КС Pro Кредитне Бюро Завантажити Прайс Підтримка Проекти Контакти  
 
     

8 Звіти


8.1 Формування звітів.

У системі реалізована велика кількість різноманітних звітів, що забезпечують друк, як "обов'язкових" документів, так і документів у "довільній" формі.

Команди, призначені для створення звітів відсортовані за групами та розташовані у пункті
Операції --> Звіти головного меню програми.

Підтримується друк звітів двох типів:

1. Звіти на основі електронної картки (друк будь-якої картки об'єкту);

2. Статистичні звіти, які не вимагають відкриття картки, а виконуються на основі всієї інформації, яка міститься у Базі Знань. Такі звіти звичайно виконуються на певну дату або за інтервал часу.

Для друку звіту першого типу повинна бути відкрита електронна картка об'єкту, на основі якого буде друкуватися звіт (наприклад, картку договору). Після її відкриття виберіть одну з наступних команд:

  • Операції --> Звіти (Малюнок 1);
  • Виклик меню звітів з головного меню
    Малюнок 1. Виклик меню звітів з головного меню

  • Натисніть кнопку "Менеджер друку документів" на панелі інструментів;
  • Натисніть кнопку для швидкого виклику меню "Звіти" на панелі інструментів;
  • Натисніть клавіатурну комбінацію "Shift"+"F4".

У результаті відкриється меню "Звіти" (Малюнок 2). В цьому меню виберіть необхідний звіт. Якщо відкрита картка об'єкту не містить інформації, потрібної для формування вибраного звіту, система видасть повідомлення про неможливість виконання операції (Малюнок 3).

При виконанні звіту система створює документ у форматі "RTF" та завантажує Microsoft Word для подальшого друку або редагування створеного документу.

Меню "Звіти"
Малюнок 2. Меню "Звіти"

Повідомлення про неможливість формування звіту Повідомлення про неможливість формування звіту

Малюнок 3. Повідомлення про неможливість формування звіту

8.2 Перелік звітів, які використовуються у системі.

8.2.1 Група "Аналітичні відомості"

У цій групі розташовані аналітичні звіти (Малюнок 4).

Група звітів "Аналітичні відомості"
Малюнок 4. Група звітів "Аналітичні відомості"

8.2.1.1 Відомість аналітичного обліку.

Забезпечує друк аналітичної відомості по обраному об'єкту обліку.

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Аналітичні відомості --> Відомість аналітичного обліку

В результаті виконання команди відкривається діалог Журнал проводок, у якому потрібно вибрати необхідні проводки (Див. розділ "Журнал проводок"), та скористатись головним або контекстним меню діалогу.

Примітка: У аналітичну відомість попадуть тільки ті проводки, які відображені у Журналі проводок. Тобто, якщо Ви скористалися фільтром для пошуку проводок, аналітична відомість буде сформована тільки по відібраним проводкам.
8.2.1.2 Касова книга.

Забезпечує друк Касової книги на вказану дату. Статистичний звіт. Не вимагає відкриття картки, виконується на основі всієї інформації, яка міститься у Базі Знань.

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Аналітичні відомості --> Касова книга

Для друку звіту в діалоговому вікні "Касова книга" (Малюнок 5) повинен бути вибраний необхідний об'єкт обліку та дата, на яку касова книга формується.

Вікно "Касова книга"
Малюнок 5. Вікно "Касова книга".

8.2.1.3 Звіт 1ДФ

Програма "Кредитна спілка Professional " забезпечує формування звітності до ДПА за формою 1ДФ. Готова до друку форма звіту передається до програми MS Word, а також зберігається в електронному форматі в окремому DBF-файлі.

Для формування звітності у програмі використовується діалог "Звіт 1ДФ". Період, за який формується звіт встановлюється Користувачем у окремому вікні, що з'являється одразу після виклику діалогу "Звіт 1ДФ" (Малюнок 6). Зовнішній вигляд діалогу "Звіт 1ДФ" наведено на Малюнку 7.

