більш детально розглянуто у розділі "Використання групи команд «Обслуговування моделі»" Керівництва Користувача.

Перелік команд по обслуговуванню моделі.
Малюнок 8 Перелік команд по обслуговуванню моделі.

Закрити-Відкрити Відкриття або Закриття моделі. Частина операцій може бути виконана тільки на закритій моделі.
Перевірити Здійснює перевірку цілісності і коректності моделі.
Поновити Викликає діалогове вікно, в якому необхідно вибрати файл з оновленням для моделі, і виконує операцію внесення змін у модель.
Реставрувати Виконує відновлення моделі після перебоїв. Операція може бути виконана тільки на закритій моделі.
Вилучити з моделі Викликає діалог "Вилучити з моделі".

7.5.1 Команда "Закрити-Відкрити".

Дана команда дозволяє закрити модель для виконання операції "Реставрувати" і після цього знов відкрити модель без виходу з програми. За допомогою цієї команди, можливо переключитися на іншу модель. Для цього необхідно спочатку закрити існуючу модель, після цього змінити шлях до моделі в діалозі "Настройка системи" і потім відкрити іншу модель.

7.5.2 Команда "Перевірити".

У системі містяться засоби перевірки цілісності і коректності моделі. У випадку не коректного виходу з програми (наприклад, вимкнулося живлення комп'ютера) система видає попередження (Малюнок 9)

Повідомлення, яке видається системою.
Малюнок 9 Повідомлення, яке видається системою.

У випадку появи такого попередження рекомендується виконати дану команду для виявлення можливих пошкоджень моделі.

7.5.3 Команда "Поновити".

У системі реалізований механізм, який забезпечує динамічне розширення функцій системи без її заміни. Додаткові функції описуються у спеціальних файлах , які необхідно зареєструвати у системі за допомогою цієї команди. Дана команда викликає стандартний діалог "відкриття файлу", у якому необхідно вибрати файл з оновленням для моделі, і виконує операцію внесення змін у модель.

7.5.4 Команда "Реставрувати".

У випадку видачі діагностичних повідомлень у процесі виконання операції "Перевірити", необхідно для виправлення моделі виконати дану команду. Для цього спочатку закрийте модель за допомогою команди "Закрити-Відкрити", а після цього виконайте команду.

7.5.5 Команда "Вилучити".

Діалог (Малюнок 10) використовується для "фізичного" вилучення даних із системи.

Вилучити з моделі
Малюнок 10 "Вилучити з моделі".

Опис функціональних кнопок вікна "Вилучити з системи"
Поновити Оновлює список сутностей відмічених на вилучення і здійснює перевірку входження даних сутностей в описи інших об'єктів.
Відновити Знімає позначку "на вилучення" з даної сутності.
Вилучити Вилучає сутність з системи тільки у тому випадку, якщо вона не входить до опису інших об'єктів.
Вихід Закриття вікна "Вилучити з моделі"

Процес вилучення здійснюється у 3 етапу.
На першому етапі необхідна сутність повинна бути позначена "на вилучення" в одному із довідників (довідник об'єктів або довідник характеристик).
На другому етапі здійснюється перевірка входження даної сутності в описи інших об'єктів. Виконується у діалозі "Вилучити з моделі" у момент запуску діалогу, або шляхом натиску кнопки "Поновити". У результаті система видасть список об'єктів, в описах яких присутня дана сутність.
На третьому етапі відбувається "фізичне" - вилучення. Вилучається сутність з системи тільки у тому випадку, якщо вона не входить в описи інших об'єктів. Виконується у діалозі "Вилучити з моделі", шляхом натиску кнопки "Вилучити". Система запросить підтвердження на виконання даної операції.

7.6 Настройки

У цьому меню згруповані команди, які використовуються адміністратором системи для настроювання програми під вимоги конкретної кредитної спілки.

Настройки
Малюнок 11. Меню "Настройки".

Настройка панелі об'єктів Викликає діалогове вікно настройки панелі об'єктів.
Установки системи Викликає діалогове вікно настройки програми.
Встановлення дати формування документів Викликає діалогове вікно встановлення дати формування нових документів.
Новий підрозділ Викликає діалогове вікно призначене для створення нового підрозділу.
Установка значень лічильників Викликає діалогове вікно установки значень лічильників.
Нова картка установок Викликає діалогове вікно призначене для створення картки нової схеми кредитування, нового пакету документів або схеми розрахунку.
Настройка об'єктів обліку Викликає діалогове вікно настройки об'єктів обліку.

