КС Pro Персонал Лабораторія НД Завантажити Прайс Підтримка Контакти  
 
     

1. LІMS «Браво-Лабораторія»

Лабораторна Інформаційна Система (LIMS) «Браво-Лабораторія» це професійне програмне забезпечення, призначене для керування лабораторними потоками робіт і документів та забезпечує одержання достовірної інформації про результати випробувань і оптимізацію керування цією інформацією з метою її використання для прийняття коректних своєчасних управлінських рішень.
LІMS «Браво-Лабораторія» створена на замовлення «Об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві» (ОВМ). В структурному підрозділі ОВМ - "Київській міській державній лабораторії ветеринарної медицини" впроваджена комп'ютерна програма в системі управління якості (СУЯ), яка виконує вимоги стандартів DIN ISO/IEC 17025:2005, ДСТУ/ISO/IEC 17025:2006 та проведена її верифікація.

  LІMS «Браво-Лабораторія» успішно впроваджена в:
 • ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок - 2011 р.;
 • Державному науково - дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) - 2010 р.;
 • Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини в Київській області (РДЛВМ в Київській області) - 2010 р.;
 • Київській міській державній лабораторії ветеринарної медицини (КМДЛВМ) - 2008 р.;

докладніше про програму «LІMS «Браво-Лабораторія»»
докладніше  придбати

2. «Браво-НД» (нормативні документи)

Програмний модуль «Браво-НД» (нормативні документи) це професійне програмне забезпечення, що забезпечує функції обліку і управління нормативними документами підприємства, та підтримання їх в актуалізованому стані за рахунок регулярних оновлень системи на основі інформаційних покажчиків стандартів (ІПС). Модуль може використовуватись окремо або у складі програмного комплексу LІMS «Браво-Лабораторія»

Програмний модуль «Браво-НД» забезпечує наступні функції при роботі з документами:

 • Зручний облік нормативних документів, що актуалізовані та використовуються на підприємстві;
 • Відстеження переміщенням документу по підрозділах та співробітниках;
 • Контроль перевірки чинності документу, наявності змін та доповнень;
 • Функції прикріплення, зберігання та перегляду повнотекстових електронних версій документів, що актуалізовані на підприємстві.
 • Зручний пошук національних стандартів по кодах класифікатору, позначенні, назві чи окремих словах в назві, нормативному документу, що замінено і ін.;
 • Встановлення чинності національних стандартів та наявності змін та доповнень до них;
 • Можливість щомісячного оновлення каталогу (оновлення формується на основі інформаційного покажчику стандартів, що видається ДП "УкрНДНЦ")
 • тощо.


докладніше про програму «Браво-НД» (нормативні документи)
докладніше  завантажити  прайс-лист

3. Автоматизована система контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль»

Автоматизована система контролю вантажів та електронного документообігу "Ветконтроль" забезпечує:
Супровід процесу ветеринарного контролю за усіма видами тварин, продуктами, сировиною тваринного походження, кормами, ветеринарними препаратами, а також предметами і матеріалами, які можуть бути носіями збудників інфекційних захворювань тварин.
Забезпечення аналізу стану епізоотичної ситуації та міждержавних угод по кожній країні світу (інформація МЕБ; перелік заборон; погоджені форми ветеринарних сертифікатів; список проінспектованих підприємств, продукція яких дозволена до ввезення в Україну).
Забезпечення електронного документообігу між усіма структурними підрозділами Служби. Встановлення єдиного порядку ведення реєстрації та обліку документів, підвищення оперативності їх надходження до структурних підрозділів Служби (за рахунок Web-інтерфейсу системи), організація належного контролю за проходженням та виконанням документів в Службі.
Оперативний аналіз руху вантажів, формування різноманітних видів статистичних звітів для власних потреб та на вимогу ДКВМУ.
Інформаційна підтримка відділу бухгалтерського обліку та звітності Служби. Забезпечення відділу інформацією про надані ветеринарні послуги, та детальний аналіз розрахунків з будь якою організацією, не зважаючи на те, на якому інспекційному пості вона обслуговувалась.

