КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

10 Запити


10.1 Що таке "Запит"

Запит дозволяє вибрати з усіх об'єктів, ті об'єкти, які задовольняють певним вимогам і видати про них необхідну інформацію. Запит формується у вигляді деякої картки запиту, яка володіє всіма властивостями звичайної картки. Результат запиту дозволяє проаналізувати об'єкти по заданим параметрам.
Для побудови запитів можна використати готові типові запити з наступним їх корегуванням, а також створити нові запити. Будь-який створений у системі запит може бути збережений і в подальшому використаний як типовий.
Картка запиту має дві закладки: "Запит" и "Відповідь". Закладка "Запит" представляє собою картку, яка завжди відкривається у режимі редагування. Редагування вмісту запиту виконується так само як і редагування звичайної картки.

10.2 Типові запити.

Для перегляду типових запитів до системи виберіть з меню команду:

Операції --> Типові запити

або натисніть стрілку, розташовану поруч із кнопкою запитів на панелі інструментів (Дивись розділ "Основна панель інструментів");
або натисніть функціональну клавішу "F3".
Меню, яке з'явиться, (Малюнок 1) може містити як самі запити, так і групи запитів. Для переходу до групи необхідно вибрати її і натиснути клавішу "-->".

Типові запити.
Малюнок 1. Типові запити.

Для завантаження типового запиту необхідно вибрати відповідний запит із списку. При цьому користувачу надається створений і збережений раніше запит, який він може відредагувати і зберегти його під новим ім'ям. Створений таким чином новий запит з'явиться у подальшому під цим ім'ям у списку типових запитів.

Перелік готових запитів, які використовуються у системі.
Типові запити --> Запити по фізичним особам
Посвідчення особи Результатом виконання запиту є список фізичних осіб з відображенням інформацій про посвідчення особи.
Термін членства в КС Результатом виконання запиту є список фізичних осіб з відображенням інформацій про термін членства в КС.
Посада Результатом виконання запиту є список фізичних осіб, які працюють на даній посаді.
Результатом виконання запиту є список фізичних осіб, які працюють на даній посаді. Результатом виконання запиту є список фізичних осіб, працюючих за вказаним місцем роботи.
Пошук за виразом Результатом виконання запиту є список фізичних осіб, працюючих за вказаним місцем роботи. (Приклад побудови запиту за допомогою системи "регулярних виразів".)
Типові запити --> Запити по організаціям
Пошук за адресою Здійснення пошуку організації за вказаною адресою.
Пошук за платіжними реквізитами Здійснення пошуку організації за вказаними платіжними реквізитами
Пошук за податковими реквізитами Здійснення пошуку організації за вказаними податковими реквізитами
Типові запити --> Запити по договорам
Участь у заставі Результатом виконання запиту є список договорів депозитного внеску, які приймають участь у заставі, з відображенням номеру кредитного договору та суми застави.
Прострочені договори Результатом виконання запиту є список прострочених договорів на вказану дату.
Оформлені співробітником Результатом виконання запиту є список кредитних договорів, які оформлені вказаним співробітником.
Типові запити --> Шаблони запитів
Фізична особа Шаблон запиту, на основі якого можна формувати запити по фізичним особам.
Член КС Шаблон запиту, на основі якого можна формувати запити по членам КС.
Організація Шаблон запиту, на основі якого можна формувати запити по організаціям.
Договір кредиту Шаблон запиту, на основі якого можна формувати запити по договорам кредиту.
Договір депозитного внеску Шаблон запиту, на основі якого можна формувати запити по договорам депозитного внеску.
Договір пайового внеску Шаблон запиту, на основі якого можна формувати запити по договорам пайового внеску.

Примітка: Будь-який створений у системі запит може бути збережений і у подальшому використаний як типовий.

10.3 Закладка "Запит"

Закладка "Запит" представляє собою картку, яка завжди відкривається у режимі редагування. Редагування вмісту запиту виконується так само як і редагування звичайної картки.
Картка запиту містить об'єкти, які повинні бути вибрані, а також умови їхнього відбору. Для завдання умов відбору об'єктів, у картку необхідно додати відповідні параметри і вказати для них значення, які вимагаються. Для завдання інформації, яка повинна бути видана для відібраних об'єктів, у картку необхідно додати відповідні параметри без значень. В якості параметрів, які задаються, у запиті можуть виступати ті ж самі параметри, які присутні у будь-якій електронній картці для відповідного типу об'єктів.
На відміну від звичайної картки, параметри не поділені на закладки, і всі додаються в один блок.