7.6.1 Установки системи.

7.6.1.1 Закладка "Розташування".

З допомогою діалогу Сервіс --> Настройки --> Установки системи Користувач може здійснити відповідні настройки системи під свої вимоги.

У закладці "Розташування" (Малюнок 12) задаються шляхи до основних компонентів системи. Змінити шлях можна натиснувши на кнопку розташовану праворуч від поля, у якому потрібно змінити шлях. З'являється стандартне діалогове вікно для введення необхідного шляху розташування компоненту.

Розташування
Малюнок 12. Настройки програми закладка "Розташування".

Примітка: При невірному введенні шляхів до компонентів програми, можлива не коректна робота системи.
7.6.1.2 Закладка "Мережа".

У закладці "Мережа" (Малюнок 13), задаються ім'я користувачів і адреса серверу. Ім'я користувача, яке занесено у поле "Користувач по умовчанню" буде відображатись у діалозі "Підключення до системи".

Мережа
Малюнок 13. Настройки програми закладка "Мережа"

7.6.1.3 Закладка "Оформлення".

У закладці "Оформлення" (Малюнок 14), задається настройка зовнішнього виду системи у відповідності з індивідуальними вимогами користувача. Ви можете задати основний шрифт та його розмір у відповідних полях діалогу. Або викликати стандартне діалогове вікно системи Windows по вибору шрифту і завданню його характеристик (для більш докладної інформації звертайтеся до довідкової системи Windows). натиснувши на клавішу розташовану праворуч від поля "Розмір шрифту". Вибраний вами шрифт буде використаний при відображенні "карток" і таблиць системи.

Можна також задати свій окремий шрифт для кожної з відкритих карток. Це можна зробити за допомогою команди "Шрифт" контекстного меню картки, або використовуючи клавіатурну комбінацію "Ctrl" + "Shift" + "F".

Оформлення
Малюнок 14. Настройки програми закладка "Оформлення"

7.6.2 Настройка панелі об'єктів.

Операція "Настройка панелі об'єктів" дозволяє настроювати відображення закладок на панелі об'єктів. Виклик діалогу здійснюється по команді:

Сервіс --> Настройки --> Настройка панелі об'єктів

При виборі операції "Настройка панелі об'єктів" з'являється діалогове вікно (Малюнок 15).

Настройка панелі об'єктів
Малюнок 15. "Настройка панелі об'єктів"

Визначте ті об'єкти, які необхідно відображати на панелі об'єктів системи та за допомогою стрілок розмістить їх в потрібному порядку. Натисніть клавішу "Зберегти" для збереження стану.

При бажанні Користувач може створити декілька варіантів настройки панелі об'єктів. Для цього використовуються поля "Панель" та "Назва" а також кнопки "Нова", "Змінити" та "Вилучити". Настройка декількох варіантів панелі об'єктів може бути корисною у випадку, якщо на одному комп'ютері працюють декілька співробітників. Під кожного із них можливо настроїти свій розклад закладок панелі об'єктів.

На закладці "Виклик діалогу" міститься перелік карток, для редагування яких під час їх відкриття завантажується відповідний діалог. Для відкриття таких карток в режимі редагування картки під час їх відкриття необхідно утримувати клавішу "Shift".

Примітка: Після виконання операції у деяких випадках потрібно поновити списки, натиснувши клавішу F5.

7.6.3 Встановлення дати формування документів.

Операція "Встановлення дати формування документів" призначена для встановлення дати, під якою будуть реєструватися в системі нові документи, які створюються Користувачем. Виклик діалогу здійснюється по команді:

Сервіс --> Настройки --> Встановлення дати формування документів

Також для швидкого виклику операції "Встановлення дати формування документів" використовується кнопка , яка знаходиться на панелі інструментів користувача.

Після вибору операції "Встановлення дати формування документів" з'являється діалогове вікно, зображене на Малюнку 16.

Діалогове вікно операції "Встановлення дати формування документів"
Малюнок 16. Діалогове вікно операції "Встановлення дати формування документів"

За допомогою календарика виберіть необхідну дату формування документів та натисніть на кнопку "ОК" (робота з календарем описана у розділі "Введення дати"). Усі нові документи будуть мати вибрану дату формування по умовчанню. При бажанні цю дату можна змінити при створенні нового документу.

Примітка: Діалогове вікно "Встановлення дати формування документів" викликається кожного разу при вході у систему.

7.6.4 Новий підрозділ.