Виклик діалогу відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Аналітичні відомості --> Звіт 1ДФ

Завдання періоду, за який буде сформовано звіт
Малюнок 6. Завдання періоду, за який буде сформовано звіт

Діалог "Звіт 1ДФ"
Малюнок 7. Діалог "Звіт 1ДФ"

Для формування звітності за формою 1ДФ необхідно заповнити поля на закладці "Параметри" та натиснути кнопку "Друк". Після натиснення кнопки "Друк" сформований звіт буде передано до програми MS Word. Попередній перегляд результатів формування звіту звіту здійснюється на закладці "Попередній перегляд".

Детальніше про формування звітності 1ДФ, див. розділ "Звіт 1ДФ" у Керівництві Користувача.

8.2.2 Група "Бухгалтерські відомості".

У цій групі розташовані бухгалтерські звіти (Малюнок 8).

Головна особливість цих звітів - можливість їх формування у розрізі аналітики за договорами та суб'єктами. Додаткові рівні аналітики дозволяють отримати більш детальну картину бухгалтерського обліку у КС. Також, використання додаткової аналітики допоможе швидко здійснювати пошук різноманітних бухгалтерських помилок.

Дані, необхідні для друку бухгалтерських звітів "Головна книга", "Журнал ордер", "Оборотно-сальдовий+Аналiтiка" та "Шахматка по оборотам" передаються у програму MS Excel. Для експорту даних в Excel використовується програма - макрос. Для коректного друку звітів необхідно дозволити виконання цієї програми макросу.

Для цього у програмі MS Excel потрібно встановити середній або високий рівень безпеки під час виконання макросів (меню Сервіс ' Параметри ' Безпека ' Безпека макросів). Якщо встановлений низький рівень безпеки, існує можливість виконання потенційно небезпечного макросу. Для виконання макросу необхідно вибрати команду "Не отключать макросы".Детальніше , див. розділ "Як дозволити використання макросу" у Керівництві Користувача.

Група звітів "Бухгалтерські відомості"
Малюнок 8. Група звітів "Бухгалтерські відомості"

8.2.2.1 Головна книга та Журнал ордер

Ці звіти забезпечують друк Головної книги та Журналу ордер по Дебету або по Кредиту обраного рахунку за вказаний період з можливістю використання додаткової аналітики. Виклик цих діалогів відбувається відповідно по команді:

Операції --> Звіти --> Бухгалтерські відомості --> Головна книга

та

Операції --> Звіти --> Бухгалтерські відомості --> Журнал ордер

Приклад діалогового вікна, за допомогою якого формуються ці звіти, наведено на Малюнку 9.

Кнопка "Друк" передає сформований звіт до програми MS Excel для друку. Попередній перегляд результатів формування звіту здійснюється на закладці "Попередній перегляд".

Головна книга та Журнал ордер
Малюнок 9. Діалогове вікно звітів "Головна книга" та "Журнал ордер"

8.2.2.2 Оборотно-сальдовий баланс.

Забезпечує друк оборотно-сальдової відомості. Статистичний звіт. Не вимагає відкриття картки, виконується на основі всієї інформації, яка міститься у Базі Знань.

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Бухгалтерські відомості --> Оборотно-сальдовий баланс

Для друку звіту в діалоговому вікні "Оборотна відомість" (Малюнок 10) повинен бути вибраний необхідний об'єкт обліку, інтервал дат розрахунку відомості та рівень аналітики (рівень ієрархії об'єктів обліку). Якщо галочку "Тільки обороти" увімкнено, звіт буде сформовано тільки за оборотами по рахункам. Галочка " Розгорнуте сальдо для рівня "рахунок" " вказує на необхідність формування підсумків для рівня "Рахунок" за Дебетом та Кредитом окремо.

Вікно "Оборотна відомість"
Малюнок 10. Вікно "Оборотна відомість"

8.2.2.3 Оборотно-сальдовий + аналітика та Шахматка по оборотам.

Ці звіти забезпечують друк розгорнутого за аналітикою Оборотно - сальдового балансу та шахматної відомості за оборотами.

По вертикалі ці звіти можуть відображати три рівні аналітики (Рахунок/субрахунок, суб'єкт та договір). По горизонталі Оборотно - сальдова відомість забезпечує друк оборотів та сальдо на початок і кінець періоду; шахматка за оборотами по горизонталі забезпечує друк тільки оборотів за двома можливими рівнями аналітики (Рахунок/субрахунок).