докладніше про програму «Ветконтроль»
докладніше  придбати

4. «Кредитна Спілка Professional»  [діє акція] 

Це професійне програмне забезпечення, яке забезпечує побудову єдиного інформаційного простору для вирішення всього спектру задач кредитної спілки.
"Єдиний інформаційний простір" - зручне комунікаційне середовище для організації збереження та обробки інформації, донесення її до користувача, яка охоплює всі аспекти діяльності кредитної спілки та забезпечує найбільш повне задоволення інформаційних потреб кредитного менеджера, касира, бухгалтера, юриста, спеціаліста відділу безпеки, голови правління, тощо.
Використання єдиного інформаційного простору дозволяє без обмежень нарощувати функціональність системи у всіх напрямках діяльності кредитної спілки.

докладніше про програму «Кредитна спілка Professional»
докладніше  завантажити  придбати
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на програму «Кредитна Спілка Professional»   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на програму «Сервер BRAVO»   Диплом Партнера «Українське Бюро Кредитних Історій»   Сертифікат Партнера «Міжнародне Бюро Кредитних Історій»


 АКЦІЯ !!! Для Кредитних спілок, які починають реєструватись як фінансові установи, вартість програми складає 1 грн.   Докладніше...

5. «Персонал Про», «Персонал Бізнес», «Персонал ЗВО»

Версія кадрової програми «Персонал Про» призначена для автоматизації кадрового діловодства на середніх і великих підприємствах, де керування персоналом - комплексний і складний процес. Програма кадрового обліку «Персонал» забезпечує інтеграцію всіх кадрових завдань у єдиному інформаційному просторі, і дозволяє істотно збільшити ефективність ведення кадрового діловодства й полегшити керування персоналом
Унікальні можливості програми по представленню й обробці інформації дозволяють використовувати її у будь-яких областях з урахуванням специфіки кадрових завдань

Існує адаптована версія для автоматизації кадрового діловодства у вищих навчальних закладах - «Персонал ЗВО». Для автоматизації ЗВО розроблена спеціалізована система БАЗИС.

Версія кадрової програми «Персонал Бізнес» є адаптованою версією професійної системи «Персонал Про» для автоматизації кадрового діловодства непідготовленими користувачами. Програма «Персонал Бізнес» орієнтована на використання в організаціях, у яких немає самостійної служби керування персоналом. Кадрове діловодство в програмі « Персонал-Бізнес» спрощено і інтуїтивно зрозуміло, що дозволяє непідготовленому користувачеві вести повноцінний кадровий облік у своїй організації й друкувати всі регламентовані кадрові документи, а також одержувати всілякі довідки й статистичні звіти


Персонал Про
докладніше  завантажити  придбати

6. «Браво-ОВС» (організація ветеринарної справи), [модуль «Робоче місце офіційного лікаря ветеринарної медицини» БЕЗКОШТОВНО!]

Система «Браво-ОВС» (організація ветеринарної справи) це професійне програмне забезпечення, яке забезпечує побудову єдиного інформаційного простору для вирішення всього спектру задач по організація ветеринарної справи у своєму регіоні:

 • Забезпечення процесу оформлення ветеринарних документів (програмний модуль "Робоче місце лікаря ветеринарної медицини").
 • кадровий облік персоналу (у першу чергу офіційних ветерианрних лікарів, покладання/зняття функціональних обов'язків),
 • облік суб'єктів господарювання (з урахуванням наявності структурних підрозділів),
 • облік договорів, укладених з суб'єктами господарювання,
 • автоматичне формування бухгалтерських документів, які супроводжують надання ветеринарних послуг по договорам (рахунки, акти виконаних робіт, звіти, довідки, тощо),
 • відслідковування взаєморозрахунків з суб'єктами господарювання у розрізі кожного договору,
 • при потребі, обмін інформацією з існуючою в організації бухгалтерською системою,
 • документообіг (облік вхідної та вихідної кореспонденції, контроль за виконанням документів),
 • формування статистичної звітності по офіційним лікарям, договорам, субєктам господарювання,
 • облік наглядових об'єктів.
 • тощо.


докладніше про програму «Браво-ОВС» (організація ветеринарної справи)
докладніше  завантажити  прайс-лист

 Увага !!! Кожен лікар ветеринарної медицини може БЕЗКОШТОВНО отримати програмний модуль "Робоче місце лікаря ветеринарної медицини".

© 2022 Bravosoft
www.zone.kiev.ua