Операція "Новий підрозділ" призначена для створення картки нового підрозділу. Виклик діалогу "Підрозділ" здійснюється по команді:

Сервіс --> Настройки --> Новий підрозділ

Після вибору операції "Новий підрозділ" з'являється діалогове вікно, зображене на Малюнку 17.

Діалогове вікно "Новий підрозділ"
Малюнок 17. Діалогове вікно "Новий підрозділ"

Поля "Повна назва", "Скорочена назва" та "Включити" діалогу "Підрозділ" обов'язкові до заповнення. Після уведення назви підрозділу у поле "Повна назва" та переходу в поле "Скорочена назва" відбувається автоматична підстановка в останнє значення поля "Повна назва". Поле "Включити до складу" - довідник, з якого повинно бути вибиране конкретне значення (детальніше про поле-довідник див. розділ "Робота з довідниками").

Після заповнення полів діалогу для внесення змін у систему і створення картки нового підрозділу натисніть кнопку "Додати". Для виходу з діалогу без внесення змін, натисніть "Вихід".

7.6.5 Нова картка установок.

Операція "Нова картка установок" призначена для створення нової картки схеми розрахунку, нового пакету документів або картки опису договорів. Виклик діалогу здійснюється по команді:

Сервіс --> Настройки --> Нова картка установок

Після вибору операції "Нова картка установок " з'являється діалогове вікно "Створити картку", зображене на Малюнку 18.

Діалогове вікно "Нова картка установок"
Малюнок 18. Діалогове вікно "Нова картка установок"

Для створення картки нової картки установок необхідно виставити положення перемикача - "Схема розрахунку", "Пакет документів" або "Формувати за описом", після чого увести назву нової картки в поле "Назва ..." і натиснути на кнопку "Додати". Для виходу з діалогу без внесення змін (без створення нової картки), натисніть "Вихід". Для створення карток типу "Схема розрахунку" та "Формувати за описом" необхідно встановити значення поля "Оберіть групу".

Примітка: Створена картка повинна бути відредагована.

7.6.6 Установка значень лічильників.

Операція "Установка значень лічильників" призначена для виклику діалогу "Зміна значень лічильників". Цей діалог використовується для зміни значень лічильників системи. Детальніше про лічильники див. розділ 3.1.10 "Введення значень лічильників". Виклик діалогу здійснюється по команді:

Сервіс --> Настройки --> Установка значень лічильників

Після вибору операції "Установка значень лічильників" з'являється діалог "Зміна значень лічильників", який має дві закладки. Зовнішній вигляд діалогу зображено на Малюнках 19, 20.

Діалогове вікно "Установка значень лічильників", закладка "Загальні"
Малюнок 19. Діалогове вікно "Установка значень лічильників", закладка "Загальні"

Діалогове вікно "Установка значень лічильників", закладка "Для проводки"
Малюнок 20. Діалогове вікно "Установка значень лічильників", закладка "Для проводки"

Для зміни значення конкретного лічильнику потрібно перейти у відповідне поле на одній із закладок та змінити цифрове значення поля. Після внесення необхідних змін у значення лічильників системи для закриття діалогу натисніть кнопку "Зберегти".

При внесені даних у діалог, в якому використовується лічильник можливе виникнення ситуації, коли після внесення значення лічильника у відповідне поле з якоїсь причини Користувач вийшов з діалогу та новий документ не було створено (в цьому випадку при виході з діалогу програма видає попередження про зміну значення лічильника, Малюнок 21). Таким чином, зміна значення лічильника відбулась без потреби на це. Для зменшення значення цього лічильника використовуйте діалог "Зміна значень лічильників".

Попередження про зміну значення лічильника
Малюнок 21. Попередження про зміну значення лічильника

7.6.7 Настройка об'єктів обліку.

Операція "Настройка об'єктів обліку" використовується для виклику діалогу "Об'єкт обліку". Діалог "Об'єкт обліку" призначено для внесення змін в ієрархію об'єктів обліку програми "Кредитна спілка Professional ". Користувачу надається можливість створити будь-яку ієрархію об'єктів обліку для отримання бажаної аналітики.

Для кожного об'єкту обліку можливо встановити свій набір "правил" (дозволену кореспонденцію, можливість проведення проводок сторно, контроль сальдо), які будуть використовуватись для всіх проводок пов'язаних з цим об'єктом обліку.

Методика настройки об'єктів обліку наведена у розділі "Настройка об’єктів обліку під потреби Кредитної Спілки" Керівництва Користувача.

Примітка: Набір "правил" може бути розширений і змінений під час експлуатації системи та за вимогою користувача.