Виклик цих діалогів відбувається відповідно по команді:

Операції --> Звіти --> Бухгалтерські відомості --> Оборотно-сальдовий + аналітика

та

Операції --> Звіти --> Бухгалтерські відомості --> Шахматка по оборотам

Приклад діалогового вікна звіту "Оборотно-сальдовий + аналітика" наведено на Малюнку 11.

Кнопка "Друк" передає сформований звіт до програми MS Excel для друку. Попередній перегляд результатів формування звіту здійснюється на закладці "Попередній перегляд".

Діалогове вікно звіту "Оборотно-сальдовий + аналітика"
Малюнок 11. Діалогове вікно звіту "Оборотно-сальдовий + аналітика"

8.2.3 Група "Діаграми".

8.2.3.1 Планові надходження та виплати.

8.2.4 Група "Договір".

У групі "Договір" знаходяться звіти, що створюються за інформацією, яка міститься у картках договорів (Малюнок 12). Тому для їх виконання необхідне відкриття відповідної картки договору.

Група звітів "Договір"
Малюнок 12. Група звітів "Договір"

Опис звітів групи "Договір", які використовуються у системі.

Назва Опис
Блокованого рахунку На основі інформації, яка міститься у картці договору блокованого рахунку формується варіант договору до друку. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
Господарський На основі інформації, яка міститься у картці господарського договору формується варіант договору до друку. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
Депозитного внеску На основі інформації, яка міститься у картці формується договір депозитного внеску. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
Застави На основі інформації, яка міститься у картці формується договір застави. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
Пайового внеску Формується договір про внесення пайових внесків.
Поруки На основі інформації, яка міститься у картці договору поруки формується варіант договору до друку. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
Графік платежів На основі інформації, яка міститься у картці формується графік внесення місячних платежів. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
Графік платежів факт На основі інформації, яка міститься у картці формується фактичний графік сплати за договором. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
Кредиту Група звітів, які використовуються для друку договорів кредиту.
Бізнес кредиту На основі інформації, яка міститься у картці формується договір бізнес кредиту. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
Мікро кредиту На основі інформації, яка міститься у картці формується договір мікро кредиту. Для виконання потребує відкриття відповідної картки договору.
На автомобіль На основі інформації, яка міститься у картці формується договір кредиту на купівлю автомобілю.
На квартиру На основі інформації, яка міститься у картці формується договір кредиту на купівлю квартири.
Соціального кредиту На основі інформації, яка міститься у картці формується договір соціального кредиту.
Цільового кредиту На основі інформації, яка міститься у картці формується договір цільового кредиту.

8.2.5 Група "Кредитна діяльність".

У групі "Кредитна діяльність" знаходяться звіти про кредитну діяльність КС (Малюнок 13).

Група звітів "Кредитна діяльність"
Малюнок 13. Група звітів "Кредитна діяльність"

Формування та перевірка звітних даних відбувається за допомогою діалогу "Формування звітності до державної комісії". Цей діалог викликається командою "Формування звітності та запис DBF - файлу". Роботу з цим діалогом розглянуто у розділі "Формування звітності до державної комісії", а також у розділі "Звіт 1ДФ" Керівництва Користувача. Команди, які розташовані у групі "Бланки" ("Додаток 1..6") забезпечують друк відповідних документів звітності без підстановки звітних даних у поля документу.

Опис звітів групи "Кредитна діяльність", які використовуються у системі.

Назва Опис
Формування звітності та запис DBF - файлу Викликає діалог "Формування звітності до державної комісії".
Додаток 1. Загальна інформація про КС Забезпечує друк документу "Загальна інформація про кредитну спілку".
Додаток 2. Фінансову діяльність КС Забезпечує друк документу "Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки".
Додаток 3. Склад активів та пасивів КС Забезпечує друк документу "Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки".
Додаток 4. Доходи та витрати КС Забезпечує друк документу "Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки".
Додаток 5. Розрахунок необхідної суми резерву Забезпечує друк документу "Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів".
Додаток 6. Кредитну діяльність КС Забезпечує друк документу "Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки".