Формування запиту.
Для формування запиту використовуються команди: Об'єкт, Додати параметр, Дублювати параметр, Усунути параметр, Заперечення, Логічна операція, Властивості, за допомогою яких можна вказати у запиті об'єкт пошуку, додати або усунути параметр, встановити заперечення, а також додати у запит об'єднання декількох параметрів за допомогою логічної операції "АБО".
Якщо в якості значення параметру виступає інший об'єкт, то у запит може бути доданий опис цього об'єкту з вказівкою значень, які вимагаються, аналогічно основному об'єкту пошуку. При цьому опис і самий об'єкт повинні бути зв'язані однаковим індексом.
Для того щоб додати параметр у запит, необхідно визначити місце, куди слідує додати цей параметр.
Параметри у запиті не сортуються, а вставляються в означене місце. У тому випадку, якщо Ви бажаєте додати параметр у кінець дерева параметрів, клацніть мишкою на назві "out" об'єкту. Параметр може бути доданий до будь-якого об'єкту в описі.

Процес створення нового запиту детально розглянуто у розділі "Створення нового запиту" Керівництва Користувача.

10.4 Закладка "Відповідь" та виконання запиту.

10.4.1 Закладка "Відповідь".

Відповідь на запит видається у вигляді таблиці, у першому стовпці якої відображені відібрані об'єкти, а в наступних - характеристики цих об'єктів, у відповідності з заданими у запиті параметрами.
Для друку звіту, створеного на основі запиту, можуть бути використані засоби системи. Також можна скористатися командою "Excel" з контекстного меню, у результаті чого система передасть результат запиту у програму Excel. У подальшому можливо скористатися функціями програми Excel для редагування та друку звіту.

Завантаження картки об'єкту із звіту.
Для відібраного у результаті запиту об'єкту можливо завантаження його картки. Для цього клацніть два рази лівою кнопкою мишки по рядку, який містить інформацію про потрібний об'єкт.
Вилучення елементів відповіді.
У разі необхідності, у відповіді можна усунути непотрібні рядки, для формування звіту у табличному вигляді. Для цього необхідно натиснути клавіатурну комбінацію "Ctrl'+ "Y" або вибрати пункт меню:

Редагування -> Вилучити

10.4.2 Виконання запиту.

Виконання запиту відбувається у момент переходу від закладки "Запит" до закладки "Відповідь". При цьому повторний запит виконується тільки при зміні змісту побудованого запиту. Це дозволяє багаторазово переглядати запит та його результат, не виконуючи сам запит повторно. У тому випадку, якщо у запит вносяться будь-які зміни, він виконується знов. Таким чином, у разі необхідності, Ви можете уточнити умови запиту і виконати його повторно.
Для примусового виконання запиту виберіть з меню команду:

Операції --> Виконати запит

Або натисніть клавішу "Ctrl" + "F3". Крім того, викликати цю команду можна, використовуючи контекстне меню, натиснувши праву кнопку мишки.

10.5 Операції над запитами.

У системі передбачені наступні операції над результатами виконання двох запитів:
  • Додання результатів другого запиту до результатів першого запиту;
  • Вибір результатів загальних для першого і другого запитів;
  • Виключення з результатів першого запиту результатів другого запиту.

Дані операції виконуються тільки над результатами запитів.
Для виконання операції виберіть з меню команду:

Операції --> Операції над запитами

При цьому з'являється діалогове вікно "Операції над запитами" (Малюнок 23):

Операції над запитами.
Малюнок 2. Операції над запитами.

Зміст полів діалогу
Операнд 1 и Операнд 2 Поля, які містять списки виконаних у системі запитів. З них Користувач вибирає два запита, над якими він буде проводити операції. Система не дозволяє використати в якості Операнд 1 і Операнд 2 один і той же запит.
Додати Операція, при якій здійснюється додання результатів запиту, вибраного в якості Операнда 2, до результатів запиту, вибраного в якості Операнда 1. Результат операції заноситься в Операнд 1.
Пересікти Операція, при якій в Операнд 1 заносяться загальні значення, результатів першого і другого запитів.
Вилучити Операція, при якій здійснюється виключення з результатів запиту, вибраного в якості Операнда 1, результатів запиту, вибраного в якості Операнда 2. Результат операції заноситься в Операнд 1.
Закрити Клавіша для виходу з діалогу.
Результат Після виконання операції, запит вибраний в якості Операнда 1 містить таблицю, яка є результатом операцій над запитами. Цей результат може бути надрукований аналогічно будь-якому результату запиту.

10.6 Статистика.

При виконанні запиту у рядку становища відображаються статистичні дані цього запиту: скільки елементів відповідають критерію відбору.
Щоб видати статистику виконання запиту у рядок становища можна скористатися командою:

Операція --> Статистика

або натиснути комбінацію клавіш "Alt" + "F3".

10.7 Закладка - запит у картках об'єктів.

Для будь-якої картки об'єкту можливо створити свій запит, який буде виконуватись у момент відкриття цієї картки. Для цього потрібно виконати наступні дії:

  • Відкрити картку у режимі редагування та додати закладку-запит (див. розділ "Закладки").
  • Побудувати окремий запит, який буде виконуватись під час відкриття картки об'єкту у окремому вікні запиту(див. Керівництво Користувача).
  • Скопіювати вміст створеного запиту у закладку-запит картки об'єкту (див. розділ "Копіювання параметрів між картками").
© 2007 Bravosoft