Виклик діалогу "Об'єкт обліку" здійснюється по команді:

Сервіс --> Настройки --> Настройка об'єктів обліку

Після вибору операції "Настройка об'єктів обліку" з'являється вікно діалогу "Об'єкт обліку", зображене на Малюнку 22.

Діалог "Настройка об'єктів обліку", загальний вигляд
Малюнок 22. Діалог "Настройка об'єктів обліку", загальний вигляд

Опис полів діалогу:

Назва Опис
Ієрархія об'єктів обліку Довідник. Відображає ієрархію об'єктів обліку.
Закладка "Загальні відомості"
# Повна назва Текстове поле. При створенні нового об'єкту обліку заноситься його повна назва. При виборі значення об'єкту обліку з довідника "Ієрархія об'єктів обліку" у це поле заноситься повна назва вибраного об'єкту.
# Скорочена назва Текстове поле. При створенні нового об'єкту обліку заноситься його скорочена назва. При створенні нового об'єкту в це поле автоматично копіюється значення поля "Повна назва". При виборі значення об'єкту обліку з довідника "Ієрархія об'єктів обліку" у це поле заноситься скорочена назва вибраного об'єкту.
# Номер рахунку Текстове поле. Містить номер рахунку вибраного з довідника об'єкту або номер нового об'єкту обліку (при створенні нового об'єкту). Допускається уведення тільки чисел і знаку " / ".
Включити до складу Довідник. Відображає існуючу ієрархію об'єктів обліку. При створенні нового об'єкту використовується для вибору об'єкту обліку, до складу якого буде входить новий об'єкт. При виборі значення об'єкту обліку з довідника "Ієрархія об'єктів обліку" містить об'єкт обліку, до складу якого входить вибраний об'єкт.
"Галочка"
Дозволити проводки сторно
"Галка" у цьому полі вказує на дозвіл проводок сторно по даному об'єкту обліку.
Поле
"Можливе сальдо по об'єкту обліку"
Поле містить перемикач, який може приймати значення "Дт+Кт", "тільки 0", "Тільки Дт ", "Тільки Кт". Під час закриття періоду виконується процедура перевірки відповідності сальдо по даному об'єкту обліку вибраному значенню перемикача.
Закладка "Корр. Дт" Містить таблицю з інформацією про дозволену кореспонденцію по дебету.
Закладка "Корр. Кт" Містить таблицю з інформацією про дозволену кореспонденцію по кредиту.
Кнопки
Новий Натиснення на цю кнопку приводить до очищення значень полів діалогу з метою створення нового об'єкту обліку.
Додати Використовується для додавання нового об'єкту обліку в ієрархію об'єктів обліку або для підтвердження зміни параметрів існуючого об'єкту.
Натиснення на цю кнопку приводить до занесення в довідник "Ієрархія об'єктів обліку" інформації про новий об'єкт обліку. Для цього поля діалогу повинні бути коректно заповнені, у противному випадку програма видасть попередження про невірне занесення даних в конкретне поле (Малюнок 22).
При виборі значення об'єкту обліку з довідника "Ієрархія об'єктів обліку" кнопка "Додати" змінює свою назву на "Змінити". В цьому випадку вона використовується для підтвердження зміни параметрів існуючого об'єкту.
Вихід Вихід із діалогу без внесення змін у систему.
Результат Створюється або змінюється об'єкт обліку в ієрархії "проводка (поточна)".
Символи, які використовуються у таблиці
Символ " ^ " У даному полі допускаються тільки індивідні (конкретні) значення сутності
Символ " # " Дане поле повинно бути обов'язково заповнене.

У випадку створення нового об'єкту обліку використання діалогу "Об'єкт обліку" зводиться до коректного заповнення усіх необхідних полів діалогу і натиснення кнопки "Додати".

У випадку зміни параметрів вже існуючого об'єкту обліку, спочатку необхідно вибрати відповідний об'єкт з ієрархії об'єктів обліку. Параметри вибраного об'єкту з'являться у полях діалогу "Об'єкт обліку". Після цього необхідно внести зміни у значення параметрів об'єкту в полях діалогу та натиснути на кнопку "Змінити".

Якщо якесь поле діалогу заповнене некоректно, після натиснення кнопки "Додати" або "Змінити" з'явиться попередження про невірне занесення даних в конкретне поле (Малюнок 23).

Приклад попередження про некоректне внесення даних
Малюнок 23. Приклад попередження про некоректне внесення даних

© 2007 Bravosoft