Виконання усіх команд цієї групи потребує внесення терміну, за який формується звіт (Малюнок 14). Усі звіти, розташовані в цій групі - статистичні, вони не вимагають відкриття картки, а виконуються на основі всієї інформації, яка міститься у Базі Знань.

Діалогове вікно групи звітів "Кредитна діяльність"
Малюнок 14. Діалогове вікно групи звітів "Кредитна діяльність"

8.2.5.1 Звіт про простроченність

Звіт працює в режимі тестування. Через неоднозначність трактування пункту 5.1.4. розпорядження Держфінпослуг від 16.01.2004 № 7, в якому наведена "ФОРМУЛА" для розрахунку днів прострочення, можливі відхилення при розрахунку для деяких схем нарахування процентів та розрахунків по кредиту.

8.2.6 Група "Рішення".

У групі "Рішення" знаходяться звіти про рішення Кредитного комітету, Правління та Спостережної ради (Малюнок 15).

Група звітів "Рішення"
Малюнок 15. Група звітів "Рішення"

Примітка: Перелік звітів постійно поповнюється. При виникненні потреби у специфічному звіті, який не можна реалізувати засобами системи, звертайтесь до розробників системи.

8.2.7 Група "Планові відомості"

У цій групі розташовані планові звіти (Малюнок 16).

Група звітів "Планові відомості"
Малюнок 16. Група звітів "Планові відомості"

8.2.7.1 Графік платежів за період.

Картка кожного договору кредиту, або депозитного внеску має свій графік платежів. На підставі цієї інформації створюється відповідний звіт про планові надходження та виплати по кредитним та депозитним договорам.

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Аналітичні відомості --> Графік планових платежів на період

Приклад діалогового вікна, за допомогою якого формуються ці звіти, наведено на Малюнку 17.

Для того, щоб роздрукувати звіт, необхідно натиснути кнопку "Друк". При натисненні кнопки "Діаграма" будуть сформовані діаграми графіка планових платежів по кредитам та графіка планових виплат по депозитам, а також загальний графік планових платежів за кредитами та за депозитами для більш зручного порівняння.

Вікно "Графік планових платежів на період"
Малюнок 17. Вікно звіту "Графік платежів на період"

8.2.7.2 Платежі за кредитами на тиждень.

Звіт забезпечує друк планових платежів по кредитам за вказаний тиждень. Формується у відповідності до графіка платежів кожного договору кредиту (Малюнок 18) .

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Аналітичні відомості -->Планові платежі за кредитами на тиждень

Вікно звіту "Планові платежі за кредитами на тиждень"
Малюнок 18. Вікно звіту "Платежі за кредитами на тиждень"

8.2.7.3 Виплати за депозитами на тиждень.

Звіт забезпечує друк планових виплат по депозитам за вказаний тиждень. Формується у відповідності до графіка виплат кожного договору депозиту (Малюнок 19) .

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Аналітичні відомості --> Планові виплати за депозитами на тиждень

Вікно звіту "Планові виплати за депозитами на тиждень"
Малюнок 19. Вікно звіту "Виплати за депозитами на тиждень"

8.2.7.4 Платежі за кредитами на період.

Звіт забезпечує друк планових виплат за кредитами у вказаному періоді. Містить ПІБ суб'єкта договору, номер договору та виплати по ньому у вказаному періоді. Призначений для аналізу періодів в один-три дні. Формується у відповідності до графіка виплат кожного договора кредита (Малюнок 20) .

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Аналітичні відомості -->Планові платежі за кредитами на період

Вікно звіту "Платежі за кредитами на тиждень"
Малюнок 20. Вікно звіту "Платежі за кредитами на період"

8.2.7.5 Виплати за депозитами на період.

Звіт забезпечує друк планових виплат по депозитам за вказаний період. Містить ПІБ суб'єкта договору, номер договору та виплати по ньому у вказаному періоді. Призначений для аналізу періодів в один-три дні. Формується у відповідності до графіка виплат кожного договора депозита (Малюнок 21)

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Аналітичні відомості -->Планові виплати за депозитами на період

Вікно звіту "Планові виплати за депозитами на період"
Малюнок 21. Вікно звіту "Планові виплати за депозитами на період"

8.3 Дні народження

Для налагодження більш тісних зв'язків з членами КС виникає необхідність дізнатися дату народження того чи іншого члена кредитної спілки. Програма "Кредитна спілка Professional " надає можливість завчасно отримувати нагадування про наближення дня народження членів кредитної спілки чи співробітників.

8.3.1 Дні народження.

Звіт формує таблицю членів КС і співробітників, день народження яких припадає на вказаний період (Малюнок 22).

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Дні народження

Дні народження
Малюнок 22. Вікно "Дні народження"

8.3.2 Дні народження(діалог)

Діалог відображає інформацію про членів КС та співробітників, дні народження яких припадають на наступні 5 днів від дати запуску діалога. Для того, щоб повідомлення з'являлося з кожним запуском програми, необхідно встановити перемикач "Показувати при завантаженні" (Малюнок 23).

Підготування звіту відбувається по команді:

Операції --> Звіти --> Дні народження(діалог)

Увага! День народження!
Малюнок 23. Вікно "Увага! День народження!"

8.4 Менеджер друку документів.

Менеджер друку документів призначено для виконання операції друку звітів на основі електронної картки об'єктів. Наприклад, картка договору кредиту містить інформацію безпосередньо про договір кредиту, а також про графік погашення боргу. Менеджер друку документів дозволяє вибрати, який з цих документів необхідно надрукувати.

Менеджер друку документів автоматично викликається після успішного виконання операцій, у результаті яких було сформовано декілька документів. Прикладом таких операцій може бути "Оформлення кредиту" та "Виконати пакет документів".

Менеджер друку документів повинен викликатися тільки для відкритої картки об'єкту. Наприклад, для друку документів, інформація про які містяться у картці договору, необхідно відкрити відповідну картку, після чого вибрати пункт меню

Операції --> Звіти --> Менеджер друку документів

Для швидкого виклику менеджеру документів використовуйте відповідну кнопку, яка розташована на панелі інструментів.

Після виклику менеджеру документів з'являється діалогове вікно, зображене на Малюнку 24. Для друку необхідних документів, виберіть їх зі списку та натисніть кнопку "Друк". Для виходу з діалогу натисніть "Вихід".

Менеджер друку документів
Малюнок 24. Менеджер друку документів

8.5 Редагування форми звіту.

У системі реалізований механізм швидкого підключення та використання звітів. Існуючі у системі звіти зберігаються у папці "Звіти", де можуть бути згруповані у довільній формі, так, як це зручно користувачу. Для кожного звіту існує свій шаблон, який представляє собою RTF - файл. Цей файл має звичайну структуру і містить спеціальні символи для інтеграції даних. Приклад фрагменту такого файлу представлений нижче.


Фрагмент шаблону "Аналітична відомість"
Фрагмент шаблону "Аналітична відомість"


Примітка:
"Ъ" - спеціальний символ для інтеграції даних. Замість нього будуть підставлені реальні дані, у яких шрифт, розмір, написання будуть такі ж самі, як і у символі, який буде замінено. Для системи важливий порядок розташування цих символів.
"$" - символ початку розділу.

У формі можна використати усі можливості по редагуванню і оформленню документів. Усі форми розташуються у директорії "FORM" та мають розширення ".frm". Редагування форм здійснюється за допомогою редактору MS Word.
Додавання нового звіту відбувається шляхом простого копіювання файлу звіту у папку "Звіти" і його шаблону у папку "FORM".
У даній версії системи самостійне створення звітів можливо тільки за допомогою системи запитів . При виникненні потреби у специфічному звіті, який не можна реалізувати засобами системи, звертайтесь до розробників системи.

8.6  Формування звітності до державної комісії

Діалог "Формування звітності до державної комісії" використовується для автоматичного формування та перевірки звітних даних про кредитну діяльність КС.

Діалог "Формування звітності до державної комісії" викликається командою:

Операції --> Звіти --> Кредитна діяльність --> Формування звітності та запис DBF- файлу

Після виконання цієї команди та внесення терміну, за який формується звіт, з'являється діалогове вікно, зображене на Малюнку 26.

Детальніше про формування звітності до державної комісії див. розділ "Формування звітності до державної комісії" Керівництва Користувача.

Діалог "Формування звітності до державної комісії", закладка "Додаток 1"
Малюнок 26. "Діалог "Формування звітності до державної комісії", закладка "Додаток 1""

Під час формування звітних даних автоматично виконується їх перевірка на відповідність вимогам Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. У разі наявності помилок в сформованому звіті, з'являється повідомлення, яке зображено на Малюнку 27. Детальна інформація про помилки знаходиться на закладці "Перевірка" діалогу (Малюнок 24). Помилки такого типу - це помилки техніки бухгалтерського обліку КС, їх наявність вказує на невірне проведення коштів.

Настройки, що використовуються для формування звітності зберігаються для кожного додатку в окремому текстовому файлі "KS\Form\dodatokN.csv" (де "N" - номер додатку).

Повідомлення про наявність помилок у сформованій звітності
Малюнок 27. Повідомлення про наявність помилок у сформованій звітності

Примітка: Безкоштовна версія програми "Кредитна Спілка Professional " не підтримує автоматичного формування звітності. Усі дані в поля діалогу "Формування звітності до державної комісії" в безкоштовній версії вносяться з клавіатури.

Діалог "Формування звітності до державної комісії" має сім закладок. Закладки з першої по шосту мають назви "Додаток 1..6" та містять дані для відповідних документів звітності у вигляді таблиці.

У діалозі використовується три типи полів:

  • Поля білого кольору містять автоматично сформовані дані та доступні для змін. Для внесення потрібно відредагувати необхідне поле таблиці. Щоб перевести поле таблиці у стан редагування потрібно двічі клацнути мишкою по ньому (детальніше про редагування таблиці див. розділ "Використання таблиць у діалозі");
  • Поля жовтого кольору розраховуються автоматично та недоступні для змін;
  • Сірі поля містять текстову інформацію та недоступні для змін.

Діалог "Формування звітності до державної комісії", закладка "Перевірка"
Малюнок 28. "Діалог "Формування звітності до державної комісії", закладка "Перевірка""

Після перевірки сформованих звітних даних для друку документів використовується кнопка "Надрукувати звіт" .

Кнопка "Записати інформацію з таблиці у DBF-файл" використовується для збереження звітних даних у зовнішньому DBF - файлі та подання останнього разом із друкованим варіантом звітності до державної комісії.

Кнопка "Читати інформацію з файлу DBF до таблиці" використовується для завантаження звітних даних із вже існуючого DBF - файлу у діалог з метою їх перегляду, перевірки або редагування у діалозі.

Опис полів діалогу:

Назва Опис
Закладка "Додаток 1" Містить інформацію, яка використовується для друку документу "Додаток 1" - "Загальна інформація про кредитну спілку"
Закладка "Додаток 2" Містить інформацію, яка використовується для друку документу "Додаток 2" - "Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки"
Закладка "Додаток 3" Містить інформацію, яка використовується для друку документу "Додаток 3" - "Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки".
Закладка "Додаток 4" Містить інформацію, яка використовується для друку документу "Додаток 4" - "Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки"
Закладка "Додаток 5" Містить інформацію, яка використовується для друку документу "Додаток 5" - "Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів"
Закладка "Додаток 6" Містить інформацію, яка використовується для друку документу "Додаток 6" - "Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки"
Закладка "Додаток 7" Містить інформацію, яка використовується для друку документу "Додаток 7" - "Дотримання нормативів діяльності кредитної спілки"
Закладка "Перевірка" Містить інформацію про помилки, наявні у звітних даних. Перевірка помилок проводиться щодо вимог Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
Перерахувати підсумки по таблиці Використовується для перерахування значення полів, що розраховуються автоматично.
Читати інформацію з файлу DBF до таблиці Використовується для завантаження звітних даних із вже існуючого DBF - файлу у діалог.
Записати інформацію з таблиці у DBF-файл Використовується для збереження звітних даних у зовнішньому DBF - файлі.
Вихід Вихід із діалогу
© 2007 Bravosoft